Χρηματοδότηση Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου Ταινιών Μεγάλου Μήκους από το SEE

 • Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι το Κινηματογραφικό Δίκτυο Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE) προκηρύσσει διαγωνισμό, ανάμεσα στις χώρες-μέλη του, για χρηματοδότηση Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου Ταινιών Μεγάλου Μήκους (development).

  Το Δίκτυο, στην επόμενη Γενική Συνέλευσή του που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2020, θα εξετάσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν, από τις οποίες θα επιλέξει τις καλύτερες για χρηματοδότηση.

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  • Γίνονται δεκτές προς εξέταση προτάσεις για Ταινίες Μεγάλου Μήκους ελάχιστης διάρκειας 70 λεπτών, με στόχο την προβολή σε αίθουσες κινηματογράφου. Οι προτάσεις πρέπει να είναι υπό τη μορφή συμπαραγωγών μεταξύ δύο τουλάχιστον παραγωγών από δύο κράτη-μέλη του Κινηματογραφικού Δικτύου Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κύπρος, Ελλάδα, Σερβία, Αλβανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Κόσοβο, Ρουμανία, Βουλγαρία). Η συμμετοχή τρίτων συμπαραγωγών από άλλες χώρες δεν αποκλείεται. Η απόδειξη της συμμετοχής συμπαραγωγών θα πρέπει να είναι υπό τη μορφή συμφωνιών ή τουλάχιστον προσυμφώνων μεταξύ των μερών που εμπλέκονται στο σχέδιο. Οι φάκελοι που υποβάλλονται, πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τις υπηρεσίες εντεταλμένου παραγωγού, σκηνοθέτη και σεναριογράφου, οι οποίοι να προέρχονται και οι τρεις από κράτη-μέλη του Δικτύου.

  • Καθώς προχωρά η διαδικασία, τα σχέδια ανάπτυξης που υποβάλλονται, πρέπει, επίσης, να λαμβάνουν την τελική μορφή συμπαραγωγής, τηρουμένων των γενικών αρχών και όρων που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις Συμπαραγωγές.

  • Οι καλλιτεχνικοί και εμπορικοί παράγοντες της ταινίας θα πρέπει, εφόσον προχωρήσει η παραγωγή, να προέρχονται κατά το μέγιστο δυνατό, από τα κράτημέλη του Δικτύου.

  • Οι αιτήσεις κατατίθενται από τον παραγωγό στη χώρα του. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση των σχεδίων και η επιλογή εκείνων που θα χρηματοδοτηθούν, θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων του Δικτύου.

  Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Δυναμική που παρουσιάζει η δραματουργική προσέγγιση,

  • Δραματουργική ακεραιότητα του σεναρίου,

  • Καλλιτεχνικές προοπτικές του σχεδίου,

  • Εμπορικές προοπτικές του σχεδίου,

  • Αναγνώριση που έχουν λάβει τα προηγούμενα έργα της καλλιτεχνικής ομάδας (σεναριογράφος και σκηνοθέτης) από τους κριτικούς, το κοινό και τα φεστιβάλ, 2

  • Απόδειξη της χρηματοδότησης που τυχόν έχει εξασφαλίσει η παραγωγή,

  • Πληρότητα του στρατηγικού σχεδίου που έχει εκπονήσει ο εκτελεστικός παραγωγός, αναφορικά με τη διαχείριση και προώθηση του σχεδίου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι αιτητές πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

  Δύο δεμένα πανομοιότυπα αντίγραφα θα πρέπει να υποβληθούν από τους αιτητές, μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020, σε δύο πανομοιότυπους φακέλους, στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, υπόψη του κου Διομήδη Νικήτα ή της κας Έλενας Χριστοδουλίδου (Κτήριο Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Ιφιγένειας 27, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία, Γραφεία 110 (1ος όροφος) και 403 (4ος όροφος), Τηλ: 22809811, 22809812 και 22809846).

