Ψήφισμα για τη δημιουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

Ψήφισμα με το οποίο επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην Κύπρο θα επιδώσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, το Σωματείο Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου, με την ευκαιρία της 18ης Μαΐου ως Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.

Το ψήφισμα διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε με το πέρας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης που οργάνωσε το σωματείο στις 9 Απριλίου 2014 [φωτογραφία].

Σ’ αυτό καταγράφεται η σχέση του κυπριακού κράτους με τη σύγχρονη τέχνη και αναφέρεται, συγκεκριμένα, ότι από το 1962 αγοράζονται έργα τέχνης για τη δημιουργία μιας Πινακοθήκης.

Η κρατική συλλογή αριθμεί σήμερα 3300 έργα, ωστόσο παρουσιάζονται στο κοινό μόλις τα 127, εξαιτίας του περιορισμένου χώρου της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης, η οποία χαρακτηρίζεται ως «νεκρή έκθεση έργων» και όχι ως ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία ολόκληρης της κοινωνίας και της εξέλιξής της.

Στο ψήφισμα σημειώνεται ακόμη πως η απουσία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης αποτελεί ένα τεράστιο κενό για την ανάπτυξη του πολιτισμού στην Κύπρο: «Απομονώνει, περιθωριοποιεί και απαξιώνει τον δημιουργό και την καλλιτεχνική δημιουργία, αναιρεί τον καλλιτεχνικό διάλογο με τον πολίτη, τον αποστασιοποιεί από τον δημιουργικό παλμό της εποχής του και του στερεί το δικαίωμα ελεύθερης ενημέρωσης και πρόσβασης στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία».

Επιπρόσθετα, «στερεί τον τόπο από τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στον χώρο των εικαστικών τεχνών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο».

Αναφέρεται, τέλος, πως η Κύπρος οφείλει να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και υλοποίηση μιας ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής και πως αυτό μπορεί να συμβεί μέσα από τη δημιουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου, μπορεί να προβάλλει και τη σύγχρονη εικαστική παραγωγή του ευρύτερου χώρου της Ανατολικής Μεσογείου.

Όσο για τα πρακτικά θέματα, στο ψήφισμα αναφέρεται η άντληση κοινοτικών κονδυλίων για τον σχεδιασμό και την ανέγερση του μουσείου, το οποίο θα πρέπει να διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο, να αποτελεί ανεξάρτητη οντότητα και να στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό, ενώ η βιωσιμότητά του θα απορρέει από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια.

Η καλλιτεχνική κοινότητα αξιώνει τη δημιουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην Κύπρο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, αλλά και το θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε πολίτη για απρόσκοπτη πρόσβαση στον πολιτισμό.

ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Ψήφισμα για την αναγκαιότητα δημιουργίας

Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην Κύπρο

9.04.2014

 

 1. 1.   Η Κυπριακή Δημοκρατία αγοράζει από το 1962 συστηματικά έργα τέχνης με σκοπό τη δημιουργία Πινακοθήκης.  Η κρατική συλλογή αριθμεί σήμερα 3.300 έργα τέχνης, μέσα από τα οποία καταγράφεται η πορεία των εικαστικών τεχνών του τόπου μας, από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα.  Από αυτόν τον καλλιτεχνικό θησαυρό μόνο ένας μικρός αριθμός έργων, γύρω στα 127, εκτίθεται στον περιορισμένο χώρο της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης.  Τα υπόλοιπα φυλάγονται σε αποθηκευτικό χώρο ή κοσμούν γραφεία κυβερνητικών αξιωματούχων.

 1. 2.   Το αίτημα για την αναγκαιότητα δημιουργίας Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης είναι πολύ παλιό και έχει την ηλικία της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1964 αποτελούσε και ένα από τους βασικούς στόχους των οργανωμένων καλλιτεχνών.

 1. 3.   Δυστυχώς πενήντα τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας η Κύπρος δεν αξιώθηκε να αποκτήσει ένα σύγχρονο και σωστά εξοπλισμένο και στελεχωμένο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης όπου να συντηρείται, να προβάλλεται και να μελετάται η σύγχρονη δημιουργία του τόπου μας.

 1. 4.   Η υπάρχουσα  Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης δεν ανταποκρίνεται με κανένα τρόπο στον ορισμό της έννοιας του Μουσείου, όπως αυτός δόθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM).  Αποτελεί απλά μια μόνιμη νεκρή έκθεση έργων και όχι ένα ζωντανό οργανισμό στην υπηρεσία ολόκληρης της κοινωνίας και της εξέλιξής της.

