Η απάντηση της ΕΣΚ στο Υπουργείο Οικονομικών και το CIPA

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 26.1.2018

Αναφορικά με την κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και του Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), η Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου δημοσιεύει τη θέση της.


Ο CIPA και το Υπουργείο Οικονομικών αρνήθηκαν να διαβουλευτούν το ολοκληρωμένο σχέδιο μαζί μας. Μέχρι σήμερα ούτε το Υπουργείο Οικονομικών ούτε ο CIPA ήταν στην διάθεσή μας για επίσημη διαβούλευση πάνω στο ολοκληρωμένο σχέδιο. Έχουμε επανειλημμένα προσπαθήσει με επιστολές και προσωπικές επαφές, να διευθετήσουμε συνάντηση ουσιαστικής διαβούλευσης με τους προαναφερθέντες. Από τον Σεπτέμβριο του 2017, πριν εγκριθεί το σχέδιο από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο CIPA μας κρατούσε σε αναμονή για συνάντηση μαζί τους και μας διαβεβαίωνε ότι θα εισακουστούμε, το δε Υπουργείο δεν μας απαντούσε καν. Μετά από μήνες αναμονής και πολλή πίεση από μέρους της ΕΣΚ, στις 12 Ιανουαρίου 2018 μας κάλεσαν στον CIPA για συνάντηση και εκεί μας ενημέρωσαν πως προς το παρόν στάδιο δεν υπάρχει πρόθεση να ξαναπεράσει το σχέδιο από το υπουργικό συμβούλιο, άρα καμία τροποποίηση δεν μπορεί να γίνει! Ενώ αντιμετωπίσαμε την άρνηση τόσο του Υπουργείου Οικονομικών όσο και του Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων για σοβαρή συζήτηση, αναφέρεται γραπτώς στα συνημμένα που αναρτήθηκαν εκ μέρους τους, διαδικτυακά (σε επίσημη ιστοσελίδα μαζί με το τελικό ολοκληρωμένο σχέδιο), ότι μας διαβουλεύτηκαν σαν σώμα για τη διαμόρφωση αυτού του σχεδίου. Αυτό, δεν ισχύει, αφού το ολοκληρωμένο σχέδιο, αν και τους το ζητήσαμε επανειλημμένα, ουδέποτε μας δόθηκε.

Η Επιτροπή αξιολόγησης ΕΑΣΟ, του CIPA, θα διαχειρίζεται €1.5εκ κάθε χρόνο, σε ένα τομέα, την Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων, στην οποία, εξ όσων γνωρίζουμε και όπως αναφέρει το σχέδιο, δεν υπάρχει εκπρόσωπος που να γνωρίζει πρακτικά και σε επαγγελματικό επίπεδο το αντικείμενο. Όσο αφορά την αποκαλούμενη από τους ίδιους «σύγκρουση συμφερόντων» για τη συμμετοχή εκπροσώπου μας στην ΕΑΣΟ, εξηγούμε: Δικαιούχοι αιτητές είναι εταιρείες παραγωγής, όχι σκηνοθέτες. Ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός είναι τελείως διαφορετικά επαγγέλματα. Η ΕΣΚ είναι ένα οργανωμένο σώμα που εκπροσωπεί επαγγελματικά μόνο σκηνοθέτες. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Σκηνοθετών δύναται να δεσμευτεί ότι δεν θα επωφελείται με οποιοδήποτε τρόπο από́ τη θέση αυτή́, δεν θα δραστηριοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο σε αιτήσεις κατά́ την περίοδο της συμμέτοχης του στην επιτροπή́ και δε θα καταλαμβάνει οποιασδήποτε φύσης θέση εργασίας σε παραγωγές που θα επωφελούνται από το σχέδιο. Αυτή́ η πρακτική́ εφαρμόζεται σε πάρα πολλές επιτροπές που έχουν εκτελεστικό́ χαρακτήρα ανά το παγκόσμιο. Η ΕΣΚ εκπροσωπείται ήδη σε πολλές επιτροπές με παρόμοια δυναμική και πρακτικές. Αρκετές από αυτές τις επιτροπές είναι κρατικές και ποτέ δεν υπήρξε θέμα σύγκρουσης συμφερόντων. Η θέση μας αυτή στάληκε ήδη επίσημα και γραπτώς στον CIPA και στο Υπουργείο Οικονομικών, πριν τη δημοσιογραφική μας διάσκεψη, αλλά δεν έχουμε λάβει απάντηση.

Η ΕΣΚ δεν παίζει με λέξεις, ούτε βγαίνει δημόσια με επιλεκτικές απαντήσεις, Οι απόψεις μας είναι εμπεριστατωμένες και ξεκάθαρες. Αν μας δινόταν η ευκαιρία για σωστή διαβούλευση ο CIPA και το ΥΠ. ΟΙΚ. θα γνώριζαν τις κύριες θέσεις μας.

