Με τα μάτια του ζωγράφου

Παραμύθι έκτο από τα δώδεκα

Οι περιγραφές ζωγραφικών έργων διέσωσαν αρκετές από τις εικόνες της αρχαιότητας, εμφυσώντας συχνά στους μεταγενέστερους ...

Παραμύθι πέμπτο από τα δώδεκα

Οι ποιητές είναι μονοκύτταροι μύκητες, προσκολλημένοι ασύμμετρα στο εκκρεμές της ιστορίας. (1) Αν μου ...

Παραμύθι τέταρτο από τα δώδεκα

Εφτά τουλάχιστον γενιές στροβιλίζονται στις σκοτεινές έλικες του λαβύρινθου εντός μας, ισορροπώντας σιωπηρά τα ...

Παραμύθι τρίτο από τα δώδεκα

Οι λέξεις τους έπεσαν πάνω μου σαν σκοτεινή βροχή, το νερό αντί να με ...

Παραμύθι δεύτερο από τα δώδεκα

Σε μια κόγχη του Σύμπαντος (αν και το Σύμπαν δεν έχει ούτε κόγχες, ούτε ...

Ένας ακόμα χρόνος

Μονάχα όπου μπορώ να είμαι ολόκληρος νιώθω πως βρίσκονται όλα. Και φορές, μέχρι και ...

Περί Μύθου και Τέχνης

Η τέχνη είναι το αντίδοτο της ζωής στον θάνατο. Ο ποιητής πρέπει να τιμάει ...

Εικασίες

Η τέχνη είναι το αντίδοτο της ζωής στον θάνατο. Ο ποιητής πρέπει να τιμάει ...

Παραλληλισμοί 2

«Μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε, τὰν δ’ ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν» Πίνδαρος * Περιπλανιέμαι ...

X