Ανοιχτή πρόσκληση για «Το νησί των θησαυρών»

Το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε καλλιτέχνες, ακαδημαϊκούς, συγγραφείς, ακτιβιστές και άλλους ενδιαφερόμενους, για την νέα έκθεση στο Κέντρο Τεχνών με τίτλο Treasure Island / Tο νησί των θησαυρών.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 19 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2014 και θα παρουσιάζει εικαστικά έργα, κριτικές συζητήσεις/παρεμβάσεις και άλλες εκδηλώσεις που θα επιλεγούν από Επιτροπή.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων μέχρι τις 27 Ιουνίου 2014.

«Το Νησί των Θησαυρών» επιδιώκει να διευρύνει τις συζητήσεις γύρω από το παρελθόν στην Κύπρο.

Επιδιώκει να προσεγγίσει κριτικά τις ηγεμονικές ιστορικές αναπαραστάσεις και αφηγήματα και να αναδείξει όλες εκείνες τις ιστορίες που έχουν υποταχθεί, χειραγωγηθεί ή αποσιωπηθεί μέσα από τον κυρίαρχο ιστορικό λόγο και τις συνήθεις καλλιτεχνικές, λογοτεχνικές ή θεωρητικές πρακτικές.

Επιπλέον, η έκθεση στοχεύει στην ανάδειξη της διευρυμένης έννοιας του πολιτικού στην τέχνη, σε τοπικό πλαίσιο:

  • Αφενός, ως μια ώθηση για κριτική επανεξέταση των τραυματικών, συγκρουσιακών ή βίαιων γεγονότων της νεότερης ιστορίας του νησιού, αλλά και των οποιωνδήποτε μονοδιάστατων ιδεολογιών προσέγγισης του παρελθόντος, ιδιαίτερα σε σχέση με το αίσθημα εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας.

  • Αφετέρου, σε σχέση με ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν τη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία, πέρα από το Κυπριακό Πρόβλημα.

Τελικά, η έκθεση προσπαθεί να φέρει στο προσκήνιο το πολιτισμικά δυσδιάκριτο, καθώς και τα λανθάνοντα πρότυπα της κυπριακής αποικιοκρατικής και μετα-αποικιοκρατικής εμπειρίας.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της έκθεσης επιδιώκει να συμπεριλάβει έργα τα οποία:

  • Εξερευνούν το αίσθημα του «ανήκειν», τη θρησκεία, την εθνότητα , το φύλο ή την ισχύ.

  • Εκθέτουν την προβληματική σχέση μεταξύ «ιστορίας» και «μνήμης».

  • Επανεξετάζουν κριτικά το τραύμα, τις συγκρούσεις και τη βία που έχουν σημαδέψει τη νεότερη κυπριακή ιστορία και ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες.

  • Διερευνούν τη σχέση μεταξύ πρακτικής, ιστοριογραφίας και θεωρίας της τέχνης και μεταξύ «πραγματικού» και «φανταστικού» ή «προσωπικού» και «συλλογικού».

  • Επαναδιαπραγματεύονται στερεότυπα σχετικά με τη νεωτερικότητα και τον εκμοντερνισμό, τα οποία έχουν πλαισιώσει τις κυπριακές εθνικές ταυτότητες και ιστορίες.

  • Προσεγγίζουν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ταυτότητα, όχι ως συστατικά ενός ενιαίου ή γραμμικού κυρίαρχου αφηγήματος, αλλά ως οικοδομήματα που διαμορφώνονται μέσα από πολλαπλές χρονικότητες και συλλογικές αναπαραστάσεις.

  • Επεξεργάζονται την ιδέα της πρόσληψης της Κύπρου ως «θησαυρού», «θησαυροφυλακίου» ή «αποθετηρίου».

Αναμένεται ότι το φάσμα των δημιουργικών εκφράσεων που θα παρουσιαστούν μέσα από το πρόγραμμα θα προσφέρει δυνατότητες και ευκαιρίες για προβληματισμό και επαναξιολόγηση του παρελθόντος και παρόντος της Κύπρου, υπογραμμίζοντας την πολλαπλότητα, δεκτικότητα, ρευστότητα και κριτική διάθεση των σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών στο τοπικό πλαίσιο.

Οι προτάσεις μπορούν να λάβουν τη μορφή εικαστικών έργων, παραστάσεων/περφόρμανς, κριτικών συζητήσεων, προβολών, διαλέξεων, εκδηλώσεων λογοτεχνίας/ποίησης, αρχειακών παρουσιάσεων/παρεμβάσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πραγματικών ή εικονικών περιηγήσεων, μουσικών εκδηλώσεων ή να συνδυάζουν διάφορες μορφές, χωρίς να περιορίζονται στις πιο πάνω.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Φάση Ι, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Παρασκευή, 27 Ιουνίου, 2014: Υποβολή προτάσεων για υφιστάμενα έργα, νέες παραγωγές έργων ή/και εκδηλώσεις.

