Μέγαρο ώρα μηδέν | τι λέει στην έκθεσή της η Γενική Ελέγκτρια

Ολοένα και πιο απομακρυσμένο διαφαίνεται το ενδεχόμενο ανέγερσης του Μεγάρου Πολιτισμού, έτσι όπως προκύπτει από στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της γενικής ελέγκτριας για το 2011.

Στην έκθεσή της, η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη τονίζει πως, στο πλαίσιο των σημερινών οικονομικών δεδομένων, το -περίπλοκο- θέμα χρηματοδότησης του Μεγάρου Πολιτισμού θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πριν δεσμευτούν επιπλέον ποσά.

Στενά χρονοδιαγράμματα

Στην έκθεσή της, η γενική ελέγκτρια σημειώνει πως το τμήμα Ελέγχου του υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (ως ενδιάμεσος φορέας) προειδοποιεί με επιστολή του προς τον γενικό διευθυντή του γραφείου Προγραμματισμού ότι το έργο θα πρέπει να αρχίσει το αργότερο στις αρχές του 2013 για να είναι έτοιμο το 2015. Σε διαφορετική περίπτωση, τα επιπρόσθετα ποσά για την καθυστερημένη αποπεράτωση του έργου θα πρέπει να καλυφθούν από το κράτος.

Ωστόσο, είναι αδύνατον οι εργασίες να ξεκινήσουν τους πρώτους μήνες του ’13, καθώς δεν έχει επιλεγεί καν ο εργολάβος που θα αναλάβει την ανέγερση του έργου.

Επιπλέον, κατά την εξέταση των φακέλων των πέντε εργολάβων που υπέβαλαν προσφορές ηγέρθησαν ερωτήματα ως προς την ορθότητα/νομιμότητα της διαδικασίας αξιολόγησης αυτών των προσφορών. Το θέμα έχει παραπεμφθεί στον νομικό σύμβουλο του ΙΠΚ και στον γενικό εισαγγελέα για μελέτη και έκδοση σχετικής γνωμάτευσης.

Το κόστος στο κράτος

Σύμφωνα με την έκθεση της γενικής ελέγκτριας, το ΙΠΚ δεν προχώρησε καν στην υποβολή αίτησης «μεγάλου έργου» προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Στην προαναφερθείσα επιστολή του τμήματος Ελέγχου αναφέρεται πως το Μέγαρο Πολιτισμού προωθείται για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα», συνολικής δαπάνης 579,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο σε αυτό το πρόγραμμα έχουν ήδη ενταχθεί έργα αξίας 673,15 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η συνολική αξία των ενταγμένων και προωθούμενων προς ένταξη έργων να αγγίζει τα 889,84 εκατ. ευρώ (153,52%). Αυτό σημαίνει ότι το επιπλέον ποσό θα πρέπει να εξασφαλιστεί από εθνικούς πόρους.

Στο μεταξύ, με δεύτερη επιστολή του προς τον γενικό διευθυντή του γραφείου Προγραμματισμού, τον περασμένο Ιούλιο, το τμήμα Ελέγχου εκφράζει τη θέση ότι οι πιθανότητες αρνητικής απόφασης από την ΕΕ ως προς την ένταξη του Μεγάρου ως συγχρηματοδοτούμενου έργου είναι αυξημένες. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το κόστος του έργου θα πρέπει να καλυφθεί εξολοκλήρου από το κράτος.

Από τις Πολιτιστικές υπηρεσίες
«Mπόνους» 8 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την έκθεση της γενικής ελέγκτριας, το σύνολο των δαπανών του Ιδρύματος Πολιτισμού Κύπρου (ΙΠΚ) για την περίοδο 2005-2011 ανήλθε σε περίπου 13,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι Πολιτιστικές υπηρεσίες (υπεύθυνες για την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης του ιδρύματος) κατέβαλαν ως χορηγία το ποσό των 22,6 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει πως κατεβλήθη στο ΙΠΚ ποσό κατά 8,8 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις πραγματικές του δαπάνες.

