Διαγωνισμός ανέκδοτης συλλογής μικρών ιστοριών ή παραμυθιών

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 7.9.2022
Children's books lie on a bookshelf.
Από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού - Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ)

Με αθλοθέτη για ακόμα μια χρονιά το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού - Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) προκηρύσσει τον καθιερωμένο ετήσιο διαγωνισμό του, που φέτος έχει ως θέμα ανέκδοτη συλλογή μικρών ιστοριών ή παραμυθιών (ή άλλου είδους βραχείας φόρμας).

Θα δοθεί το ποσό των 600 ευρώ για τo πρώτο βραβείο ή/και το ποσό των 250 ευρώ για το δεύτερο. Απονέμονται επίσης τιμητικά διπλώματα τόσο για τα βραβεία όσο και για τους επαίνους. Ο/η συγγραφέας του έργου που βραβεύεται με το πρώτο βραβείο μπορεί, εάν επιθυμεί, να παραδώσει το έργο στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, το οποίο αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την έκδοση και διάθεσή του.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2023.

Αντίτυπα της προκήρυξης του διαγωνισμού με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες διατίθενται για κάθε ενδιαφερόμενο από τον ΚΣΠΝΒ (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, τηλ. 22375919) ή το ΠΙΤΚ (Φανερωμένης 86-90,τηλ. 22128157), όπως επίσης και στην «Εκπαίδευση/ Όροι Διαγωνισμών», από την ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου http://www.boccf.org/el-GR/education/-1/ και στην ιστοσελίδα του ΚΣΠΝΒ - Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου (cybby.org)

*Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου | Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία |Για πληροφορίες: 22 128175 |www.boccf.org

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου

Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου

Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου

Μιχάλης Πασσιαρδής | «Ένας άνθρωπος σεμνός, βασανισμένος, μοναχικός και αφιερωμένος στην τέχνη της ποίησης»

Μιχάλης Πασσιαρδής | «Ένας άνθρωπος σεμνός, βασανισμένος, μοναχικός και αφιερωμένος στην τέχνη της ποίησης»

Μιχάλης Πασσιαρδής | «Ένας άνθρωπος σεμνός, βασανισμένος, μοναχικός και αφιερωμένος στην τέχνη της ποίησης»