 1. 5.   Η απουσία στην Κύπρο Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης αποτελεί ένα τεράστιο κενό για την ανάπτυξη του πολιτισμού στον τόπο μας.  Απομονώνει, περιθωριοποιεί και απαξιώνει τον δημιουργό και την καλλιτεχνική δημιουργία, αναιρεί τον καλλιτεχνικό διάλογο με τον πολίτη, τον αποστασιοποιεί από τον δημιουργικό παλμό της εποχής του και του στερεί το δικαίωμα ελεύθερης ενημέρωσης και πρόσβασης στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

 1. 6.   Επιπρόσθετα, η ανυπαρξία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στερεί  τον τόπο μας από τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στον χώρο των εικαστικών τεχνών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Ως εκ τούτου, η απουσία του απομονώνει και περιθωριοποιεί τη χώρα μας και ελαχιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής μας στο ευρωπαϊκό εικαστικό γίγνεσθαι.

 1. 7.   Σήμερα η Κύπρος ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να συμμετέχει ενεργά τόσο στη διαμόρφωση, όσο και στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής.  Για την επίτευξη του στόχου αυτού η ύπαρξη Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, αντάξιου παρομοίων ευρωπαϊκών μουσείων, είναι αναγκαία γιατί συνδέεται άμεσα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα των εικαστικών τεχνών.

 1. 8.   Το σημερινό καθεστώς της Κύπρου, ως μέλους της Ενωμένης Ευρώπης, έχει διαφοροποιήσει ουσιαστικά τον χαρακτήρα και τον ρόλο ενός Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στον τόπο μας.  Το Μουσείο αυτό θα πρέπει, παράλληλα με την υλοποίηση εθνικών πολιτιστικών πολιτικών, να διαμορφώνει και να υλοποιεί ταυτόχρονα και ευρωπαϊκές πολιτιστικές πολιτικές.

 1. 9.   Η Κύπρος έχει το μοναδικό πλεονέκτημα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, να μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση μιας πάγιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι το άνοιγμα της Ευρώπης στους γειτονικούς της πολιτισμικούς χώρους.  Ως εκ τούτου μπορεί να δημιουργήσει ένα μοναδικό στο είδος του Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που να προβάλλει τη σύγχρονη εικαστική παραγωγή του δικού της ευρύτερου χώρου της Ανατολικής Μεσογείου, τα νερά της οποίας ενώνουν τρεις διαφορετικές ηπείρους.  Έτσι, η Κύπρος θα συμβάλει ουσιαστικά στο διάλογο και στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους σημαντικότερους γείτονές της.

 1. 10. Με τον σωστό σχεδιασμό και τη σοβαρή προώθηση ενός τέτοιου ιδρύματος, η Κύπρος έχει τις καλύτερες προοπτικές άντλησης ευρωπαϊκών κονδυλίων για την επίτευξη του στόχου της.

 2. 11. Σημαντικό είναι το Μουσείο αυτό να διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο, να διοικείται από Συμβούλιο επαϊόντων, να έχει δική του οντότητα και ανεξαρτησία και να στελεχώνεται από κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό.

 1. 12. Η λειτουργία του θα πρέπει να διασφαλίζεται από την κυπριακή κυβέρνηση και από την εξεύρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω της συμμετοχής του σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

 1. 13. Σ΄ αυτούς τους ιδιαίτερα δύσκολους για την πατρίδα μας καιρούς, η επένδυση στον πολιτισμό και η συμμετοχή σ΄ αυτόν του λαού, θα ενδυναμώσει και θα αναπτερώσει την αυτοεκτίμηση και την πίστη σε μας και στον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό.

 1. 14. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω και το θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε πολίτη για απρόσκοπτη πρόσβαση στον πολιτισμό, η καλλιτεχνική κοινότητα αξιώνει τη δημιουργία στην Κύπρο Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

 1. 15. Το ψήφισμα διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε στο πέρας της Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης που οργάνωσε το Σωματείο Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου στις 9 Απριλίου 2014 στο Φυτώριο Καλλιτεχνικής Δημιουργίας.  Θα επιδοθεί στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.

 ΠΑΡΑΘΥΡΟ | ΠΟΛΙΤΗΣ

 

You May Also Like

Μουσική και θέατρο στο Αρχοντικό Αξιοθέας

To δεκαμελές μουσικό σχήμα NAVA παίρνει τη σκυτάλη από τον Γιάννη Κούτρα στο φετινό ...

Πέθανε ο Φαίδρος Στασίνος σε ηλικία 82 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο μεγάλος Kύπριος ηθοποιός Φαίδρος Στασίνος. ...

Στην Κύπρο οι μέταλ Moonspell στις 27 Σεπτεμβρίου

Από την Λευκωσία θα ξεκινήσουν τη φετινή τους περιοδεία με τίτλο Alpha Noir οι ...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ|Μέρα 5η

Γράφει ο Κώστας Σιλβέστρος /Σκηνοθέτης θεάτρου 5η μέρα στο σπίτι Ξύπνησα και πάλι από ...

Η «Ψύχωση!» της Σάρα Κέιν επί σκηνής

Το + Iνστιτούτο [Πειραματικών Τεχνών] παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά την επιτυχημένη παράσταση «Ψύχωση!» [4.48 ...

X