Open Call: Ε’ Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παραδώσουν τα έργα τους μεταξύ 6 και 7 Νοεμβρίου 2018

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος, διοργανώνουν τον Ε’ Διαγωνισμό Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται ανά διετία και μπορεί να συμπεριλαμβάνει διαφορετικές εκφάνσεις των εικαστικών τεχνών, όπως τη ζωγραφική, τη χαρακτική, το σχέδιο, την εικονογράφηση (illustration) κτλ.

Στόχος του θεσμού αυτού είναι η προώθηση της καλλιτεχνικής και δημιουργικής έκφρασης σε ελεύθερη θεματολογία, η ενίσχυση καλλιτεχνών στη διεύρυνση του πνευματικού και καλλιτεχνικού τους ορίζοντα και η ενίσχυση των δεσμών τους με τον διεθνή πνευματικό και καλλιτεχνικό χώρο, ιδιαίτερα τον ευρωπαϊκό.

O «Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος» 2018 προκηρύσσεται για δύο θέματα: ζωγραφική και χαρακτική.

Όροι του Διαγωνισμού:
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν δημιουργοί άνω των 16 ετών, Κύπριοι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.
2. Θα γίνονται δεκτά έργα κάθε τεχνικής ή μέσου, με μόνη προϋπόθεση να είναι δισδιάστατα (2D) και να έχουν δημιουργηθεί τα δύο τελευταία χρόνια. Ο δημιουργός θα πρέπει να δηλώσει στο έντυπο συμμετοχής την τεχνική και το υλικό που χρησιμοποίησε.
3. Κάθε δημιουργός δικαιούται να υποβάλει ένα έργο ζωγραφικής ή ένα έργο χαρακτικής ή και από τα δύο. Tο έργο θα πρέπει να είναι ανυπόγραφο κατά την υποβολή του και μπορεί να υπογραφεί μετά τη διαδικασία της κρίσεως.
4. Μαζί με το έργο πρέπει να υποβληθεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα και συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής, και να καταβληθεί το ποσό των €20 (είκοσι ευρώ). Τα έσοδα θα διατεθούν μεταξύ άλλων για την ασφάλιση των έργων. Η αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό θα συμπληρωθεί κατά την παράδοση των έργων, και το ίδιο ισχύει και για την καταβολή του ποσού των €20.
5. Για τα έργα που θα υποβάλλονται θα δίνεται στον καλλιτέχνη αριθμός μητρώου έργου και απόδειξη παραλαβής.
6. Τα έργα μπορούν να παραδοθούν με τίτλο ή χωρίς τίτλο ανάλογα με την επιθυμία του καλλιτέχνη. Τα έργα πρέπει να παραδοθούν στη μορφή που θα εκτεθούν (κορνιζαρισμένα, ή σε όποια άλλη μορφή έκθεσης κρίνει κατάλληλη ο καλλιτέχνης). Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην επιλέξει για έκθεση έργα που παρουσιάζονται με εμφανώς πρόχειρο τρόπο.
7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εγγυώνται ότι μέχρι το πέρας της έκθεσης δεν θα διαθέσουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των έργων τους με οποιονδήποτε τρόπο.
8. Οι διοργανωτές αναλαμβάνουν την ασφάλιση των έργων έναντι φωτιάς, κλοπής, σεισμού ή καταστροφής του έργου με υπαιτιότητα των διοργανωτών, μέχρι του ποσού των €500 ανά έργο.
9. Τα έργα θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή η οποία θα είναι υπεύθυνη και για την απονομή των βραβείων. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί μέσω δικαστικής ή άλλης οδού.
10. Θα απονεμηθούν δύο βραβεία ζωγραφικής, ένα βραβείο για αυτοδίδακτους ζωγράφους ύψους 800 Ευρώ και ένα βραβείο ύψους 1600 Ευρώ για ζωγράφους που έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμιες σπουδές ζωγραφικής. Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει σε ποια από τις δύο κατηγορίες θα διαγωνιστεί. Επίσης, θα απονεμηθεί ένα βραβείο χαρακτικής ύψους 1600 Ευρώ και βραβείο 500 Ευρώ για νεαρούς καλλιτέχνες ηλικίας 16-21 ετών.
11. Τα βραβευμένα έργα και ένας αριθμός επιλεγμένων έργων θα παρουσιαστούν σε έκθεση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Τεχνών Κάνθου, το Φθινόπωρο του 2018. Η ακριβής ημερομηνία της απονομής των βραβείων, των εγκαινίων και η διάρκεια της έκθεσης αυτής θα ανακοινωθούν αργότερα στα ΜΜΕ.
12. Η παραλαβή των έργων θα γίνεται μεταξύ 6 και 7 Νοεμβρίου 2018, 9 π.μ. – 3 μ.μ., στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (Αίθ. 010, Κτήριο 7) Πανεπιστημιούπολη, Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, 2109, Λευκωσία, Τηλ. 22892008.
13. Τα έργα τέχνης θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες στο τέλος της διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη παραλαβή των έργων τους από το Κέντρο Τεχνών Κάνθου, Αγίου Νικολάου 49, Παλλουριώτισσα, 1040 Λευκωσία.
14. Μέλη της οργανωτικής επιτροπής και μέλη της κριτικής επιτροπής δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

