Τα μέτρα στήριξης για τον πολιτισμό αναλυτικά

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες προέβησαν σήμερα σε λεπτομερή ενημέρωση για τα μέτρα στήριξης των πολιτιστικών φορέων και των καλλιτεχνών που ενέκρινε χθες το Υπουργικό, ύψους 4 εκ. ευρώ.

Τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί είναι η αύξηση του επιδόματος προς τους καλλιτέχνες από €900 που προνοούσε η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 18 Δεκεμβρίου 2020, σε €1.500. Από το επίδομα αναμένεται να επωφεληθούν γύρω στους 1.500 – 1.700 καλλιτέχνες με αναμενόμενο κόστος €2.550.000 περίπου.

Αφορούν επίσης στήριξη μη κερδοσκοπικών πολιτιστικών φορέων για λειτουργικά έξοδα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δεδομένου ότι η πανδημία επηρέασε ιδιαίτερα τους μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς φορείς, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση έκτακτου επιδόματος για κάλυψη λειτουργικών εξόδων προς μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς φορείς, οι οποίοι έλαβαν χορηγία για κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών το 2020.

Αυτό το επίδομα, διευκρινίζεται, θα καταβληθεί αμέσως, ως έκτακτο επίδομα, και θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών των αιτήσεων που είχαν υποβάλει το 2020 με ανώτατο όριο τις €20.000, χωρίς να απαιτείται η υποβολή οποιωνδήποτε πρόσθετων πιστοποιητικών. Δικαιολογητικά απαιτείται να υποβληθούν μόνο για δάνεια που αφορούν το οίκημα καθότι η κάλυψη οφειλόμενων δόσεων δεν αποτελούσε πέρσι επιλέξιμη δαπάνη. Σημειώνεται ότι πέρα από την κάλυψη οφειλόμενων δόσεων έχει αυξηθεί και το ανώτατο όριο του επιδόματος, από €10.000 ή €12.000 ανάλογα με την κατηγορία σε €20.000 για όλους.

Το συνολικό κόστος για υλοποίηση της Απόφασης αυτής ανέρχεται στο ποσό των €225.000.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την παραχώρηση ανάλογου έκτακτου επιδόματος για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και σε μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, οι οποίοι δεν έλαβαν έγκριση για χορηγία το 2020, καθώς και σε κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς.

Η παραχώρηση του εν λόγω έκτακτου επιδόματος θα καταβληθεί σε οργανισμούς που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

(i) έχουν ως κύρια καταστατική τους επιδίωξη τη δραστηριοποίηση στον χώρο του σύγχρονου πολιτισμού και

(ii) είχαν παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου κατά το 2020 και δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενίσχυσης και ανάδειξης της σύγχρονης κυπριακής πολιτιστικής δημιουργίας (έργα και δημιουργοί) στην Κύπρο, καθώς επίσης και της προβολής, προώθησης και κινητικότητάς των καλλιτεχνών στο εξωτερικό.

Επιλέξιμες δαπάνες για τον καθορισμό του έκτακτου επιδόματος θα είναι το προβλεπόμενο ενοίκιο του οικήματος/χώρου του φορέα (ή οφειλόμενες δόσεις για το 2021 που αφορούν ιδιόκτητο οίκημα) και οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ηλεκτρισμός και υδροδότηση) για το 2021.

Το έκτακτο επίδομα θα αντιστοιχεί στο 100% των επιλέξιμων δαπανών που θα υποβληθούν, με ανώτατο όριο τις €20.000. Αναμένεται ότι οι δικαιούχοι φορείς δεν θα υπερβούν τους 30, με αναμενόμενο κόστος υλοποίησης της εισήγησης τις €600.000 και νοουμένου ότι δεν θα τύχουν στήριξης από τα Σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης το Υπουργικό ενέκρινε για περαιτέρω στήριξη της πολιτιστικής δραστηριότητας την παραχώρηση στους φορείς, οι οποίοι θα επιλεγούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτισμός για το 2021, επιπλέον ποσοστό 10% επί του ποσού που θα αποφασιστεί να δοθεί ως επιχορήγηση. Συγκεκριμένα, η συνολική χρηματοδότηση θα αυξηθεί κατά 10% και άρα το ποσό θα ανέλθει από €1.700.000 σε €1.870.000 περίπου.

Το αναμενόμενο επιπλέον κόστος θα ανέλθει στις €170.000 περίπου.

