15 σημεία του ΙΣΟΚ για την παραίτηση Μπαλτά

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 10.2.2017

Μακροσκελή ανακοίνωση σχετικά με τα δημοσιεύματα για την παραίτηση του Άλκη Μπαλτά εξέδωσε το Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.


Αυτούσια η ανακοίνωση:


Έπειτα από δημοσιεύματα που έχουν δει σήμερα, Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017, το φως της δημοσιότητας σε σχέση με την πρόσφατη παραίτηση του Μαέστρου – Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου κ. Άλκη Μπαλτά, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:


1. Τόσο το δημοσίευμα στην εφημερίδα «Πολίτης» όσο και το δημοσίευμα στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» περιέχουν συγκεκριμένες ανακρίβειες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται εσφαλμένη εικόνα όσον αφορά στα
τεκταινόμενα στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.


2. Το Συμβόλαιο του κ. Άλκη Μπαλτά, για τις υπηρεσίες του ως Μαέστρος –
Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, θα έληγε
κανονικά στις 14 Μαΐου 2017 ολοκληρώνοντας έτσι μία περίοδο έξι χρόνων
συνεργασίας με την Ορχήστρα και το Ίδρυμα αφού η συνεργασία αυτή
ξεκίνησε για περίοδο τριών χρόνων το 2011 και ανανεώθηκε για δεύτερη
τριετή περίοδο το 2014.


3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
ασχολήθηκε επανειλημμένα, σε σειρά συνεδριάσεων του, με το θέμα της θέσης του Μαέστρου – Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας
Κύπρου μετά τη λήξη και της δεύτερης θητείας του κ. Μπαλτά, κλίνοντας εξ
αρχής προς την προκήρυξη της συγκεκριμένης θέσης με δημόσιο διαγωνισμό.
Για τις προθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν έγκαιρα τόσο ο κ. Μπαλτάς όσο και οι μουσικοί της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.


4. Θεωρώντας ότι ενδεχόμενη αλλαγή Μαέστρου – Καλλιτεχνικού Διευθυντή στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου δεν πρέπει να πλήξει καλλιτεχνικά τον
προγραμματισμό της Ορχήστρας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος
κάλεσε τον κ. Μπαλτά να ετοιμάσει τον προγραμματισμό της περιόδου
Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017. Με δεδομένη την οικονομική στενότητα που αντιμετωπίζει την περίοδο αυτή το Ίδρυμα, ο κ. Μπαλτάς πρότεινε όπως ο προγραμματισμός αυτός επικεντρωθεί σε Κύπριους δημιουργούς και
αναδημιουργούς ώστε (α) ο νέος Μαέστρος – Καλλιτεχνικός Διευθυντής της
Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου να έρθει σε μία πρώτη, άμεση, επαφή με το
εγχώριο μουσικό δυναμικό, (β) να ενισχυθεί η παρουσία Κύπριων δημιουργών και ερμηνευτών που καλούνται να συνεργαστούν με τη ΣΟΚ και (γ) να διατηρηθεί το κόστος υλοποίησης του προγραμματισμού αυτού σε όσο το δυνατό χαμηλότερο επίπεδο. Με την εισήγηση αυτή συμφώνησε το Δ.Σ. το
οποίο και ανέμενε να παραλάβει την πρόταση του κ. Μπαλτά προς ενημέρωση και τελική έγκριση.


5. Στην τακτική του συνεδρία 01/2017 της 24ης Ιανουαρίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έλαβε οριστικά την απόφαση της προκήρυξης της θέσης του Μαέστρου – Καλλιτεχνικού Διευθυντή στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου για πλήρωση της μέσω δημόσιου διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε αμέσως στον κ. Μπαλτά, στον οποίο το Δ.Σ. ανέφερε ότι η εκ νέου διεκδίκηση της θέσης από μέρους του είναι δυνατή και θα μπορούσε να το πράξει εάν κάτι τέτοιο επιθυμεί.


6. Στην ίδια συνεδρία, 01/2017 της 24ης Ιανουαρίου 2017, ο κ. Μπαλτάς
παρουσίασε στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προγραμματισμό της περιόδου
Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017. Το Δ.Σ., αφού τον μελέτησε, αποφάσισε όπως εγκρίνει μέρος αυτού και όχι το σύνολο του, για λόγους που είχαν να κάνουν κυρίως με την πολιτική οικονομικής λιτότητας που εφαρμόζει το Ίδρυμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε σχετικά τον κ. Μπαλτά, ο οποίος αμφισβήτησε τον ρόλο και τις εξουσίες του Σώματος θεωρώντας ότι μία τέτοια ενέργεια «ακυρώνει» το ρόλο του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Αναφορές σε «ματαίωση συναυλιών» ή «κουρέματος του προγράμματος» δεν μπορεί ασφαλώς να ευσταθούν, αφού για να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει προηγούμενα να υπάρχει έγκριση που στην προκείμενη περίπτωση δεν υπήρχε.