Οργανωτική επιτροπή:
Κάνθου Ελένη, Παπαροδίτης Ευστάθιος, Schabel Chris, Χαπούπη Δέσποινα

Κριτική επιτροπή:
Μαρία Κάνθου-Δανιήλ, Ελένη Νικήτα, Κατρίν Νικήτα, Λουκία Λοΐζου-Χατζηγαβριήλ, Εκπρόσωπος Ε.ΚΑ.ΤΕ.

Αν διαπιστωθεί ότι μέλος της επιτροπής έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με διαγωνιζόμενο ή ο διαγωνιζόμενος είναι μαθητής του εργαστηρίου του, τότε το μέλος της επιτροπής απέχει της ψηφοφορίας για το συγκεκριμένο συμμετέχοντα.

Οι διοργανωτές θα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα χρήσης των έργων που θα βραβευτούν
ή/και θα επιλεγούν για έκθεση:

1) Δικαίωμα φωτογραφικής αναπαραγωγής και δημοσιοποίησης του έργου.
2) Δικαίωμα έκθεσης των έργων σε δημόσιους χώρους.
3) Δικαίωμα δημοσίευσης των έργων σε κατάλογο έκθεσης σε απεριόριστο αριθμό αντιτύπων.
4) Δικαίωμα να συμπεριληφθούν φωτογραφίες των έργων σε εκδόσεις (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) σε συνεργασία με διάφορους φορείς. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για τον αριθμό εκδόσεων και αντιτύπων .
5) Δικαίωμα δημοσίευσης σε εφημερίδες και άλλα έντυπα καθώς και δημοσιοποίησης μέσω των ΜΜΕ για λόγους προβολής με οποιονδήποτε τρόπο.
6) Δικαίωμα χρησιμοποίησης και παρουσίασης φωτογραφιών των έργων στο διαδίκτυο.
7) Δικαίωμα να δημοσιοποιήσουν τα ονόματα και φωτογραφίες των βραβευθέντων στον διαγωνισμό καλλιτεχνών για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού.
8) Οι καλλιτέχνες των οποίων τα έργα θα βραβευθούν θα ειδοποιηθούν με επιστολή. Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με ανακοίνωση από τα ΜΜΕ.

Φωτογραφία εξωφύλλου: © Κάνθος Τηλέμαχος-Almont trees in the afternoon, 1941

 

  • ΠΑΡΑΘΥΡΟ

    Το «Παράθυρο» είναι το πολιτιστικό ένθετο της εφημερίδας Πολίτης [Κύπρος] και του διαδικτυακού πόρταλ www.politis.com.cy. Ειδήσεις, συνεντεύξεις, συναντήσεις, ρεπορτάζ, ήχοι, εικόνες – κινούμενες και στατικές, κριτικές προσεγγίσεις, λοξές ματιές. Βλέπουμε το δέντρο, δεν χάνουμε το δάσος

You May Also Like

Αναστασία Μηνά στην eins gallery

Always Already είναι ο τίτλος της πρώτης ατομικής έκθεσης της Αναστασίας Μηνά, η οποία ...

Ένα πρότζεκτ για την Βασίλισσα Βερεγγάρια

Στο The Berengaria Project η ομάδα της ΦΧΨ Heritage Design εστιάζει στην επιδραστικότητα της ...

«Ο Εισβολέας» στη Μασσαλία

Η καλλιτεχνική κατάληψη της Μασσαλίας από τον «Εισβολέα» -τον καλλιτέχνη δρόμου γνωστό ως Invader- ...

Τον Οκτώβριο παίζουμε τέχνη στο πάρκο

Με διαδραστικές εγκαταστάσεις θα γεμίσει ο Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας τον Οκτώβριο, οπότε στις 21 ...

Η φωτογραφική ζωή της Μπογιάνα Λοΐζου στην έκθεση «A Little Bit of Everything»

Γράφει η Κατερίνα Μιχάηλου Κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στα αρχεία της η καλλιτέχνης Μπογιάνα ...

Ανοιχτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για καλλιτέχνες των νήσων της Μεσογείου

Ραφαέλ Βέλλα: Αρχιπέλαγος Το Archipelago είναι ένα συνεργατικό καλλιτεχνικό έργο του Μαλτέζου καλλιτέχνη και ...

X