6ος ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Αφίσας από το Graphic Stories

∆ώρα συνολικής αξίας €38.000

Το Graphic Stories καλεί όλους τους δηµιουργικούς ανθρώπους να λάβουν µέρος στο διεθνή διαγωνισµό αφίσας µε τίτλο Ανεκτικότητα.

Ο διεθνής διαγωνισµός εντάσσεται στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, Graphic Stories, που θα πραγµατοποιηθεί το τριήµερο από 18 – 20 Μαρτίου 2022.

TOLERANCE | ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ – ∆ηµιουργικό Σκεπτικό

Από την εποχή του Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού, η ανεκτικότητα προβάλει ως αναγκαίο χαρακτηριστικό για την οµαλή συνύπαρξη των ανθρώπων και αποτελεί απόρροια των ανθρωποκεντρικών ιδεών της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της ισότητας, της ισονοµίας και των διαχρονικών αγώνων για εξάλειψη κάθε είδους διακρίσεων, κοινωνικών, φυλετικών, εθνικιστικών, για την ελευθερία του λόγου και της σκέψης. Η ανεκτικότητα αφορά την προθυµία µας να επιτρέπουµε στους ανθρώπους να σκέφτονται, να εκφράζονται και να δρουν ακόµη και µε τρόπους οι οποίοι δεν µας βρίσκουν σύµφωνους. Η ανεκτικότητα στο κάθε τι διαφορετικό, σε άλλες σκέψεις ή απόψεις, έχει ως απώτερο στόχο τη δηµιουργική προσέγγιση και την πρόοδο, τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Η ανεκτικότητα αποτελεί το εφαλτήριο για µια κοινωνία απαλλαγµένη από τον φανατισµό, τη µισαλλοδοξία, τον ρατσισµό, τον εθνικισµό και τις κάθε είδους διακρίσεις και κοινωνικές ανισότητες. Είναι ταυτόχρονα ο θεµέλιος λίθος για την καλλιέργεια του αλληλοσεβασµού και της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της συναίνεσης και το αντίδοτο στην περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισµό.

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό καλούνται να οπτικοποιήσουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τον προβληµατισµό τους αναφορικά µε το θέµα του διαγωνισµού που είναι: Ανεκτικότητα. Οι αφίσες που θα δηµιουργήσουν θα πρέπει να προβάλουν το γεγονός ότι ανεκτικότητα αποτελεί µια σηµαντική ηθική αρετή που εµπνέει όχι µόνο τον σεβασµό της διαφορετικότητας και την αποδοχή της, αλλά ταυτόχρονα και µια στάση ζωής που µπορεί να συµβάλλει τόσο στην ατοµική ευτυχία και ευηµερία, όσο και στην αρµονική και ειρηνική συνύπαρξη των λαών της Γης.

Κατηγορίες & Βραβεία

1. ∆ιεθνής ∆ιάκριση για Επαγγελµατίες Σχεδιαστές Οπτικής Επικοινωνίας / ∆ώρο για τον 1ο νικητή: Πακέτο γραµµατοσειρών Parachute – ∆ωροθέτης: Parachute Typefoundry

2. ∆ιεθνής ∆ιάκριση για Φοιτητές / Σπουδαστές Οπτικής Επικοινωνίας / ∆ώρο για τον 1ο νικητή: Πακέτο γραµµατοσειρών Parachute – ∆ωροθέτης: Parachute Typefoundry

3. Κυπριακή ∆ιάκριση για Φοιτητές / Σπουδαστές Οπτικής Επικοινωνίας / ∆ώρο για τον 1ο νικητή: Mία πλήρης υποτροφία σπουδών σε οποιοδήποτε µεταπτυχιακό κλάδο επιθυµεί ο νικητής – ∆ωροθέτης: Alexander College

4. Κυπριακή ∆ιάκριση για µαθητές Λυκείου, Μέσης Γενικής ή Τεχνικής Εκπαίδευσης / ∆ώρο για τον 1ο νικητή: Mία πλήρης υποτροφία σπουδών σε οποιοδήποτε προπτυχιακό κλάδο επιθυµεί ο νικητής – ∆ωροθέτης: Alexander College

Κάθε διαγωνιζόµενος έχει το δικαίωµα να υποβάλει έως και δύο [2] αφίσες. Η υποβολή έργων µπορεί να γίνει ηλεκτρονικά µόνο µέσω email από την 10η Ιουλίου έως τις 15 Νοεµβρίου 2021.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

1. ∆ιαστάσεις: Το θέµα πρέπει να είναι κάθετα σχεδιασµένο [πορτρέτο] και να παραδίδεται ως ψηφιακό αρχείο. Οι διαστάσεις πρέπει να είναι 50x70cm.

2. Μορφή / Ανάλυση: 300dpi, CMYK, .jpg.

3. Προαπαιτούµενο είναι να υποδείξετε τον τίτλο του διαγωνισµού στα αγγλικά “Tolerance” και το ΝΕΟ λογότυπο “Graphic Stories” σε κάποιο µέρος της αφίσας.

4. Kατεβάστε το ΝΕΟ λογότυπο του Graphic Stories, από το σύνδεσµο: www.graphicstoriescyprus.com/participation-terms

5. Κάθε συµµετέχων µπορεί να υποβάλει έως και δύο [2] αφίσες.

6. Για να είναι έγκυρη η συµµετοχή σας, θα πρέπει να κατεβάσετε, να συµπληρώσετε και να επισυνάψετε, µαζί µε την αφίσα σας, τη φόρµα συµµετοχής, από το σύνδεσµο: www.graphicstoriescyprus.com/participation-terms

 

 

∆ιαδικασία Υποβολής Συµµετοχών

Η υποβολή των έργων ξεκινά την 10η Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Νοεµβρίου 2021. Οι συµµετοχές πρέπει να σταλούν στο e-mail: gsccontest.pr@gmail.com αναγράφοντας στο θέµα την κατηγορία συµµετοχής. Κάθε αρχείο θα πρέπει να ονοµάζεται σύµφωνα µε το σχήµα “χώρα_όνοµα_επίθετο_τίτλος διαγωνισµού” καθώς και την επέκταση αρχείου. Το e-mail, πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Θέµα: «6ος ∆ιαγωνισµός GSC – Tolerance» και την κατηγορία.

2. Την αφίσα: 50x70cm, 300dpi, CMYK, .jpg.

3. Το πλήρες έντυπο συµµετοχής.

4. Το αρχείο να µην ξεπερνάει τα 25MB ώστε να επισυνάπτεται µέσα στο email. Να µη γίνεται χρήση εξωτερικού συνδέσµου.

5. Την ακόλουθη δήλωση: «Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία του έργου µου είναι πρωτότυπα και δεν περιλαµβάνουν πνευµατική ιδιοκτησία τρίτων. Με τη συµµετοχή µου στο διαγωνισµό αποδέχοµαι τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισµού και παραχωρώ τα δικαιώµατα της δωρεάν χρήσης της δουλειάς µου στους διοργανωτές της Graphic Stories Cyprus Ltd».

Όροι

1. Συµµετοχές που ∆ΕΝ έχουν συµπληρώσει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες ή δεν τηρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισµού ∆ΕΝ θα θεωρούνται έγκυρες.

2. Η δηµόσια προβολή των υποβληθέντων έργων δεν επιτρέπεται πριν από την ανακοίνωση των νικητών.

3. Οι διακεκριµένοι καλλιτέχνες θα ανακοινωθούν δηµόσια την ηµέρα έναρξης της έκθεσης.

4. Οι συµµετοχές των οποίων το περιεχόµενο µπορεί να θεωρηθεί επιθετικό ή προσβλητικό ή άσχετο µε το θέµα του διαγωνισµού δεν θα θεωρούνται έγκυρες.