  O φάκελος (βλ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ) πρέπει να σταλεί, επίσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση cypruscinema.gov@cytanet.com.cy σε ένα ενιαίο PDF αρχείο.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να περιέχουν την ακόλουθη τεκμηρίωση:

  • Δεόντως συμπληρωμένο έντυπο αίτησης,

  • Βιογραφικό σημείωμα του σεναριογράφου, του σκηνοθέτη, του παραγωγού και της εταιρείας παραγωγής,

  • Σύνοψη ελληνικά -αγγλικά (2 σελίδες),

  • Εκτεταμένη περίληψη/treatment ελληνικά – αγγλικά (περίπου 10-15 σελίδες),

  • Ένα αντίγραφο του πλήρους σεναρίου ελληνικά αγγλικά,

  • Δήλωση προθέσεων αναφορικά με τις καλλιτεχνικές και εμπορικές προοπτικές του σχεδίου, η οποία να συντάσσεται από κοινού από τον σκηνοθέτη και τον παραγωγό,

  • Στρατηγική διαχείρισης και μάρκετινγκ του σχεδίου από τον παραγωγό (μέχρι 3 σελίδες),

  • Αναλυτικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανάπτυξης, που θα περιλαμβάνει έξοδα, τα οποία σχετίζονται με το σχέδιο, άμεσα και συγκεκριμένα.

  • Περίληψη του προϋπολογισμού παραγωγής και ανάλυση προϋπολογισμού για κάθε συμπαραγωγό,

  • Οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση, η οποία κρίνεται χρήσιμη για την αξιολόγηση του σχεδίου.

  Το ποσό χρηματοδότησης κυμαίνεται συνήθως από €6.000-€10.000 και θα εξαρτηθεί από τις οικονομικές δυνατότητες του Δικτύου.

  Η σύνοψη, η εκτεταμένη περίληψη και το σενάριο πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Η υπόλοιπη τεκμηρίωση πρέπει να είναι γραμμένη στην αγγλική γλώσσα.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα αίτησης συμμετοχής και τον αναλυτικό κανονισμό στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας http://www.moec.gov.cy στο www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies (ανακοινώσεις) και στο http://www.filmingincyprus.gov.cy (ανακοινώσεις). Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή και πληροφορίες μπορούν, επίσης, να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22809811, 22809812 και 22809846.

  • ΠΑΡΑΘΥΡΟ

   Το «Παράθυρο» είναι το πολιτιστικό ένθετο της εφημερίδας Πολίτης [Κύπρος] και του διαδικτυακού πόρταλ www.politis.com.cy. Ειδήσεις, συνεντεύξεις, συναντήσεις, ρεπορτάζ, ήχοι, εικόνες – κινούμενες και στατικές, κριτικές προσεγγίσεις, λοξές ματιές. Βλέπουμε το δέντρο, δεν χάνουμε το δάσος

  You May Also Like

  Προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για την ανέγερση νέου Κυπριακού Μουσείου 

  Διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το Νέο Κυπριακό Μουσείο προκήρυξε στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 το ...

  Haig Yazdjian / Γιώτης Κιουρτσόγλου / Βαγγέλης Καρίπης σε Λεμεσό και Λευκωσία

  Τρεις πολύ σημαντικοί δεξιοτέχνες μουσικοί ο Haig Yazdjian (ακουστικό/ ηλεκτρικό ούτι, τραγούδι), ο Γιώτης ...

  Αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 21o Φεστιβάλ Ντοκιμαντερ Θεσσαλονίκης

  Γράφει ο Νίνο Φένεκ-Μικελλίδης Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πολιτική, το περιβάλλον, η εξόντωση των ...

  Εργαστήρια υποκριτικής με τον Γιάννη Λεοντάρη

  Πραγματοποιούνται δύο εργαστήρια υποκριτικής με τον σκηνοθέτη Γιάννη Λεοντάρη στο Θέατρο Δέντρο στη Λευκωσία. ...

  Απόφαση-σταθμός για την παράνομη εμπορία αρχαιοτήτων

  Εξαιρετικής σημασίας θεωρείται η απόφαση Εφετείου των ΗΠΑ που εκδόθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου, ...

  Γίνεται… εναρμονισμένη συνύπαρξη

  Την επιβεβαίωση της σημαντικότητας των ευρημάτων, μεν, χωρίς ωστόσο να αποκλείει την ανέγερση πολυώροφων ...

  X