ΘΟΚ: «Ανακρίβειες και ψεύδη» όσα λέει το Σατιρικό

Ότι η επιστολή του Σατιρικού Θεάτρου «βρίθει από ανακρίβειες και ψεύδη» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΘΟΚ.

Το Σατιρικό Θέατρο εξέδωσε χθες ανακοίνωση με την οποία πληροφορούσε για τον τερματισμό της συνεργασίας του -μετά από 33 χρόνια- με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου.

«Προς αποκατάσταση της αλήθειας», ο ΘΟΚ παραθέτει τα πιο κάτω γεγονότα τα οποία δημοσιοποιούμε αυτούσια όπως στην ανακοίνωσή του:

1. Ουδέποτε ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου έδρασε με αισθήματα ανταγωνισμού προς τα ιδιωτικά θέατρα. Με την ίδια λογική δεν θα έπρεπε να λειτουργούν δημόσια σχολεία γιατί ανταγωνίζονται τα ιδιωτικά. Η επιχορήγηση δε των ελευθέρων θεάτρων αποτελεί εντελώς ξεχωριστό κονδύλι στον προϋπολογισμό του ΘΟΚ και δεν συγχέεται με τις δικές του δαπάνες. Εάν το κονδύλι αυτό δεν δαπανηθεί επιστρέφει στο πάγιο ταμείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν απορροφάται από τον Οργανισμό. Ποτέ δεν έχει μείνει ευρώ που να μην έχει διατεθεί και ο ΘΟΚ όχι μόνο δεν ανταγωνίζεται τα ιδιωτικά θέατρα αλλά παλεύει να πείσει την Πολιτεία για την ανάγκη περαιτέρω στήριξης της Τέχνης του Θεάτρου στην Κύπρο.

2. Το γεγονός ότι ο ΘΟΚ όχι μόνο δεν επιθυμεί συρρίκνωση της ιδιωτικής θεατρικής πρωτοβουλίας αλλά τουναντίον προωθεί την περαιτέρω ανάπτυξη του, διαφαίνεται και μέσα από το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ που επιχορηγεί τη θεατρική δημιουργία. Συγκεκριμένος όρος αναφέρει ότι «ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα αξιολόγησης μεγάλων συμπαραγωγών υψηλού προϋπολογισμού (άνω των €170,000) με τη συνεργασία/συνδιοργάνωση δύο ή περισσότερων Φορέων ως “Ειδικές Περιπτώσεις” και ενδεχόμενης χρηματοδότησης τους με ποσό άλλο από αυτά που περιγράφονται στο Σχέδιο».

3. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου διατηρεί την ευθύνη της επιχορήγησης της ιδιωτικής θεατρικής πρωτοβουλίας. Για χρόνια αυτή γινόταν μέσα από ένα σύστημα που δημιούργησε προβλήματα και ανομοιογένεια και οι θεατρικοί φορείς απαιτούσαν, σχεδόν στην ολότητα τους, αλλαγή στον τρόπο επιχορήγησης. Την ίδια άποψη υιοθέτησαν και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, ο Γενικός Ελεγκτής και η Επίτροπος Διοικήσεως, οι οποίοι κάλεσαν τον ΘΟΚ να λάβει μέτρα προς άρση των παθογενειών. Το παρών Δ.Σ. του ΘΟΚ ενήργησε άμεσα και σε πλαίσια διαφάνειας και χρηστής διοίκησης μέσα από επανειλημμένες δημόσιες διαβουλεύσεις με τα θέατρα, εισήγαγε το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ το οποίο με μετρήσιμα κριτήρια επιχορηγεί τη θεατρική δημιουργία ανά παραγωγή.

4. Το ποσό που διατίθεται προς στήριξη της ιδιωτικής θεατρικής δημιουργίας ανέρχεται σε €1,137,000 (ένα εκατομμύριο εκατό τριάντα επτά χιλιάδες ευρώ) ετησίως, και φέτος το Σατιρικό θέατρο έχει εγκριθεί να λάβει €196,915 (εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια δεκαπέντε ευρώ) – ποσό που υπερβαίνει το 17% του συνολικού κονδυλίου. Εάν αυτό είναι που ο κ. Καυκαρίδης αποκαλεί ελεημοσύνη και με το οποίο φυτοζωεί, ας τον κρίνει το θεατρόφιλο κοινό και η κοινωνία. Εμείς διερωτόμαστε εάν υπάρχει άλλος ιδιωτικός φορέας πολιτιστικής διαχείρισης που λαμβάνει περισσότερα, σε οποιοδήποτε τομέα των Γραμμάτων ή Τεχνών (λογοτεχνία, εικαστικά, μουσική, χορός, κινηματογράφος, λαϊκός πολιτισμός).

5. Την ποιότητα της θεατρικής παραγωγής έκρινε πάντοτε Γνωμοδοτική Επιτροπή που διόριζε ο ΘΟΚ. Και πάλιν, μέσα σε πλαίσια διαφάνειας και χρηστής διοίκησης αλλά και ανταποκρινόμενοι στις ευαισθησίες και ανησυχίες των θεατρικών φορέων, αφού η βαθμολόγηση της Επιτροπής έχει άμεση σχέση με το ύψος των επιχορηγήσεων τους, ο Οργανισμός αποφάσισε να μετακυλήσει το δικαίωμα διορισμού μελών στην Επιτροπή, και συνάμα την ευθύνη που απορρέει από κάτι τέτοιο, στα ίδια τα Θέατρα. Καλέσαμε τους θεατρικούς φορείς να υποδείξουν έως και δύο υποψήφιους για διορισμό στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του τρέχοντος έτους (που πλέον με την εισαγωγή του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ έχει μετονομαστεί σε Επιτροπή Αξιολόγησης Παραστάσεων) και αργότερα να ψηφίσουν μέσω μυστικής ψηφοφορίας (με κάλπη) τα πέντε μέλη που επιθυμούν να μετάσχουν σε αυτή. Μία εισήγηση που βρήκε όλους σύμφωνους, εφόσον δεν υπήρξε καμία αντίδραση προς τη νέα μεθοδολογία.

6. Η ανακοίνωση του νέου τρόπου σύστασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Παραστάσεων στάλθηκε προς τα θέατρα στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 και τους δόθηκε ο χρόνος μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2015 για υποβολή υποψηφιοτήτων. Στις 18 Νοεμβρίου 2015 ο Οργανισμός επικοινώνησε εκ νέου με τα θέατρα αποστέλλοντας τον κατάλογο των υποψηφίων μαζί με το βιογραφικό ενός εκάστου και τους κάλεσε στα γραφεία του Οργανισμού την 30η Νοεμβρίου 2015 για τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η νέα Επιτροπή (για το 2016) προέκυψε μέσα από την πλέον δημοκρατική διαδικασία που εφαρμόστηκε ποτέ. Το γιατί ο κ. Καυκαρίδης θεωρεί πως η διαδικασία αυτή έγινε βιαστικά ή/και με παράδοξο τρόπο, ας το εξηγήσει ο ίδιος.

7. Το Σατιρικό Θέατρο απείχε της διαδικασίας, απεμπολώντας το δικαίωμα του να προτείνει, και αργότερα να ψηφίσει, ανθρώπους που θεωρεί ικανούς να παρακολουθήσουν και να κρίνουν την ποιότητα του ιδιωτικού θεατρικού προϊόντος. Οι γραπτές προτάσεις στις οποίες αναφέρεται ο κ. Καυκαρίδης ενδεχομένως να έχουν σταλθεί αλλού, αλλά σίγουρα όχι στον Οργανισμό ο οποίος ουδέποτε παρέλαβε γραπτές εισηγήσεις του Σατιρικού Θεάτρου αναφορικά με τον τρόπο σύστασης ή/και λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης Παραστάσεων.

8. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Παραστάσεων, στην ολότητα της, παρακολούθησε την πρόσφατη παραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου «Σα’ ναν εχτές» την οποία και βαθμολόγησε με 14,3 επί συνόλου 25 βαθμών. Σύμφωνα με την προκήρυξη του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ, «το Κυπριακό έργο επιδοτείται με πρόσθετη χορηγία €4,000 μετά από αξιολόγηση της παράστασης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Παραστάσεων και εξασφάλιση βαθμολογίας ίσης ή μεγαλύτερης του 16/25». Συνεπώς, η χαμηλή βαθμολόγηση της παραγωγής δεν επέτρεπε την πρόσθετη χορηγία. Ας σημειωθεί ότι για την παραγωγή αυτή (που πρώτευσε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων από τον Οργανισμό, γεγονός που μάλλον δεικνύει ένα σύνδρομο καταδίωξης από μέρους του Σατιρικού Θεάτρου παρά απόπειρα του ΘΟΚ για συρρίκνωση του) το Σατιρικό Θέατρο θα λάβει επιχορήγηση ύψους €45,000 (σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ) που είναι το ανώτατο όριο που επιτρέπει το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ για μία παραγωγή.

9. Με επιστολή του ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2016 που υπογράφει ο κ. Κώστας Καυκαρίδης, το Σατιρικό Θέατρο καλεί τον ΘΟΚ «να μη λάβει υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής και στη διακριτική ευχέρεια του Συμβουλίου να την απορρίψει και να εκδώσει επιταγή στο Σατιρικό Θέατρο για τις €4,000». Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ μελέτησε άμεσα το περιεχόμενο της επιστολής αυτής στην τακτική του Συνεδρία της ίδιας μέρας (879-23/2016) και απάντησε στο θέατρο πως «οποιαδήποτε αμφισβήτηση στο έργο της Επιτροπής από τον ΘΟΚ ή παρέμβαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και λειτουργών του Οργανισμού στη βαθμολόγηση οποιασδήποτε παράστασης, αντιβαίνει στην όποια προσπάθεια αξιοκρατίας και χρηστής διοίκησης και θα ήταν εντελώς απαράδεκτη». Άλλωστε, οι ίδιοι οι όροι σύστασης της Επιτροπής δεν προνοούν κάτι τέτοιο και σαφέστατα δηλώνουν πως «το Δ.Σ. του ΘΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την ΕΑΠ να επανεξετάσει κάποια εκ των αξιολογήσεων της (εάν και εφόσον διαγνώσει λόγο που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο) αλλά σε κάθε περίπτωση η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Παραστάσεων είναι δεσμευτική για τον ΘΟΚ και τελεσίδικη». Τέτοιος λόγος δεν έχει διαγνωστεί εφόσον η βαθμολόγηση και των πέντε μελών της Επιτροπής υπήρξε όμοια χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις.

Εάν λοιπόν ο «τερματισμός κάθε συνεργασίας με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου» που εξήγγειλε το Σατιρικό Θέατρο «σπάζοντας τα δεσμά του από τον ΘΟΚ μετά από 33 χρόνια» σημαίνει πως το Θέατρο δεν επιθυμεί να επιχορηγείται πλέον από τον ΘΟΚ, τότε κονδύλι ύψους €63,915 (€18,915 για την παραγωγή «Κουαρτέτο για 2» και €45,000 για την παραγωγή «Αυλαία και πάμε») που έχει εγκριθεί για παραγωγές που δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί, θα μπορεί να διατεθεί προς όφελος άλλων παραγωγών, όπως προνοεί ο σχετικός κανονισμός του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ.

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου εκφράζει τη λύπη του για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης του Σατιρικού Θεάτρου αλλά αυτό δεν πρόκειται κατ’ ουδένα λόγο να τον αποπροσανατολίσει από την προσπάθεια βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των θεατρικών δρώμενων στην Κύπρο όπως άλλωστε είναι και η αποστολή του.

You May Also Like

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Μ’ΑΓΑΠΑ /ΔΕΝ Μ’ ΑΓΑΠΑ

Άγριες μέρες, βάρβαρη εποχή, βυθισμένη στη σιωπή, μια σιωπή που ουρλιάζει. Και από το ...

Πάρις Ερωτοκρίτου: «Πέρα από οποιαδήποτε ασφάλεια»

Λίγο πριν την πρεμιέρα του έργου «Η καρδιά ενός σκύλου», της νέας παραγωγής της ...

«Λευκωσία: Η ιστορία μιας κοινής και διαφιλονικούμενης πόλης»

Έπειτα από τρία χρόνια εντατικής εργασίας μιας διακοινοτικής ομάδας ερευνητών, ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου ...

Μέλος της Διεθνούς Ακαδημαϊκής Ένωσης η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Μέλος στη Διεθνή Ακαδημαϊκή Ενωση (UAI) είναι πλέον η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και ...

Προκήρυξη Προγράμματος «Πολιτιστική Αποκέντρωση 2022»

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνουν την προκήρυξη του ...

Βραβεία Συγγραφής ΘΟΚ 2012 για την Παιδική Σκηνή

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 19ης Φεβρουαρίου στη Νέα Σκηνή του Θεάτρου ΘΟΚ η τελετή ...

X