Απάντηση Πολιτιστικών Υπηρεσιών και Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου στον σκηνοθέτη Πανίκκο Χρυσάνθου

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 4.5.2017

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού απαντούν πιο κάτω σε Ανακοινώσεις και δηλώσεις του σκηνοθέτη Πανίκου Χρυσάνθου, καθώς και στα διάφορα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν για το θέμα.


1. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες αναπτύσσουν δραστηριότητα σε όλο το φάσμα της τέχνης του κινηματογράφου. Περιληπτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: ενίσχυση της παραγωγής/συμπαραγωγής ταινιών, ενίσχυση κινηματογραφικών λεσχών και πολιτιστικών φορέων για προβολές, διαλέξεις, εργαστήρια και την εν γένει ανάπτυξη της κινηματογραφικής παιδείας σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, ενίσχυση των αιθουσών της υπαίθρου, τήρηση και συντήρηση του κινηματογραφικού αρχείου της χώρας, τήρηση ιστοσελίδας, ενίσχυση εξειδικευμένων και άλλων φεστιβάλ κινηματογράφου και συνδιοργάνωση φεστιβάλ, συνεργασία με την Ένωση Σκηνοθετών για τη διοργάνωση επαγγελματικών εργαστηρίων και άλλων δράσεων, εκπροσωπήσεις σε φορείς, ταμεία, ομάδες εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε και δίκτυα κινηματογράφου στο εξωτερικό, προώθηση του κινηματογράφου στο εξωτερικό, δημιουργία πλαισίου κινήτρων για προσέλκυση γυρισμάτων ξένων ταινιών στο εξωτερικό. Σε όλες αυτές τις ενισχύσεις και συνδιοργανώσεις εργάζεται σημαντικός αριθμός ατόμων. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες για την ανάπτυξη των πιο πάνω δραστηριοτήτων ήταν πάντοτε και είναι ανοικτές σε διάλογο με τους δημιουργούς και τα οργανωμένα σύνολα.


2. Η κατάσταση στον κινηματογράφο σήμερα είναι μακριά από το να είναι ιδανική, και αυτό οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες είναι οι πρώτες που το δήλωσαν και το δηλώνουν επανειλημμένα. Μια συνολική ανάπτυξη του κινηματογράφου στην Κύπρο, με τα κατάλληλα κονδύλια, εξειδικευμένο προσωπικό και δομές αποτελεί και δικό τους όραμα.


3. Απορρίπτουν τις όποιες κατηγορίες ή/και υπαινιγμούς εναντίον των λειτουργών του κινηματογράφου, των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου (ΣΕΚΙΝ) και των διαδικασιών που ακολουθούνται στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, υπεύθυνες για την εν γένει ανάπτυξη του κινηματογραφικού πολιτισμού στην Κύπρο. Οι λειτουργοί του κινηματογράφου στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες εργάζονται σκληρά και με πλήρη εντιμότητα, ασκώντας τα καθήκοντά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσα στις δυνατότητες των εξαιρετικά περιορισμένων κονδυλίων του κινηματογράφου και την έλλειψη προσωπικού. Όσοι ασχολούνται με τον κινηματογράφο επαγγελματικά αλλά και οι πολίτες, γνωρίζουν τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται - παρόλες τις περικοπές και την υποστελέχωση - και τη σημαντική ανάπτυξη που χαρακτηρίζει τον τομέα τα τελευταία χρόνια, παρόλη την κρίση. Οι λειτουργοί δεν ενεργούν αυτόνομα, αλλά οι εισηγήσεις τους και η όλη δράση τους ελέγχεται και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή.


