Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Λάρνακας: Προκήρυξη Α’ Λογοτεχνικού Διαγωνισμού, «Ιερότητα της γραφής»

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 10.1.2023
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Λάρνακας σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το «Βιβλιολογείον» προκηρύσσουν τον Α ́ Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό ποιήματος με την ονομασία « Ιερότητα της γραφής» – 2023.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές και μαθήτριες των σχολείων Δημοτικής (Ε ́+Στ ́τάξεις), Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της πόλης και επαρχίας Λάρνακας.

Τον διαγωνισμό αθλοθετεί η Ιερά Μητρόπολη Κιτίου ως εξής:

Για μαθητές /μαθήτριες Λυκείου:

Α ́Βραβείο: 400 ευρώ

Β’ Βραβείο: 300 ευρώ

Γ ́ Βραβείο: 200 ευρώ

Για μαθητές /μαθήτριες Γυμνασίου και Δημοτικού:

Α ́Βραβείο: 300 ευρώ

Β ́Βραβείο: 200 ευρώ

Γ ́Βραβείο: 100 ευρώ

Διάρκεια Διαγωνισμού

Ως ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 16η Ιανουαρίου 2023 και ως ημερομηνία λήξης η 16η Φεβρουαρίου 2023 (για όσους αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου, λαμβάνεται ως αποδεικτικό στοιχείο η σφραγίδα του Ταχυδρομείου).

Κάθε συμμετοχή που θα σταλεί εκτός του συγκεκριμένου χρονικού πλασίου θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Το θέμα του Διαγωνισμού

Το θέμα του διαγωνισμού ορίζεται ως εξής:

Για τη Δημοτική Εκπαίδευση: Αγάπη και ειρήνη στη γη

Για τον Γυμνασιακό κύκλο: Ζώντας σε μια πατρίδα με κατεχόμενα εδάφη-48 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή

Για τον Λυκειακό κύκλο: Κλιματική κρίση και αλλαγή

Η Υποβολή των κειμένων

Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν με ένα μόνο ποίημα έκτασης μέχρι 30 στίχους που να μην έχει δημοσιευθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Η Κριτική Επιτροπή θα επιδείξει ιδιαίτερη αυστηρότητα στην τήρηση του ανώτατου ορίου των στίχων από τους συγγραφείς των κειμένων.

Τα ποιήματα που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά 12 Times New Roman ελληνικά, διάστιχο 1.5 και υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά.

Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

 είτε μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στη διεύθυνση eleni.poetry@cytanet.com.cy όπου θα συμπληρώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία του/της διαγωνιζομένου/-νης.

 είτε μέσω ταχυδρομείου, όπου θα αποστέλλονται 3 αντίγραφα (σε γραμματοσειρά 12 Times New Roman ελληνικά, διάστιχο 1.5) και ένα cd που θα περιέχει το αρχείο με το κείμενο.

Επίσης, θα εσωκλείεται έγγραφο, το οποίο θα φέρει τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου.

Η ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής είναι η εξής: Για Διαγωνισμό Ποίησης « Ιερότητα της Γραφής 2023» Μακαρίου Γ’ 19 7550 Κίτι

Όροι του Διαγωνισμού

i. Από το σύνολο των συμμετοχών θα διακριθούν τριάντα (30) ποιήματα, δέκα (10) από κάθε βαθμίδα που θα εκδοθούν α. σε έντυπη ειδική συλλογή και β. Θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας / Ελλάδα.

Για τη συγκεκριμένη έκδοση οι συγγραφείς παραχωρούν αυτοδίκαια στους οργανωτές τα πνευματικά τους δικαιώματα και αποδέχονται ότι το μέρος των εσόδων από την πώληση του βιβλίου στα βιβλιοπωλεία που αντιστοιχεί στο ποσοστό των δικαιωμάτων των συγγραφέων θα παραχωρηθεί στο «Βιβλιολογείον».

ii. Η τελική απόφαση της Κριτικής Επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και είναι οριστική. Σε όλους τους διακριθέντες θα απονεμηθεί έπαινος και τιμητικό δίπλωμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η βράβευση και η απονομή επαίνων και τιμητικών διπλωμάτων θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση – ημερίδα στο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Λάρνακας ( 20-23 Απριλίου 2023)

iii. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τις ημερομηνίες του Διαγωνισμού.

iv. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.

Η Κριτική Επιτροπή

Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής: Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, ποιητής, Καθηγητής Δημιουργικής Γραφής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Π.Δ.Μ.).

Αντιπρόεδρος: Αρτεμίου – Φωτιάδου Ελένη, ποιήτρια, Eπιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Μέλη:

Καλογήρου Τζίνα, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας και Διδακτικής,

Αντωνιάδου-Χριστοφίδου ́Ανδρη, ποιήτρια, Τέως Εκπαιδευτικός,

Κρεμμύδας Κώστας, ποιητής, εκδότης,

Χλωπτσιούδης Δήμος, ποιητής, υποψήφιος διδάκτορας Δημιουργικής Γραφής (Π.Δ.Μ.),

Τιμοθέου Αντρέας, ποιητής, Εκπαιδευτικός.

4426025323268977 822334

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Πέθανε ο Kύπριος λαϊκός ποιητής Αντώνης Κατσαντώνης

Πέθανε ο Kύπριος λαϊκός ποιητής Αντώνης Κατσαντώνης

Πέθανε ο Kύπριος λαϊκός ποιητής Αντώνης Κατσαντώνης

Η ποίηση του Ηλία Κωνσταντίνου

Η ποίηση του Ηλία Κωνσταντίνου

Η ποίηση του Ηλία Κωνσταντίνου

Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου

Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου

Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου