Μέρα 23η

Γράφει ο Σταυρίνος Κυριάκου

Αγαπημένη μου Ρέα,

Στην δουλειά μου η ασφάλεια έν’ εξαιρετικής σημασίας. Τζείνον που λαλούμε ‘εν ότι είσαι πάντα τόσον ασφαλής όσον τζαι ο πιο αδύναμος κρίκκος της αλυσίδας.

Για παράδειγμα, έσιεις τα πιο εξελιγμένα συστήματα του κόσμου, με τα πιο ακριβά λειτουργικά τζαι συστήματα ασφαλείας, αλλά το δωμάτιο που τα φυλάεις μέσα έν’ κλειδωμένο με μια κλειδωνιά της λίρας. Είσαι τόσον ασφαλής όσο έν’ τζείνη η κλειδωνιά.

Η εμπειρία μου έμαθε μου ότι το παιγνίδι δεν παίζεται στο αν είσαι ασφαλής ή όχι. Ή μάλλον, δεν παίζεται στο πόσον ασφαλής είσαι. Παίζεται στο πού έν’ η τρύπα της ασφάλειας τζαι πόσο γρήγορα μπορεί να την έβρει τζείνος που θέλει να σου κάμει ζημιά. Κανένα σχέδιο δεν είναι αδιάτρητο. Πάντα υπάρχει μια απροσεξία.

Έκαμα ό,τι έκαμα ξέροντας ότι κάπου μες στο σχέδιο μου υπάρχει έναν πρόβλημα. Επροσπάθησα να μειώσω όσον εμπορούσα την πιθανότητα να το ανακαλύψει κάποιος. Φαίνεται ότι κάτι μου έφυε, κάτι που ‘εν υπολόγισα σωστά.
Μέσα στην μεγαλομανία μου έγραψα ένα μανιφέστο. Έγραψα διάφορα για να εξηγήσω τους λόγους που με ωθήσαν στο να κάμω ό,τι έκαμα. Συνοπτικά, ότι ο κόσμος έν’ ένα μεγάλον αποχωρητήριο τζαι ότι εμείς θωρούμεν τον τζαι σφυρίζουμεν αδιάφορα. Ότι οι σιειρόττεροι έν’ τούτοι οι άνθρωποι που ενώ μπορούν να αντιδράσουν, παραμένουν αναίσθητα αδιάφοροι τζαι ασχολούνται μόνο με τον εαυτόν τους τζαι τον μικρόν ασφαλή τους κόσμο. Έγραψα, τέλος, κάποιες οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιδράσει η γκόμενα μετά που θα φύω. Το μανιφέστον τούτον ετύπωσα το τζαι επήρα το μαζί μου. Άφησα το μέσα στο παλιόσπιτο, επειδή ήθελα να το έβρουν τζαι να το δημοσιεύσουν. Είπα ότι ετύπωσα το. Στον εκτυπωτή της δουλειάς. Οι μοντέρνοι εκτυπωτές περιέχουν κάτι που λέγεται στεγανογραφία. Δηλαδή, σε κάθε κόλλα χαρτί που εκτυπώννεις ο εκτυπωτής τυπώννει κάποιες μικρές κίτρινες κηλίδες, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές για τον κάθε εκτυπωτή. Έν’ κάτι σαν την υπογραφή του εκτυπωτή, το δαχτυλικόν αποτύπωμα της συσκευής.

Φυσικά ο εκτυπωτής του Τμήματος Πληροφορικής είσιεν τούτη την δυνατότητα. Εν ήταν δύσκολο για τους αστυνομικούς να ανιχνεύσουν πίσω την υπογραφή του εκτυπωτή τζαι να τον ανακαλύψουν. Το μανιφέστο του φονιά ετυπώθηκεν στον εκτυπωτή του Τμήματος Πληροφορικής, στο υπουργείο Οικονομικών, την τάδε μέρα τζαι την τάδε ώρα.

Το μόνο που τους εμείνισκεν να ανακαλύψουν ήταν ποιος το ετύπωσε. Εκατάλαβα ότι κάτι εψυλιαστήκαν την ημέρα που εμπήκεν ο μάστρος μας στο γραφείο τζαι ερώταν περίεργα πράματα για τους εκτυπωτές μας. Ερώταν εμέναν αν εμπορούσαμεν να έβρουμεν ποιος ετύπωσεν τι ‘που τον συγκεκριμένον εκτυπωτή τζαι πότε. Μόλις τον άκουσα, εκατάλαβα ότι κάτι ‘εν πάει καλά. Έπρεπεν να έβρω τρόπο να καλύψω τα ίχνη μου.

You May Also Like

Το τέρτιν της Νίκης [Μέρος 12ο]

Γράφει ο Σταυρίνος Κυριάκου Οι πρώτοι τζαιροί στο σπίτι ήταν δύσκολοι. Μόλις εμπήκαν μέσα, ...

Το Bar – Μέρος 1ο

Γράφει ο Σταυρίνος Κυριάκου Όσες φορές έχει έρθει στο μπαρ, είναι πάντα μετρημένος. Δηλαδή, ...

Κατερίνα [Μέρος 2ο]

Πραγματικά είχα συμφιλιωθεί με το γεγονός. Ότι έχασα άθθρωπο μου. Σιγά-σιγά έμαθα να ζω ...

Μέρα 20ή

Γράφει ο Σταυρίνος Κυριάκου Αγαπημένη μου κόρη, Το εικοστό γράμμα που σου γράφω. Παρακάτω ...

Το τέρτιν της Νίκης [Μέρος 11ο]

Γράφει ο Σταυρίνος Κυριάκου “Έτσι χάρη εν της κάμνει της Νίκης να στραφεί πίσω ...

Αστέρω – Μέρος 12ο

Γράφει ο Σταυρίνος Κυριάκου «Εν μπορώ να σου πω τι εσυνέβηκεν. Την άλλην φοράν ...

X