ΜΕΡΟΠΗ ΜΩΥΣΕΩΣ
ΜΕΡΟΠΗ ΜΩΥΣΕΩΣ
Σπούδασε στο τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλύπτει το πολιτιστικό ρεπορτάζ στο Παράθυρο της εφημερίδας Πολίτης από το 2005. Ζει στη Λευκωσία.
Ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ για το έκτακτο επίδομα του πολιτιστικού τομέα

Ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ για το έκτακτο επίδομα του πολιτιστικού τομέα

Ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ για το έκτακτο επίδομα του πολιτιστικού τομέα

Ενα αρχείο για το κυπριακό ριζοσπαστικό κίνημα

Ενα αρχείο για το κυπριακό ριζοσπαστικό κίνημα

Ενα αρχείο για το κυπριακό ριζοσπαστικό κίνημα