4. Όσον αφορά στη ΣΕΚιν [Έλενα Χριστοδουλίδου (Ανώτερη Μορφωτική Λειτουργός - Υπεύθυνη Κινηματογράφου), Δέσπω Καρπή (ΡΙΚ), Ελένη Νικήτα (Αριστίνδην - Ιστορικός Τέχνης / Τέως Διευθύντρια Π.Υ), Γιώργος Σαββινίδης (Αριστίνδην - Δημοσιογράφος/ Ειδικότητα Πολιτιστικά),Κώστας Κωνσταντινίδης (Αριστίνδην - Ακαδημαϊκός /Ειδικότητα Κινηματογράφος), Θωμάς Καλλής (Ένωση Σκηνοθετών - Σκηνοθέτης /Σεναριογράφος/ Παραγωγός), Μαρία Αλκείδου- Καλοζώη (Υπουργείο Οικονομικών), Στέλιος Σιούστας (ΥΕΕΒΤ), Γεώργιος Κούμουρος (Αριστίνδην – Ζωγράφος / Σκηνοθέτης / Μαθηματικός)], απορρίπτονται ως εντελώς ανυπόστατες κατηγορίες για δήθεν αναξιοκρατία και διακρίσεις. Η ΣΕΚιν είναι ένα συμβουλευτικό σώμα το οποίο διέπεται από εγκεκριμένους κανονισμούς και διαδικασίες. Ο κάθε αιτητής οφείλει να τους γνωρίζει και να τους σέβεται. Η ΣΕΚΙν με οδηγό τον κανονισμό χρηματοδότησης και τα κριτήρια που διέπουν την κάθε κατηγορία κινηματογραφικού έργου, μελετά προσεκτικά όλες τις προτάσεις που έχει ενώπιόν της, συζητά και ψηφίζει για το κάθε έργο ξεχωριστά. Η Γραμματεία της ΣΕΚΙν αποστέλλει τα πρακτικά σε όλα τα μέλη και τα στέλνει για έγκριση στην αρμόδια αρχή (Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Γενική Διευθύντρια και Υπουργό- ανάλογα με την περίπτωση), μόνον όταν δοθεί η έγκριση επί των πρακτικών από όλα τα παρόντα μέλη. Η έγκριση των μελών καταχωρείται σε υπηρεσιακό φάκελο και συνοδεύει τα πρακτικά. Η Ένωση Σκηνοθετών είναι μέλος της ΣΕΚΙν από την ίδρυση της εν λόγω επιτροπής και μετέχει έκτοτε ανελλιπώς τόσο σε όλες τις αποφάσεις που λήφθηκαν για τις περιπτώσεις που αφορούν τον κ. Χρυσάνθου όσο και όλες τις υπόλοιπες. Όταν λήξει η θητεία των μελών της ΣΕΚΙν, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες ζητούν και τις απόψεις της Ένωσης Σκηνοθετών όταν ετοιμάζονται οι εισηγήσεις προς τον Υπουργό για τη σύσταση της νέας Επιτροπής.


5. Ο Κανονισμός Χρηματοδότησης Ταινιών (νέος) έχει μελετηθεί σε συνεργασία με την Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου και έτυχε έγκρισης την προηγούμενη εβδομάδα από τις αρμόδιες αρχές για τον ανταγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Έφορό Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων).


6. Στο πλαίσιο της φετινής μελέτης προτάσεων υποβλήθηκαν 44 προτάσεις (16 Συγγραφής Σεναρίου και 28 Μικρού Μήκους). Εγκρίθηκαν 9 για Συγγραφή Σεναρίου και 14 για παραγωγή ταινίας Μικρού Μήκους. Η πρόταση του κ Χρυσάνθου «Αφροδίτη» δεν εξασφάλισε την πλειοψηφία των θετικών ψήφων. Προς αποφυγήν κάθε παρερμηνείας αναφέρεται ότι η απορριφθείσα πρόταση του κ. Χρυσάνθου δεν αφορά πολιτικό θέμα, το οποίο και, αν υπήρχε, δεν λαμβάνεται υπόψη στην κρίση της Επιτροπής. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν πλήρως δημοκρατική, και είναι το ίδιο σώμα που σε άλλες περιπτώσεις ενέκρινε τις προτάσεις του κ Χρυσάνθου. Στην προκειμένη η ΣΕΚιν έκρινε κάποιες προτάσεις ως καλύτερες από αυτή του κ. Χρυσάνθου. Η οικογένεια του κινηματογράφου έχει μεγαλώσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, και ως είναι φυσικό ο ανταγωνισμός με βάση ένα μικρό κονδύλι καθίσταται μεγαλύτερος.


