Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 4.7.2019
sdr

«Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2019 - Κάτω από τα τείχη» είναι ο τίτλος του νέου θεσμού που διοργανώνει ο Δήμος Λευκωσίας τον ερχόμενο Οκτώβριο.


Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 20 Οκτωβρίου μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2019 και ο Δήμος καλεί επαγγελματίες καλλιτέχνες (φυσικά πρόσωπα) ή/ και οργανισμούς (νομικά πρόσωπα) που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο να υποβάλουν προτάσεις για μελέτη και πιθανή ένταξη τους στο πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, γίνονται δεκτές προτάσεις για παραστάσεις θεάτρου, σύγχρονου χορού και μουσικής, οι οποίες θα διεξαχθούν είτε σε ιταλική σκηνή (π.χ. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας) είτε σε studio theatre, καθώς και προτάσεις για παράλληλες δράσεις του φεστιβάλ (π.χ. video art ολιγόλεπτης διάρκειας, δράσεις στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας κ.ά.).

Η φιλοσοφία του φεστιβάλ

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να συμβαδίζουν με τη φιλοσοφία του φεστιβάλ που περιλαμβάνει τους πιο κάτω στόχους:

1. Να στηρίξει και να αναδείξει νέους επαγγελματίες δημιουργούς, καλλιτέχνες και φορείς
2. Να προτείνει τέτοιες πολιτιστικές δραστηριότητες που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους πολίτες να αποδεχτούν και να αγκαλιάσουν τη διαφορετικότητα και την ισότητα ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, χρώματος, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού
3. Να προτείνει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικής και καλλιτεχνικής έκφρασης με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες μέσα από την επαφή τους με άλλες κουλτούρες, άλλα ήθη, διαφορετικά κοινωνικά σύνολα

Όροι:

1. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε επαγγελματίες καλλιτέχνες (φυσικά πρόσωπα) ή/ και οργανισμούς (νομικά πρόσωπα) που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο.
2. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Επαρχία Λευκωσίας.
3. Ο Δήμος Λευκωσίας δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί ή να εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση, αν κρίνει ότι δεν υπάρχει κατάλληλη.
4. Την ευθύνη αναφορικά με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν σε σχέση με πνευματικά και άλλα δικαιώματα για δημόσια εκτέλεση/παρουσίαση έχει η προτείνουσα/ο προτείνων. Οποιαδήποτε επιβάρυνση σε σχέση με την εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων βαραίνει αποκλειστικά την προτείνουσα/ τον προτείνοντα.
5. Ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει χορηγούς, όπως και χορηγούς επικοινωνίας, κάτι το οποίο δεν δικαιούται να πράξει η προτείνουσα/ ο προτείνων, εάν δεν εξασφαλίσει εκ των προτέρων τη γραπτή έγκριση από τον Δήμο.
6. Τα έξοδα προβολής κάθε εκδήλωσης, όπως και ενοικίασης χώρου θα αναληφθούν από τον Δήμο.
7. Οποιαδήποτε απαιτούμενη άδεια ή έγκριση οποιασδήποτε Κυβερνητικής, Τοπικής ή άλλης Αρχής αναφορικά με τις άδειες εργασίας των καλλιτεχνών θα ληφθεί με ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση των ιδίων.
8. Σε περίπτωση που ο Δήμος ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία το ζητήσει, η προτείνουσα/ ο προτείνων θα έχει την υποχρέωση να ετοιμάσει με δική της/ του οικονομική επιβάρυνση και να παραδώσει στον Δήμο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για την εκδήλωση.
9. Η προτείνουσας/ ο προτείνων έχει την ευθύνη για την ομαλή διεκπεραίωση της εκδήλωσης, την προσέλευση και την αναχώρηση των μελών της καλλιτεχνικής ομάδας.
10. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκδήλωση (ηθοποιοί, καλλιτέχνες, χορευτές, τεχνικοί κλπ), θα έχουν την υποχρέωση της τήρησης ΟΛΩΝ των προνοιών των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 μέχρι 2011, τόσο κατά τη διάρκεια της παράστασης, όσο και κατά τις δοκιμές και προετοιμασία του χώρου.
11. Σε περίπτωση ακύρωσης/μη διεξαγωγής όλων ή οποιουδήποτε αριθμού των θεατρικών παραστάσεων με υπαιτιότητα την προτείνουσας/ του προτείνοντος ή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στις παραστάσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο μετά τη γραπτή ενημέρωση που έχει σταλεί από τον Δήμο αναφορικά με την έγκριση της πρότασης αυτής, τότε η προτείνουσα/ ο προτείνων θα καταβάλει στον Δήμο Λευκωσίας ως αποζημίωση, ποσό ίσο με το 20% της τιμής της οικονομικής πρότασης που έχει εγκριθεί.

Υποβολή προτάσεων:

1. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν περισσότερες από μια προτάσεις.
2. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι τις 18 Ιουλίου 2019 στις 12 το μεσημέρι, στο nicifest@nicosiamunicipality.org.cy
3. Με τη συμμετοχή/υποβολή προτάσεων ο/η διαγωνιζόμενος/η θεωρείται ότι αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της ανοικτής πρόσκλησης.
4. Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα πιο κάτω. Σημειώνεται ότι ελλιπείς προτάσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές:
i. Πλήρη περιγραφή και ανάπτυξη της πρότασης με αναφορά στην σκηνοθετική προσέγγιση και το σκεπτικό που διέπει την παραγωγή (1 σελίδα). Η όλη πρόταση πρέπει να συνάδει με τη φιλοσοφία του Φεστιβάλ που περιγράφεται παραπάνω.
ii. Υποστηρικτικό υλικό όπως βίντεο και φωτογραφίες της παράστασης, ή βίντεο από προηγούμενες παραγωγές της προτείνουσας/ του προτείνοντος σε περίπτωση που είναι εντελώς καινούργια παραγωγή, κριτικές (από την προτεινόμενη ή προηγούμενες παραγωγές) και γενικά ό,τιδήποτε θα βοηθήσει στην ολοκληρωμένη εικόνα της πρότασης.
iii. Πλήρη ονομαστικό κατάλογο και βιογραφικά των καλλιτεχνών, καθώς και τα ονόματα των ατόμων τεχνικής υποστήριξης.
iv. Αναλυτικό κόστος ανά παράσταση που θα περιλαμβάνει τα πάντα μέχρι το τελικό προϊόν επί σκηνής (μισθοί, αμοιβές, πνευματικά δικαιώματα, έξοδα παραγωγής, αεροπορικά εισιτήρια, επιδόματα, τεχνική υποστήριξη, μεταφορικά έξοδα, φόρος εισοδήματος κλπ.)
v. Σύντομη αναφορά στο προφίλ της προτείνουσας/ του προτείνοντος (1 Σελίδα) καθώς και βιογραφικά όλων των βασικών συντελεστών και καλλιτεχνών.
vi. Τη διάρκεια της παράστασης, ο χρόνος που απαιτείται για το στήσιμο/ πρόβες της παράστασης, τον αριθμό παραστάσεων (1-3), τις προτεινόμενες ημερομηνίες υλοποίησης τους καθώς και τον προτεινόμενο τύπο θεατρικής σκηνής (ιταλική σκηνή ή studio theatre/ black box)

+ Για περισσότερες πληροφορίες: Γιώργος Γ. Παπαγεωργίου, τηλ. 99080865, email: george.papageorgiou@nicosiamunicipality.org.cy

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