7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ουδέποτε αμφισβήτησε το ρόλο ή/και τις εξουσίες του Μαέστρου – Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και ουδόλως επιχείρησε να τον ακυρώσει. Ο καλλιτεχνικός προγραμματισμός, όμως, δεν υλοποιείται χωρίς την πρότερη γνώση και έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ρητά καθορίζεται στον όρο 2.1 (β) της Σύμβασης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή με το Ίδρυμα.


8. Η άσκηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, ως το
θεσμοθετημένο όργανο λήψης αποφάσεων για τις δραστηριότητες του
Ιδρύματος και των Ορχηστρών του, δεν μπορεί να θεωρείται πως αναιρεί ή/και υποσκάπτει ή/και ακυρώνει τον ρόλο οποιουδήποτε εκ των διευθυντών ή/και μουσικών ή/και λειτουργών ή/και συνεργατών του.


9. Η σύσταση Επιτροπών που απαρτίζονται από μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου τα οποία λαμβάνουν από το Σώμα όρους εντολής που αφορούν σε καλλιτεχνικά, οικονομικά ή/και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, αποτελεί
συνήθη πρακτική Συμβουλίων που επιθυμούν να γίνεται έγκαιρη και
ουσιαστική προετοιμασία των θεμάτων τα οποία θα τεθούν ενώπιον του Δ.Σ.
για λήψη αποφάσεων. Συνεπώς, μία τέτοια πρακτική δεν μπορεί να
χαρακτηρίζεται ως παραδοξότητα. Οι Επιτροπές αυτές είναι συμβουλευτικές
προς το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς δυνατότητα άσκησης εξουσίας την οποία διατηρεί η ολομέλεια του Δ.Σ.


10. Καταγγελίες που έχουν κατά καιρούς φτάσει στο Διοικητικό Συμβούλιο και αφορούσαν στη συμπεριφορά ή/και στον τρόπο άσκησης των καθηκόντων οποιουδήποτε εκ των εργαζομένων στο Ίδρυμα, έτυχαν ενδελεχούς διερεύνησης χωρίς να έχει διαφανεί οτιδήποτε μεμπτό από οποιονδήποτε. Προς τούτο ενημερώθηκαν σχετικά οι όποιοι θεσμοί έπρεπε να λάβουν γνώση (Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, Γενικός Ελεγκτής, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού).


11. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
απορρίπτει κατηγορηματικά τους όποιους ισχυρισμούς, από όπου και αν αυτοί προέρχονται, για ατασθαλίες, ετσιθελισμούς, εκφοβισμούς, μεθοδεύσεις, τρομοκρατία, διαπλοκή, εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων ή/και κομματικές παρεμβάσεις. Αυτά ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας των όσων επιχειρούν να πλήξουν την εικόνα των δύο Συμφωνικών Ορχηστρών της Κύπρου ή/και το κύρος του Διοικητικού τους Συμβουλίου.


12. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου έχει ως κύρια προτεραιότητα του και υπηρετεί με συνέπεια το καλώς νοούμενο συμφέρον των Ορχηστρών και βεβαιώνει ότι η λειτουργία τους θα συνεχίσει απρόσκοπτα παρά την οικονομική περισυλλογή που εφαρμόζεται στο παρόν στάδιο. Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου ιδρύθηκε από την Κυπριακή Πολιτεία με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της τέχνης της
ορχηστρικής μουσικής, την αναβάθμιση της μουσικής ζωής και παιδείας
του τόπου και την περαιτέρω εμπλοκή της κοινωνίας στις μουσικές
δραστηριότητες και αυτό θα συνεχίσει να κάνει, τόσο αυτή όσο και η
Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, για πολλά χρόνια ακόμη.


13. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος βρίσκεται σε διαρκή, γόνιμο, διάλογο με τους μουσικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και εκτιμά ότι ενδεχόμενες απορίες ή/και ανησυχίες των μουσικών που προκύπτουν μέσα από ανυπόστατες πληροφορίες, δημοσιεύματα ή σχόλια, επιλύονται και
αντιμετωπίζονται στη βάση διαλόγου και αλληλοενημέρωσης.


14. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
επιθυμεί να εκφράσει τη λύπη του για την τροπή που έχει πάρει η συνεργασία
του με τον Μαέστρο – Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας
Κύπρου - τον πρόωρο, δηλαδή, τερματισμό της ένεκα της παραίτησης του κ.
Μπαλτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει επίσης τη θλίψη του για τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Μπαλτάς επέλεξε να αντιδράσει στις καθόλα νόμιμες και νομότυπες ενέργειες ή/και αποφάσεις του Δ.Σ.


15. Η θέση του Μαέστρου – Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου θα προκηρυχθεί εντός των ημερών, ώστε να πληρωθεί μέσα από διαφανείς διαδικασίες ενός δημόσιου διαγωνισμού σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης που το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εφαρμόζει.


Λευκωσία
10 Φεβρουαρίου 2017


Στη φωτογραφία, το νέο λογότυπο του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