Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, διοργανώνει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου:

  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κάτι Αρχαίο Ψήνεται»:  Φεβρουάριος- Ιούνιος 2018

Για μαθητές Δ-Ε Δημοτικού

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου σε συνεργασία με το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής ταξιδεύουν τα παιδιά στην Αρχαιότητα!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσειακής αγωγής με τίτλο «Κάτι αρχαίο ψήνεται», στο Αρχαιολογικό Μουσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, απευθύνεται σε παιδιά Δ’ και Ε’ τάξεων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα πραγματεύεται πτυχές που άπτονται της διατροφής στην Κύπρο της αρχαιότητας, προβάλλοντάς τις ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις πρώτες ύλες που συνιστούσαν μέρος της δίαιτας των αρχαίων Κυπρίων, τον τρόπο επεξεργασίας τους, τα χρηστικά σκεύη αποθήκευσης, κατανάλωσης, σερβιρίσματος και μεταφοράς, το εορταστικό-αριστοκρατικό και το καθημερινό τραπέζι. Όλα αυτά αναδεικνύονται μέσω της διαδραστικής μουσειακής αφήγησης, η οποία καλεί τους συμμετέχοντες σε ένα ταξίδι στον χρόνο και τους εμπλέκει ενεργά μέσω ποικίλων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων βιωματικής μάθησης, βασισμένες σε αρχές της μουσειοπαιδαγωγικής και του εκπαιδευτικού δράματος.

Πιο συγκεκριμένα, με οδηγό μια αρχαία Κύπρια, τα παιδιά ταξιδεύουν στην καθημερινότητά της και με παιγνιώδη τρόπο εξερευνούν τις προαναφερθείσες παραμέτρους που σχετίζονται με τη διατροφή. Αγγίζουν και επεξεργάζονται τις πρώτες ύλες, τα εργαλεία και τα χρηστικά σκεύη (ομοιώματα) και αξιοποιείται η ψηφιακή τεχνολογία που υπάρχει στο μουσείο. Παράλληλα, εμπλουτίζεται η όλη εμπειρία με εκπαιδευτικά διαδραστικά εκθέματα-παιχνίδια, ειδικά σχεδιασμένα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όλα μαζί ενισχύουν την παροχή μιας πολυαισθητηριακής εμπειρίας και ωθούν τους μαθητές να συνδιαλεχθούν με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αναφορικά με τη διατροφή και τις διατροφικές συνήθειες, που σχετίζονται τόσο με πολιτισμικές όσο και με κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις.

Λόγω της διεπιστημονικότητας και της διαθεματικότητάς του, το εν λόγω πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα για ποικίλες παιδαγωγικές προεκτάσεις και διασυνδέσεις με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα, όπως με την ιστορία, την εικαστική αγωγή, την αγωγή υγείας, τη γλώσσα και τον πολιτισμό, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη.

Σχεδιασμός: Δρ Χρυστάλλα Αντωνίου, Εκπαιδευτικός/Μουσειοπαιδαγωγός, Μαρίνα Κατσαρή, Αφηγήτρια/Θεατροπαιδαγωγός,

Υλοποίηση: Μαρίνα Κατσαρή , Αφηγήτρια/Θεατροπαιδαγωγός

Επιστημονικοί σύμβουλοι: Δημήτριος Μιχαηλίδης, Ομότιμος Καθηγητής Κλασσικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου,  Χάρις Παπαδοπούλου, Υποψ. Διδάκτωρ Αρχαιολογίας,Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ελισάβετ Στεφανή, Υποψ. Διδάκτωρ Αρχαιολογίας,Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εποπτεία : Δρ Χρυσταλλένη Λαζάρου Πρόεδρος ΔΣ Μουσείου Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής.

 

Για πληροφορίες και κρατήσεις: 22 128 182

 

  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανεκτίμητα: Νομίσματα και Άλλες Αξίες»: Φεβρουάριος- Ιούνιος 2018

Για μαθητές ΣΤ Δημοτικού , Α & Β Γυμνασίου

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών γνωρίζει στα παιδιά τη νομισματική συλλογή του Ιδρύματος και άλλα πολλά…

 Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές ηλικίας 12-15 ετών (Στ΄Δημοτικού & Α΄- Β΄ Γυμνασίου) και έχει σκοπό τη διερεύνηση της έννοιας της αξίας μέσα από τη γνωριμία των παιδιών με τη νομισματική συλλογή του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσα στους χώρους του Μουσείου της Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας και περιλαμβάνει μία μεγάλη ποικιλία μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων­. Οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να περιεργαστούν σύγχρονα, αλλά και αρχαία νομίσματα καθώς και να έρθουν σε επαφή με πολλαπλά είδη αξιών, τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους διαμορφώνεται η αξία αλλά και τη σχέση της τελευταίας με κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές δομές.