7. Ο κ. Χρυσάνθου έχει τύχει των ακόλουθων χρηματοδοτήσεων τα τελευταία δέκα χρόνια: Πορτρέτο της Κύπρου : €20.000 για συγγραφή σεναρίου υψηλού προϋπολογισμού (μπορεί να επανυποβληθεί όταν ανακοινωθεί το σχετικό πρόγραμμα χρηματοδότησης) Η Ιστορία της Πράσινης Γραμμής : €457.790 (€427.790 Παραγωγή, €30.000 έξοδα προώθησης της ταινίας στους κινηματογράφους, επιχορηγήθηκε η συμμετοχή της ταινίας του κ. Χρυσάνθου και του ιδίου στο EAVE €1500, και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2016 με ποσό €1452). Επίσης, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες στήριξαν την ταινία στο Eurimages (Ευρωπαϊκό Ταμείο Συμπαραγωγών) βοηθώντας την να εξασφαλίσει ποσό ύψους €180.000.


8. Μόλις πριν από δέκα περίπου μέρες ολοκληρώθηκαν στις αίθουσες κινηματογράφου οι προβολές της ταινίας του « Η Ιστορία της Πράσινης Γραμμής» (με €427.790 ευρώ χορηγία από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες- όπως αναφέρεται πιο πάνω). Πέραν των 427.790 ευρώ οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες παραχώρησαν άλλες 30,000 ευρώ για τις δημόσιες προβολές της ταινίας.


9. Όσον αφορά στην παραγωγή ΑΚΑΜΑΣ οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες έχουν καταθέσει στον κ. Χρυσάνθου όσα προνοούσε το συμβόλαιό του με βάση αποδείξεις και όλα τα σχετικά παραστατικά που υπέβαλε. Έλαβε το υψηλότερο δυνατό ποσόν (με βάση τις δυνατότητες του τότε κονδυλίου) που προνοούσαν οι τότε κανονισμοί για πρώτη μεγάλου μήκους ταινία και στη συνέχεια επιπρόσθετο ποσόν για αναβάθμιση της παραγωγής σε διεθνή, δηλαδή ποσόν €258.000 (150.000 CYP) (η τελευταία δόση, ύψους 23.920 ευρώ δόθηκε το 2008 έπειτα από κατάθεση του οικονομικού απολογισμού τον Ιούνιο του ίδιου έτους και τους σχετικούς ελέγχους που διενεργεί το λογιστήριο), €138.000 από το Eurimages (όπου στηρίχθηκε από το Υπουργείο) και άλλους συμπαραγωγούς όπως το ΡΙΚ, στην Ελλάδα (ΕΡΤ), την Ουγγαρία (Creator4) την Τουρκία (Marathon Filmcilic) Έλαβε επίσης χρηματικό ποσό ύψους €86.000 για την κάλυψη των εξόδων για την προώθηση της ταινίας στα διάφορα φεστιβάλ, 30.000 ευρώ για την εμπορική εκμετάλλευση της ταινίας και επιπλέον ποσό €5.501 για εκτύπωση ταινίας με αγγλικούς υπότιτλου και χρήματα για τη συμμετοχή της ταινίας σε φεστιβάλ του Λονδίνου και στη Κωνσταντινούπολη. Το σύνολο της χρηματοδότησης για την ταινία ΑΚΑΜΑΣ με άλλα μικρά ποσά για την προώθησή της, ανέρχεται στα 375,610 ευρώ. Η όλη διαδικασία ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων της ταινίας ΑΚΑΜΑΣ για την προώθηση και προβολή της ταινίας, έπειτα από τις σχετικές εισηγήσεις της ΣΕΚΙν, και τον διακανονισμό που αποδέχθηκε ο κ Χρυσάνθου εκτελέστηκε σε στενή συνεργασία με τον Διευθυντή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, με βάση προϋπολογισμό που ο ίδιος υπέβαλε (118.500 ευρώ) και στη συνέχεια αποδείξεις που ο ίδιος κατέθετε και με την προϋπόθεση ότι το θέμα έχει ρυθμιστεί.