Οι προτάσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 300 λέξεις και να περιγράφουν με σαφήνεια το έργο/εκδήλωση, την ιδέα και το σκεπτικό της, καθώς και την αναμενόμενη συνεισφορά της πρότασης στη θεματολογία της έκθεσης. Επίσης, πρέπει να συνοδεύονται από σύντομα βιογραφικά των συντελεστών και, ανάλογα με την περίπτωση, από οπτικό υλικό και τεχνικές προδιαγραφές ή/και πρόγραμμα εκδήλωσης. Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση info@nimac.org.cy.

Οι προτάσεις θα μελετηθούν από την επιμελητική ομάδα και οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με την επιλογή μέχρι τη Παρασκευή, 4 Ιουλίου, 2014. Την επιμελητική ομάδα αποτελούν οι:

– Γιάννης Τουμαζής (Θεωρία της Τέχνης/Επιμέλεια Εκθέσεων)
– Λούλη Μιχαηλίδου (Θεωρία της Τέχνης/Επιμέλεια Εκθέσεων)
– Anber Onar (Τέχνη/Επιμέλεια Εκθέσεων)
– Δέσπω Πασιά (Εκπαίδευση/Μουσειολογία)
– Κυριάκος Παχουλίδης (Εκπαίδευση/Κοινωνία των Πολιτών)
– Έλενα Στυλιανού (Θεωρία της Τέχνης/Εκπαίδευση/Μουσειολογία)

Σε περίπτωση που μια επιλεγμένη πρόταση περιλαμβάνει την παραγωγή νέου έργου, θα μπορεί να παραχωρηθεί στους συμμετέχοντες ποσό μέχρι 500 ευρώ για την υλοποίησή του.

Φάση ΙΙ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΩΝ

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου, 2014: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν το τελικό έργο/πρόγραμμά τους στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών και να διευθετήσουν την ημερομηνία και ώρα της παρουσίασης.

Τα έργα που θα έχουν επιλεγεί μέσω της Ανοικτής Πρόσκλησης θα παρουσιαστούν κατά την έναρξη της έκθεσης ή σε εβδομαδιαία διαστήματα, καθόλη τη διάρκειά της. Στη δεύτερη περίπτωση, η σειρά παρουσίασης θα εξαρτηθεί από την πολυπλοκότητα και τις τεχνικές απαιτήσεις του κάθε έργου.

 

Σημείωση: ο συνολικός αριθμός των προτάσεων που θα επιλεγούν θα εξαρτηθεί από την ποιότητα και θεματική συνάφεια των προτεινόμενων έργων/εκδηλώσεων, καθώς και τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες υλοποίησής τους. Η επιμελητική επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο αριθμό προτάσεων και έχει το δικαίωμα να μην επιλέξει οποιαδήποτε πρόταση που δεν πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης. Η ακριβής θέση και μορφή παρουσίασης του κάθε έργου/εκδήλωσης θα αποφασίζεται από και σε συνεργασία με την ομάδα των επιμελητών, και μπορεί να διαφέρει από αυτή που προτείνεται από τους καλλιτέχνες/συμμετέχοντες.

NiMAC
Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας-Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη [Παλιά Ηλεκτρική]
Παλιάς Ηλεκτρικής 19, 1016 Λευκωσία
T: 22797400, info@nimac.org.cy, www.nimac.org.cy

Ώρες λειτουργίας γραφείων: Δευτέρα – Παρασκευή, 8:30-15:00

Οργάνωση:

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ιδρυμα Πιερίδη
Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Σε συνεργασία με:

Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας
Sidestreets

You May Also Like

Art Athina 2017 με αέρα ανανέωσης

Σαράντα τρεις γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους στον ...

Έργα στο σφυρί

Θεωρώντας ότι έχει επιτύχει -για άλλη μία χρονιά- το συνδυασμό «υψηλή ποιότητα, χαμηλή τιμή», ...

Kινηματογραφικό φεστιβάλ με θεατή μια νοσοκόμα

To μεγαλύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Σκανδιναβίας θα πραγματοποιηθεί φέτος παρά την πανδημία του κορονοϊού, ...

Γυναίκες στη στάση

  Περιμένω να αλλάξει η νοοτροπία του άντρα, έχει πολλούς που συμπεριφέρονται με βία ...

Γλάυκος Κουμίδης και Φάνος Κυριάκου στο The Office Gallery

Στην εντός των τειχών Λευκωσία και ειδικότερα σε ένα από τα µυστηριώδη ενδότερά της, ...

Open Call για το Park in Progress

Ένα «νομαδικό» πρόγραμμα κινητικότητας το οποίο συγκεντρώνει νέους καλλιτέχνες και επαγγελματίες από το χώρο ...

X