5. Οι νικητές και οι διακεκριµένοι σχεδιαστές παραχωρούν το δικαίωµα δωρεάν χρήσης του έργου τους στους διοργανωτές του Graphic Stories, µε την υπογραφή του συµµετέχοντα.

6. Τα βραβεία θα δοθούν στους νικητές απευθείας από τους χορηγούς µας.

7. Το κόστος αποστολής των αναµνηστικών επάθλων του διαγωνισµού δεν συµπεριλαµβάνεται.

8. Οι διοργανωτές και η κριτική επιτροπή διατηρούν το δικαίωµα να ακυρώσουν το διαγωνισµό.

9. Τα υποβληθέντα έργα δεν πρέπει να περιέχουν προσωπικά στοιχεία των σχεδιαστών.

10. Ο διαγωνισµός είναι ανοικτός σε φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και επαγγελµατίες σχεδιαστές οπτικής επικοινωνίας για τον ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό. Φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και µαθητές λυκείου και τεχνικές σχολές για τον Κυπριακό ∆ιαγωνισµό.

11. Οι συµµετέχοντες, οι δηµιουργικοί συντελεστές και τα µέλη της κριτικής επιτροπής Graphic Stories δεν µπορούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για τους εθελοντές.

12. Οι αφίσες πρέπει να είναι πρωτότυπες και να µην έχουν συµµετάσχει σε άλλο διαγωνισµό ή να έχουν δηµοσιευθεί στα µέσα επικοινωνίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

13. Κατά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή των έργων αποστέλλεται αυτόµατη ενηµέρωση.

14. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισµού και την επιλογή των 50 αφισών, θα αποσταλεί ενηµέρωση ΜΟΝΟ στους διακριθέντες συµµετέχοντες.

  • ΠΑΡΑΘΥΡΟ

    Το «Παράθυρο» είναι το πολιτιστικό ένθετο της εφημερίδας Πολίτης [Κύπρος] και του διαδικτυακού πόρταλ www.politis.com.cy. Ειδήσεις, συνεντεύξεις, συναντήσεις, ρεπορτάζ, ήχοι, εικόνες – κινούμενες και στατικές, κριτικές προσεγγίσεις, λοξές ματιές. Βλέπουμε το δέντρο, δεν χάνουμε το δάσος

You May Also Like

Έκθεση του Γιώργου Πελλαπαϊσιώτη στη Λευκωσία

Την πρώτη του έκθεση ως εικαστικός παρουσιάζει στη Λευκωσία ο Γιώργος Πελλαπαϊσιώτης, ένας πολύπλευρος ...

Εργα Κυπρίων στο Πάρκο Γλυπτικής Αγίας Νάπας

Έργα των Κυπρίων καλλιτεχνών Αντρέα Κάττου και Μύρως Ψαρά, τα οποία φιλοτέχνησαν κατά τη ...

Τριπλή διεθνής διάκριση για τον νέο φωτισμό της Ακρόπολης

Τρία σημαντικά βραβεία απέσπασε ο νέος φωτισμός της Ακρόπολης, στην απονομή των διεθνών βραβείων ...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ|Μέρα 62η

  Της ομάδας πολυχώρου Γκαράζ / Άννα Μαρία Χαραλάμπους και Κυριάκος Θεοχάρους, εικαστικοί  

Πρώτες φωτογραφίες από την έκθεση οΟ στην Μπιενάλε Βενετίας

Το preview των «εκλεκτών» ξεκίνησε στην φετινή Μπιενάλε Βενετίας, η οποία ανοίγει επίσημα τις ...

Αστέρες αγκαλιάζουν τους νεότερους εαυτούς τους

Ο Ολλανδός καλλιτέχνης, Ard Gelinck, κάνει πραγματικότητα ένα φανταστικό ταξίδι στον χρόνο. Συνδυάζει φωτογραφίες ...

X