10. Ο κινηματογράφος και οι χρηματοδοτήσεις για ανάπτυξή του δεν επαρκούν για να βιοποριστεί καθόλη τη διάρκεια της ζωής του κάποιος δημιουργός, γι’ αυτό και προκειμένου να ζήσουν αξιοπρεπώς, η συντριπτική πλειοψηφία των σκηνοθετών αναγκάζεται να εργάζεται σε άλλες παραγωγές ή/και εργασίες. Επίσης είναι συχνό το φαινόμενο της αναγκαιότητας δανειοδότησης για την ολοκλήρωση των κινηματογραφικών παραγωγών και αυτό υφίσταται σε όλες τις χώρες του κόσμου.


11. Ο κ Χρυσάνθου προσκλήθηκε να υποβάλει αίτηση για συμμετοχή της ταινίας του «Η Ιστορία της Πράσινης Γραμμής» στο φεστιβάλ κινηματογράφου Κινηματογραφικές Μέρες –Κυπρος 2017, όπως έγινε και με δύο άλλες κυπριακές ταινίες και αρνήθηκε. Αρνήθηκε επίσης να παραχωρήσει την ταινία του στο φεστιβάλ Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, ούτε ο αποκλεισμός του σε προβολές στο εξωτερικό ευσταθεί. Πέραν τούτων, η ταινία ΑΚΑΜΑΣ έχει συμπεριληφθεί σε ειδική κασετίνα/έκδοση με άλλες κυπριακές ταινίες, αντίγραφο της οποίας έχει αποσταλεί για προβολές σε όλες τις πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας ανά τον κόσμο.


12. Ο κ. Χρυσάνθου διατηρεί στην Πελαθούσα της Πάφου Αρχείο Κινηματογράφου, και προβαίνει παράλληλα ως Κυπριακή Ταινιοθήκη σε διάφορες δραστηριότητες. Παρόλο που ως οργανισμός παρουσιάζει ελλείψεις, όπως Διοικητικό Συμβούλιο ενεργά μέλη κλπ, λόγω της σημασίας της εργασίας που επιτελείται, οι Π.Υ στήριξαν και στηρίζουν όχι μόνο τη συντήρηση των κτιρίων και την αγορά/συντήρηση του εξοπλισμού (παλαιότερα όταν υπήρχε η δυνατότητα μέσω των κονδυλίων), συντήρηση των ταινιών. Ενδεικτικά το 2014 έλαβε έγκριση ύψους €5.232,00 για Λειτουργικά και Εκδηλώσεις, € 6.435 για το 2015 και έγκριση €6.700 για το 2016. Η τελευταία επικοινωνία του κ Χρυσάνθου με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες για τις επιχορηγήσεις της ταινιοθήκης ήταν χθες 2 Μαΐου 20017


13. Τέλος, τόσο οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες όσο και τα μέλη της ΣΕΚιν καταδικάζουν απερίφραστα την άσκηση ψυχολογικής βίας που φτάνει στα όρια του εκβιασμού και το εχθρικό περιβάλλον που δημιουργεί ο σκηνοθέτης εναντίον τους, παρεμποδίζοντας την αντικειμενική και απερίσπαστη άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους όρους εντολής της, κάτι που δεν αντιμετωπίζουν σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (απορρίφθηκαν συνολικά 177 προτάσεις από το 2004 που ανέλαβαν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες τον κινηματογράφο). Επισημαίνουν ότι αναγνωρίζουν και εκτιμούν την κινηματογραφική προσφορά του κ. Χρυσάνθου στην κυπριακή κοινωνία, αλλά δεν προτίθενται να υποκύπτουν σε πιέσεις, όταν λειτουργούν ακολουθώντας δημοκρατικές και νενομισμένες διαδικασίες για την ανάπτυξη του τομέα κινηματογράφου.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