Γενικώς αισιόδοξοι!

Στην έκθεση της γενικής ελέγκτριας αναφέρονται και οι αδυναμίες της μελέτης σκοπιμότητας και ανάλυσης κόστους – οφέλους που εκπονήθηκε από ιδιώτες μελετητές σε συνεργασία με το ΙΠΚ (από τη RAI Consultants Public Ltd για την KPMG), έτσι όπως επισημαίνονται από το γραφείο Προγραμματισμού και το τμήμα Ελέγχου. Η μελέτη προβλέπει ότι τα ετήσια λειτουργικά έξοδα του Μεγάρου θα υπερβαίνουν τα έσοδα του ιδρύματος, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ετήσιο έλλειμμα ύψους 3,7-4,5 εκατ. ευρώ για τα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας του (το ποσό θα πρέπει να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό).

Ωστόσο σε μελέτη της υπηρεσίας JASPERS (συνεργασία μεταξύ της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και του Γερμανικού τραπεζικού ομίλου «Kreditanstalt fur Wiederaufbau» που παρέχει τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία μεγάλων έργων τα οποία προορίζονται για συγχρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία) αναφέρεται πως υπάρχουν αρκετές αδυναμίες στη μελέτη σκοπιμότητας, καθώς τα στοιχεία της εμφανίζονται «αισιόδοξα» και «υποκειμενικά».

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως το χαμηλό ποσό απρόβλεπτων δαπανών (5,6% αντί του 20%) αποτελεί «μεγάλο κίνδυνο» και πως το ίδρυμα «ενδεχομένως να ήταν αισιόδοξο» για το ποσοστό ανάκτησης των εξόδων του, ενώ και το σενάριο για το θέμα της ζήτησης εισιτηρίων «φαίνεται να είναι μάλλον αισιόδοξο».

Στην έκθεσή της, η οποία υποβλήθηκε στο ΙΠΚ στις 20 Ιουνίου 2012, η JASPERS εισηγείται την ανάληψη μελέτης κινδύνων με σκοπό την εφαρμογή τρόπων άμβλυνσής τους.

Ας σημειωθεί ότι οι απόψεις της JASPERS περιλαμβάνονται στην ετοιμασία της αίτησης μεγάλου έργου, η οποία υποβάλλεται για έγκριση στην ΕΕ και την οποία δεν έχει ακόμη καταθέσει το ΙΠΚ.

ΜΕΡΟΠΗ ΜΩΥΣΕΩΣ | ΠΑΡΑΘΥΡΟ | ΠΟΛΙΤΗΣ

You May Also Like

Αναστέλλεται το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων

Ο Σύνδεσμος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων, εκφράζει την έκπληξη, ...

Θεσμοθέτηση του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, προωθώντας την πολιτιστική αποκέντρωση και την ...

ΘΟΚ: Τέσσερις για τη θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή στον ΘΟΚ

Τέσσερα ονόματα περιλαμβάνει η βραχεία λίστα των υποψηφίων για τη θέση καλλιτεχνικού διευθυντή στον ...

Νεαροί αρχιτέκτονες σχεδιάζουν «τη διαφορά»

«Σχεδιάζοντας τη διαφορά – Κοινωνική Αειφορία στην Κύπρο» [Designing a Difference -Social Sustainability in ...

Aphrogee: Κύπρος και Αφρική μαζί, με μια σειρά μπλουζάκια

Η Leatitia Tchakoute από το Καμερούν έφτασε στην Κύπρο το 2017 ως αιτήτρια ασύλου. ...

Στο ντοκιμαντέρ Fuocoammare η Χρυσή Άρκτος της Μπερλινάλε 2016

Ενα ντοκιμαντέρ με θέμα το δράμα των προσφύγων απέσπασε την φετινή Χρυσή Άρκτο καλύτερης ...

X