Τη συνέχεια ενός μεγάλου κτηριακού συγκροτήματος κατέδειξε η ανασκαφή στη θέση Ερήμη-Πιθάρκα

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 26.10.2022
Σε τμήμα του προϊστορικού οικισμού της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που κείται σε πλάτωμα, στην ανατολική όχθη του ποταμού Κούρη

Τη συνέχεια ενός μεγάλου κτηριακού συγκροτήματος που επεκτείνεται προς τα ανατολικά και τα νότια του χώρου κατέδειξε η αρχαιολογική σκαπάνη για το έτος 2022 στη θέση Ερήμη-Πιθάρκα, όπου μια διεθνής επιστημονική ομάδα από τα Πανεπιστήμια του Graz (Αυστρία), του Salento (Ιταλία) και του Kardynal Stefan Wyszynski (Βαρσοβία Πολωνίας) πραγματοποίησαν έρευνες σε τμήμα του προϊστορικού οικισμού της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που κείται σε πλάτωμα, στην ανατολική όχθη του ποταμού Κούρη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, "τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα περιλαμβάνουν κάποια επιπλέον δωμάτια, έναν υπαίθριο χώρο, όπου βρέθηκε, στη θέση του, το κάτω τμήμα ενός πίθου, και τα θεμέλια ενός τοίχου με πήλινο αυλάκι αποστράγγισης".

Επίσης, "σε πολλά σημεία το φυσικό έδαφος από μαλακό ημίβραχο υποκαθιστά και ενισχύει τη λίθινη θεμελίωση των τοίχων, ενώ σε άλλες περιοχές το έδαφος εξομαλύνεται σε στρώσεις χώματος".

Όπως αναφέρει καταλήγοντας το Τμήμα Αρχαιοτήτων, "τα κινητά ευρήματα περιλαμβάνουν κεραμική και λίθινα εργαλεία, που συνηγορούν στη χρονολόγηση των αρχιτεκτονικών ευρημάτων στην Υστερο-Κυπριακή IIΓ ενώ η κεραμική που βρέθηκε αποτυπώνει σχέσεις του οικισμού με την περιοχή του Αιγαίου (ενδοχώρα και Κρήτη) και την Ανατολή".

(ΚΥΠΕ/ΑΑΓ/ΑΓΚ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Σώτος Κτωρής: Ολοκληρώθηκε η συντήρηση του Υδραγωγείου και του Νερόμυλου της Λεύκας

Σώτος Κτωρής: Ολοκληρώθηκε η συντήρηση του Υδραγωγείου και του Νερόμυλου της Λεύκας

Σώτος Κτωρής: Ολοκληρώθηκε η συντήρηση του Υδραγωγείου και του Νερόμυλου της Λεύκας