Όσον αφορά το δικαίωμα αίτησης Κυπριακών εταιρειών παραγωγής και τη διασφάλιση θέσεων εργασίας, η ΕΣΚ ξεκαθαρίζει και πάλι δημόσια τη θέση της:

Ζητούμε τροποποίηση στη σελίδα 4 του σχεδίου, στο σημείο που αφορά τους δικαιούχους: «Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το σύστημα θα αποτελέσει μια επιτυχημένη εμπειρία για την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Κύπρο, θα εξετάζονται κατ’ αρχήν μόνο αιτήσεις από παραγωγούς με επιτυχημένη διαδρομή και εμπειρία τουλάχιστον 3 (τριών) παραγωγών /συμπαραγωγών τα τελευταία πέντε χρόνια.» Ζητούμε συγκεκριμένα να αλλάξουν αυτά τα κριτήρια γιατί είναι τόσο αυστηρά, που εξαιρούν τους περισσότερους Κύπριους παραγωγούς, αν όχι όλους. Λόγω του ότι το κράτος διαχρονικά δεν στηρίζει επαρκώς τη βιομηχανία μας, και ούτε έχει κίνητρα που να ωθούν ιδιωτική χρηματοδότηση Κυπριακών ταινιών, η συχνότητα παραγωγής Κυπριακών ταινιών και ο ετήσιος αριθμός παραγωγής τους είναι τόσο μικρός που είναι σχεδόν αδύνατο Κύπριοι παραγωγοί να πληρούν αυτό το κριτήριο. Να αναφέρουμε ότι η Γερμανία, που έχει πολύ δυνατή κινηματογραφική βιομηχανία, συμπεριλαμβάνει στα κίνητρά της, στο κριτήριο των δικαιούχων, 1 (μία) παραγωγή τα τελευταία 5 χρόνια.

Για τις θέσεις εργασίας, που ο CIPA και το Υπουργείο Οικονομικών ισχυρίζονται ότι διασφαλίζονται μέσω σχεδίου, διαβάζουμε στη σελίδα 37 του σχεδίου:

«...η εγκεκριμένη εταιρεία δεσμεύεται να προσλάβει τοπικό προσωπικό στην παραγωγή ως ακολούθως:

-Τουλάχιστο 1 Κύπριο/α στην ομάδα παραγωγής (above the line)

-Τουλάχιστο 2 Κύπριους/ες ασκούμενους/ες (above the line)

-Τουλάχιστο 3 Κύπριους/ες (πέραν των κομπάρσων) (below the line)»

Η ΕΣΚ ζητά τροποποίηση ώστε να διασφαλίζονται περισσότερες από 6 θέσεις εργασίας  για εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, και συγκεκριμένα εισηγούμαστε την εξής τροποποίηση:

Να υπάρξει δέσμευση από την αιτούμενη Εταιρεία Παραγωγής του εξωτερικού ότι τουλάχιστο το ποσοστό του 40% των εργαζομένων να είναι Κύπριοι ή/και Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν και εργάζονται μόνιμα στην Κύπρο. Άλλες χώρες που η τοπική βιομηχανία τους είναι σε παρόμοια κατάσταση ανάπτυξης με αυτήν της Κύπρου (π.χ. η Κροατία) έχουν συγκεκριμένο ποσοστό δέσμευσης εργοδότησης εγχώριου προσωπικού, πράγμα που διασφαλίζει την δέσμευση αρκετών θέσεων εργασίας για ντόπιους και  παράλληλα την ανάπτυξη την τοπικής βιομηχανίας.

Επιπλέον, ζητούμε από το Υπουργείο Οικονομικών να αυξήσει ουσιαστικά το κονδύλι της ΣΕΚιν ώστε να μπορέσει επιτέλους  να αναπτυχθεί η κινηματογραφική βιομηχανία μας.

 Κλείνοντας, η Ένωση Σκηνοθετών αναμένει δημόσια τη δέσμευση του Υπουργείου Οικονομικών και του CIPA ότι θα γίνει πραγματική διαβούλευση επί του ολοκληρωμένου σχεδίου και θα ληφθούν υπόψιν οι θέσεις μας, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, προσθήκες και τροποποιήσεις στο σχέδιο. Αν, από πλευράς CIPA και Υπουργείου Οικονομικών, υπάρχει ειλικρινής πρόθεση για διαβούλευση με την ΕΣΚ με στόχο τη βελτίωση του σχεδίου έτσι ώστε πραγματικά να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να αναπτύξει την εγχώρια βιομηχανία, τότε είμαστε πρόθυμοι να ανταποκριθούμε θετικά σε μια πρόσκληση τέτοιας διαβούλευσης.feaΠολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