Επιπλέον όσον αφορά στον τομέα του θεάτρου, για περαιτέρω στήριξη των φορέων του θεάτρου και των καλλιτεχνών, αλλά και προκειμένου να δοθεί κίνητρο να επαναδραστηριοποιηθούν και να ανεβάσουν παραστάσεις μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, μετά από εισήγηση του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ), εισάγεται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για όσους φορείς εγκρίθηκαν για χορηγία στο πλαίσιο του ΘΥΜΕΛΗ 2021 και αφορούν μέγιστη επιχορήγηση μέχρι €5.000 για παραγωγές με χορηγία, η οποία αναλύεται σε 500€ ανά παράσταση για μέχρι δέκα παραστάσεις.

Εγκρίθηκε επίσης οικονομική ενίσχυση με τον ίδιο τρόπο για τους φορείς, περιλαμβανομένων και κερδοσκοπικών εταιρειών,  που δεν επιχορηγήθηκαν στο πλαίσιο του ΘΥΜΕΛΗ 2021 αλλά θα υλοποιήσουν θεατρικές παραγωγές με μέγιστη επιχορήγηση μέχρι €5.000 για παραγωγές με χορηγία, η οποία αναλύεται σε €500 ανά παράσταση για μέχρι δέκα παραστάσεις.

Η επιχορήγηση των €500 ανά παράσταση ισοδυναμεί με την αγορά 50 εισιτηρίων στην τιμή των €10 για κάθε παράσταση.
Το αναμενόμενο κόστος για τα δύο πιο πάνω μέτρα θα ανέλθει στις €500.000.

Πέραν των πιο πάνω μέτρων για τα οποία η Κυβέρνηση θα διαθέσει συνολικά ποσό ύψους €4.045.000 περίπου, σημειώνεται ότι ο τομέας του Πολιτισμού χρηματοδοτείται και στηρίζεται τόσο μέσα από το Πρόγραμμα ΘΥΜΕΛΗ του ΘΟΚ με συνολικό ποσό ύψους €1.140.000 περίπου αλλά και από τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, τα οποία περιγράφονται πιο κάτω.

Επιπλέον, €1.500.000 διατίθενται για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών. Επιχορηγούνται Στέγες Γραμμάτων και Τεχνών σε διάφορες πόλεις με συνολικό ποσό €200.000. Διατίθενται επίσης €50.000 για το πρόγραμμα φιλοξενίας TRANSIT, €65.000 για τα προγράμματα μεταφράσεων των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, €180.000 για το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης στο οποίο συμμετέχουν περίπου 15 φορείς ετησίως με 60 περίπου παραστάσεις σε περίπου 50 κοινότητες, €60.000 διατίθενται για επιχορηγήσεις σε ιδιωτικά μουσεία και μουσεία Τοπικών Αρχών, €40.000 για το σχέδιο δικτύωσης και προβολής πολιτιστικών φορέων και €60.000 για επιχορήγηση δραστηριοτήτων των Θρησκευτικών Ομάδων.

Showcase Χορογραφίας Κύπρου (€75.000), το πρόγραμμα Τερψιχόρη (€130.000), το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Cyprus Film Days (€170.000), το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους (€115.000) και το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος (€230.000) και άλλα.

Πολύ σημαντική θεωρείται η στήριξη προς το Ίδρυμα Κώστα Αργυρού (€180.000), προς το Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους της Επαρχίας Λάρνακας (€36.000), προς το Θέατρο Ριάλτο (€120.000), προς τον Οργανισμό Paphos Aphrodite Festival (€150.000), προς τις Δημοτικές και Κοινοτικές βιβλιοθήκες (€190.000), προς την ΚΕΕ UNESCO (€100.000) και άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς οι οποίοι αποτελούν σημαντικούς φορείς πολιτιστικής δημιουργίας.

(ΚΥΠΕ-ΓΤΠ/ΚΧΡ/ΓΒΑ)

You May Also Like

Ο ρόλος της Επιστήμης στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η επιστήμη πρέπει και μπορεί να παίξει ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ...

Οι μικρομηκάδες ταξιδεύουν

Στην ελληνική πρωτεύουσα αλλά και στην επαρχία προβάλλονται τις επόμενες μέρες αρκετές ταινίες μικρού ...

Η Γιορτή της Μουσικής σε Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο

Τριάντα τρία χρόνια μετά την καθιέρωση της 21ης Ιουνίου ως Γιορτής της Μουσικής, η ...

Έκθεση Auto-Bio στο Άμστερνταμ

Η Suzanne Biederberg Gallery στο Άμστερνταμ, θα φιλοξενήσει την έκθεση ζωγραφικής των Λευτέρη Ολυμπίου ...

Ξανά στα ευπώλητα το «1984»

Το σύστημα παρακολούθησης με την κωδική ονομασία Prism της Eθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των ΗΠΑ ...

MAKERsHOUSE Residency 2021

Το πρόγραμμα φιλοξενίας MAKERsHOUSE του Youth Makerspace Larnaka, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, επανέρχεται για ...

X