Πράσινο φως για το νέο Κυπριακό Μουσείο, από το τμήμα Περιβάλλοντος

Το νέο μουσείο χωροθετείται στο τεμάχιο του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, έναντι της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

Υπό όρους θετική γνωμάτευση για την κατασκευή και λειτουργία του νέου κυπριακού μουσείου εξέδωσε η Περιβαλλοντική Αρχή.

Το νέο μουσείο χωροθετείται στο τεμάχιο του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, έναντι της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η Έκθεση Πληροφοριών για το έργο υποβλήθηκε στην Περιβαλλοντική Αρχή από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στις 16 Σεπτέμβριου, μέσω του αρχιτεκτονικού γραφείου Fereos Architects για αξιολόγηση, ωστόσο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου.

Η Αρχή θέτει μια σειρά από όρους και προϋποθέσεις τόσο κατά τη διάρκεια της ανέγερσης του έργου όσον και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, οι επισκέπτες του μουσείου υπολογίζονται σε 300 την ημέρα [εκ των οποίων το 90% τουρίστες] ενώ το προσωπικό υπολογίζεται στα 150 άτομα.

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση, ο επηρεασμός βιοποικιλότητας από το έργο δεν αναμένεται να είναι σοβαρός και μόνιμος δεδομένης της διατήρησης των υφιστάμενων δέντρων και της αύξησης των φυτεμένων επιφανειών. Από τα 108 μεγάλα δένδρα που έχουν καταμετρηθεί, το 15-16% θα αποκοπεί. Συγκεκριμένα, θα διατηρηθούν 72 φίκοι-ευκάλυπτοι, 32 κυπαρίσια, 4 φοινικιές, ενώ θα αποψιλωθούν 12 φίκοι-ευκάλυπτοι, 3 φοινικιές, 2 κυπαρίσια.

Επιπλέον, στο χώρο του έργου θα φυτευτούν πάνω από 215 νέα δέντρα, θάμνοι και φυτά χαμηλής
κατανάλωσης νερού, όπως 55 δένδρα (φίκοις, χαρουπιά), 60 δένδρα (φοινικιά, κουκουναριά,
κυπαρίσσι, ελιά, μποχίνια, κιτρομηλιά) και 100 μικρά δένδρα – θάμνοι (δάφνη, ροδοδάφνη,
ατριπλέξ, αρωματικά φυτά, θυμάρι, δεδνρολίβανο, λεβάντα, μελισσόχορτο)

Το έργο θα κατασκευαστεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα περιλαμβάνει τους μόνιμους και περιοδικούς εκθεσιακούς χώρους, εργαστήρια, αποθηκευτικούς χώρους για τις αρχαιότητες, γραφεία διοίκησης, εστιατόριο και καφετέρια, κατάστημα αναμνηστικών δώρων και διάφορους βοηθητικούς χώρους. Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει βιβλιοθήκη, αίθουσα διασκέψεων και τα γραφεία του τμήματος αρχαιοτήτων. Ανάμεσα στις εργασίες περιλαμβάνονται κατεδαφίσεις υφιστάμενων κτηρίων.

Το νέο Κυπριακό Μουσείο θα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το υφιστάμενο αρχαιολογικό μουσείο και σε κοντινή απόσταση από το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, το κτήριο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, την Πινακοθήκη Λεβέντη, την αίθουσα Καστελλιώτισσα, την πλατεία Ελευθερίας και την Κυπριακή Βιβλιοθήκη.

Υπό όρους

Η Περιβαλλοντική Αρχή δεν φέρει ένσταση στην κατασκευή του έργου υπό όρους /
προϋποθέσεις, ανάμεσα στους οποίους είναι οι εξής:

 • Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στο έργο και πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών
  να ενημερώνεται η Περιβαλλοντική Αρχή με σκοπό τη διερεύνηση για το κατά πόσο οι εργασίες
  που επίκεινται να διεκπεραιωθούν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Εκτίμησης των
  Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018.
 • Το έργο εφάπτεται του ποταμού Πεδιαίου ωστόσο η παρόχθια ζώνη του ποταμού στην εν
  λόγω περιοχή είναι ήδη υποβαθμισμένη από πολύ παλιά λόγω παλαιότερων έργων (παλαιό
  νοσοκομείο) ενώ η ενεργός κοίτη του ποταμού βρίσκεται σήμερα σε μεγάλη απόσταση από το όριο
  της εγγεγραμμένης κοίτης. Συνεπώς, να διατηρηθεί η ζώνη προστασίας πλάτους 10 μέτρων από το
  όριο της εγγεγραμμένης κοίτης (όριο Ζώνης Προστασίας Δα1), εντός της οποίας δεν θα πρέπει να
  υπάρχουν μόνιμες κατασκευές, διασφαλίζοντας έτσι ικανοποιητική προστασία του ποτάμιου
  οικοσυστήματος. Ο όρος είναι ουσιώδης.
 • Με βάση τους όρους εντολής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού κάποιοι χώροι του Έργου χωροθετήθηκαν στο υπόγειο όπως οι χώροι στάθμευσης, εργαστήρια, κ.α., οι οποίοι δυνητικά θα
  επηρεαστούν αρνητικά από μελλοντική πλημμύρα. Στην περίπτωση αυτή, το Τμήμα Δημοσίων
  Έργων, ως αρμόδια αρχή του Έργου, θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα διαχείρισης και
  αντιμετώπισης του φαινομένου πλημμύρας κατά το στάδιο του σχεδιασμού του Έργου, σε
  συνεννόηση με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.
 • Να ετοιμαστεί Σχέδιο Τοπιοτέχνησης με την καταγραφή της χλωρίδας της περιοχής του
  Έργου, ειδικά για τα δέντρα που θα αποκοπούν και θα φυτευτούν, και να υποβληθούν στο Τμήμα
  Περιβάλλοντος και Τμήμα Δασών για έγκριση από το Τμήμα Δασών. Ο όρος είναι ουσιώδης.
 • Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή ειδών που θα φυτευτούν στους υπαίθριους χώρους
  του έργου με απαγόρευση χρήσης χωροκατακτητικών ειδών και προτίμηση σε είδη που συνδέονται
  με την ιστορία της Κύπρου (π.χ. κυπαρίσσι, ελιά).
 • Για τα προβλεπόμενα έργα τοπιοτέχνησης στο τμήμα του τεμαχίου που γειτνιάζει με τον
  ποταμό Πεδιαίο, να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις της Μελέτης του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων
  «Αξιολόγηση Κατάστασης Υδάτινων Σωμάτων και Προτεινόμενα Έργα για την Αποκατάσταση της
  Παρόχθιας Ζώνης σε Επιλεγμένους Ποταμούς στην Κύπρο»
 • Εκπόνηση Μελέτης απόρριψης υπόγειων νερών από την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με
  τον οδηγό του Τμήματος Περιβάλλοντος, και υποβολή στην Περιβαλλοντική Αρχή κατά το στάδιο
  της Άδειας Οικοδομής, για έγκριση.

Αναφέρονται, επίσης, τυπικοί όροι που πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο κατεδάφισης, κατασκευής και λειτουργίας του έργου.

You May Also Like

NYXTA![YARD GAL] της Rebecca Prichard στη Λευκωσία

Μετά την μεγάλη επιτυχία της παράστασης ΨΥΧΩΣΗ (4.48 Psychosis) της Sarah Kane το Ινστιτούτο ...

Σπίτι της Συνεργασίας: Τοπική τελετή βράβευσης με το Europa Nostra

Στην παρουσία της Επιτρόπου για την Παιδεία και τον Πολιτισμό, Ανδρούλλα Βασιλείου και της ...

Make Music Nicosia| Ανοικτό κάλεσμα

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, το πρώτο φεστιβάλ Make Music Nicosia, ...

ΠΑΦΟΣ2017 | Όλες οι εκδηλώσεις του Ιουνίου

Σύνδεση πολιτισμών με άρωμα Ιαπωνίας τον μήνα Ιούνιο οι εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Πάφος2017 ...

Συναυλίες Μαρτίου στο The Shoe Factory

Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος διοργανώνει για τον μήνα Μάρτιο μια συναυλία με το θρυλικό ...

5ο Συνέδριο ICTVC | Τυπογραφία «Ενάντια στη Λήθη»

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι ετοιμασίες για το 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο Τυπογραφίας και Οπτικής ...

X