 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε ξεκινώντας από τη σύγχρονη πραγματικότητα, τα παιδιά να προβληματιστούν και να διερευνήσουν καθημερινά ζητήματα που αφορούν την αξία που προσδίδουμε σε αντικείμενα ή καταστάσεις και, ειδικότερα, τη σχέση των νομισμάτων και του χρήματος με την αξία.  Μία από τις καινοτομίες του προγράμματος είναι η εισαγωγή της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών διάδρασης οι οποίες χρησιμοποιούνται ώστε να αναδειχθούν (α) οι συνθήκες παραγωγής των αρχαίων νομισμάτων (β) η πολυπλοκότητα και ο δυναμικός χαρακτήρας της εικονογραφίας τους (γ) οι πολλαπλές λειτουργίες τους και (γ) οι σύνθετες κοινωνικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες το νόμισμα συντελεί στη συγκρότηση συλλογικών ταυτοτήτων.  Έτσι, μέσα από το προτεινόμενο μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα θα τονισθεί όχι μόνο ο οικονομικός ρόλος που αποδίδεται παραδοσιακά στα νομίσματα, αλλά και η ιδεολογική τους σημασία και συμβολή τους στην κατανόηση του κοινωνικού και ιστορικού γίγνεσθαι.

Επιπλέον, η χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στο πλαίσιο του προγράμματος, θα επιτρέψει στις μαθήτριες και τους μαθητές να ενσωματώσουν κατά ομάδες τους προβληματισμούς και τις γνώσεις και που αποκόμισαν στη δημιουργία τους δικού τους νομίσματος. Τα τρισδιάστατα νέα νομίσματα θα μεταφέρονται στο σχολείο όπου θα είναι δυνατή η ενσωμάτωσή τους στην ενδοσχολική εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και η ενημέρωση των υπολοίπων μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα.

 

Συντελεστές:

Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος:

Δέσπω Πασιά (UCL – Institute of Education)

Δέσποινα Καταπότη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ψηφιακές Τεχνολογίες :

Γρηγόρης Νικολάου (ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα)

Επιστημονική Συνεργάτης:

Ευαγγελινή Μάρκου (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα)

Συντονισμός και παραγωγή:

Δέσπω Πασιά

Ερμηνεύτρια Προγράμματος:

Μυρτώ Αριστείδου, εικαστικός/μουσειολόγος/παιδαγωγός

Δωρεάν συμμετοχή

Για πληροφορίες και κρατήσεις: 22128182

You May Also Like

Νέα στοιχεία για το ναυάγιο «Μέντωρ» στα Κύθηρα

Το πλοίο «Μέντωρ», ιδιοκτησίας του λόρδου Έλγιν, αποκαλύπτεται περαιτέρω. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, ...

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στα ερείπια της Πομπηίας τα λείψανα ενός πλούσιου κι ενός σκλάβου

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα πολύ καλά διατηρημένα λείψανα δύο ανδρών που κάηκαν ζωντανοί κατά την ...

Θεά Ανάτ: Αγαλματίδιο 4.500 ετών βρέθηκε σε χωράφι στη Λωρίδα της Γάζας

Ένα πέτρινο αγαλματίδιο ηλικίας 4.500 ετών, που εικονίζει μια θεά της αρχαιότητας, εντοπίστηκε στη ...

Στην Κωνσταντίνα Ζάνου το Edmund Keeley Book Prize

Η Κωνσταντίνα Ζάνου ξεχώρισε ανάμεσα σε 16 ακαδημαϊκούς και απέσπασε το φετινό βραβείο Edmund ...

ΔΙΑΛΕΞΗ|«Οι λαϊκές ενδυμασίες του Ριζοκαρπάσου: ένας ιδιαίτερος ενδυματολογικός πολιτισμός»

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κοντέας, τα Κοινοτικά Συμβούλια Ριζοκαρπάσου και ο Θεατρικός Όμιλος Κοντεατών και ...

«Ανήσυχες Μούσες»: Η ιστορία της Μπιενάλε Βενετίας σε μια έκθεση

Διατρέχοντας μια πορεία 125 χρόνων, η Μπιενάλε της Βενετίας είδε «από μέσα» να γεννιούνται, ...

X