Παρουσίαση βιβλίου «ΑΠΟαποικιοΠΟΙΗΣΗ: Γλωσσοπλάσματα που μηχανές τζ̆αι πλάσματα»

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 15.2.2023
Το βιβλίον εν’ αποτέλεσμαν μιας διερεύνησης των θεμάτων της αποικιοκρατίας/αποαποικιοποίησης, σε ιστορικόν αλλά τζ̆αι σε τεχνολογικόν πλαίσιον.

Η Υπόγεια Σκηνή, σε συνεργασίαν με τον γλωσσολόγον Σπύρον Αρμοστήν τζ̆αι την καλλιτέχνην Αλεξίαν Αχιλλέως, παρουσιάζει το βιβλίον «ΑΠΟαποικιοΠΟΙΗΣΗ: Γλωσσοπλάσματα που μηχανές τζ̆αι πλάσματα».

Το βιβλίον τούτον εν’ αποτέλεσμαν μιας διερεύνησης των θεμάτων της αποικιοκρατίας/αποαποικιοποίησης, σε ιστορικόν αλλά τζ̆αι σε τεχνολογικόν πλαίσιον, που επήρεν περίπου έναν χρόνον για να ολοκληρωθεί.

Στα πλαίσια τούτου του ππρότζ̆εκτ, εννιά κυπραίοι/ες λογοτέχνες/ιδες εκπαιδευτήκαν που τον γλωσσολόγον Σπύρον Αρμοστήν να γράφουν στην κυπριακήν ελληνικήν με έναν ομοιογενοποιημένον τρόπον. Με τα κείμενα που εγράφασιν κάθε εφτομάδαν για 4 μήνες, εκτίστηκεν μια βάση δεδομένων τζ̆αι εκπαιδεύτηκεν έναν μοντέλλον τεχνητής νοημοσύνης Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, το πρόγραμμαν GPT-2, να μάθει να γράφει με τον ίδιον τρόπον.

Στο τέλος, οι συγγραφείς εσυνεργαστήκαν με το GPT-2 τζ̆αι εσυγγράψασιν κείμενα με κοινόν σημείον αναφοράς την ερώτησην «Ίντάμπου καθορίζει έναν ανθρώπινον όν;». Το βιβλίον παρουσιάζει τα τελικά κείμενα ―ή, όπως λαλεί τζ̆αι ο τίτλος του βιβλίου, τα τελικά γλωσσοπλάσματα.

Πέραν τούτου, για να μπορεί ο/η αναγνώστης/τρια να έσ̆ει πρόσβασην στην ευρύτερην πολιτικήν διάστασην του ππρότζ̆εκτ, εσυμπεριληφθήκαν τζ̆αι τα δοκίμια της Αλεξίας Αχιλλέως τζ̆αι του Σπύρου Αρμοστή.

Το κείμενον της Α. Αχιλλέως καλύπτει κάποια κύρια ηθικά ζητήματα της τεχνολογίας τζ̆αι της τεχνολογικής αποικιοκρατίας τζ̆αι αναλύει τα βήματα που εγίναν στο παρόν εγχείρημαν ώστε να το καταστήσουν μιαν εναλλακτικήν σε τούτα. Που την άλλην πλευράν, ο Σ. Αρμοστής με το δοκίμιον του ανάλυσεν τον τρόπον που έμαθεν κυπριακά το μοντέλλον τεχνητής νοημοσύνης τζ̆αι τον τρόπον που μπορεί να αποτελέσει πηγήν συγγραφικής έμπνευσης κάτι τέθκοιον. Επίσης, το δοκίμιον του Σ. Αρμοστή παρουσιάζει τες ορθογραφικές επιλογές που εκάμαμεν για την γραπτήν απόδοσην της κυπριακής ελληνικής στην βάσην γραφογλωσσολογικών κριτηρίων. Γνωστοποιώντας τούντο σύστημαν γραφής που την μιαν, τζ̆αι διοχετεύκοντας στην κυπριακήν κοινότηταν εργαλεία γραφής όπως τον διορθωτήν τζ̆αι το πληκτρολόγιον της κυπριακής ελληνικής που την άλλην, προτείνουμεν έναν μοντέλλον τυποποίησης της γραφής της κυπριακής ελληνικής, το οποίον εννά εμπορούσεν εύκολα να υιοθετηθεί που πολλούς/ές τζ̆αι να βοηθήσει στην γλωσσικήν αποαποικιοποίησην της Κύπρου, η οποία συνδέεται άμεσα με το αποαποικιορατικόν παρελθόν της.

Γεννικές πληροφορίες

Πού τζ̆αι πότε:

Πέμπτη 23/2, στο Thinker Maker Space του CYENS - Centre of Excellence στην Λευκωσίαν.

Τρίτην 28/, στον Πολυχώρον Συνεργείο, Οδός Ελευθερίας 91β στην Λεμεσόν.

Ώρα παρουσιάσεων: 18:30

Δωρεάν είσοδος

Ομιλητές/τριες 23/2 στο CYENS - Centre of Excellence (Λευκωσία):

Ελευθερία Σωκράτους: Συντονίστρια του έργου

Σπύρος Αρμοστής: Γλωσσολόγος, υπεύθυνος των γλωσσολογικών θεμάτων στην έκδοση.

Αλεξία Αχιλλέως: Καλλιτέχνης, υπεύθυνη θεμάτων τεχνητής νοημοσύνης στην έκδοση.

Μάριος Κωσταντίνου: Συγγραφέας συμμετέχων στο έργο

Έλενα Ιωαννίδου: Γλωσσολόγος, Πανεπιστήμιον Κύπρου.

Ομιλητές/τριες 28/2 στον Πολυχώρον Συνεργείο (Λεμεσό):

Ελευθερία Σωκράτους: Συντονίστρια του έργου

Σπύρος Αρμοστής: Γλωσσολόγος, υπεύθυνος των γλωσσολογικών θεμάτων στην έκδοσην.

Αλεξία Αχιλλέως: Καλλιτέχνης, υπεύθυνη θεμάτων τεχνητής νοημοσύνης στην έκδοσην.

Μαρία Α. Ιωάννου: Συγγραφέας συμμετέχουσα στο έργο

Λουκία Ταξιτάρη: Γλωσσολόγος, Πανεπιστήμιον Νεάπολις Πάφος.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργον:

Μπορείτε να έβρετε λεπτομέρειες στην σελίδαν του Πολυχώρου

Συνεργείο, www.synergeio.org

*Με την στήριξην του Υφυπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιον του προγράμματος Πολιτισμός 2021 - 2025

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Η ζωή, το έργο και ο τραγικός θάνατος του ποιητή Άγγελου Σικελιανού

Η ζωή, το έργο και ο τραγικός θάνατος του ποιητή Άγγελου Σικελιανού

Η ζωή, το έργο και ο τραγικός θάνατος του ποιητή Άγγελου Σικελιανού

Tην κατοικία της σε νέους συγγραφείς διαθέτει η οικογένεια της Ούρσουλα Λε Γκεν

Tην κατοικία της σε νέους συγγραφείς διαθέτει η οικογένεια της Ούρσουλα Λε Γκεν

Tην κατοικία της σε νέους συγγραφείς διαθέτει η οικογένεια της Ούρσουλα Λε Γκεν