Ανοικτό Κάλεσμα για συμμετοχή στο theYard.Residency.23

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 2.12.2022
Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ ανακοινώνει Ανοικτό Κάλεσμα για συμμετοχή στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα φιλοξενίας, theYard.Residency.23, προσκαλώντας δημιουργούς και καλλιτεχνικές ομάδες, που εργάζονται στον τομέα του θεάτρου και της performance, να ανταποκριθούν με προτάσεις γύρω από τη θεματική "Didn’t you promise (me) peace?", για τη διαμόρφωση του προγράμματος του 2023.

Το ΜΙΤΟΣ αφιερώνει τη 13η διοργάνωση του theYard στη μνήμη του σχεδιαστή, σκηνοθέτη, συγγραφέα Achim Wieland. Ο Achim υπήρξε ένας αεικίνητος δημιουργός, φίλος και συνεργάτης του MΙΤΟΣ, ο οποίος συμμετείχε στο theYard με τις παραγωγές Βόυτσεκ (2013) και Egoland (2016, 2017).

Τι είναι το theYard.Residency:

Ο ετήσιος θεσμός του theYard.Residency λειτουργεί από το 2011 με έδρα τον χώρο τέχνης Ξυδάδικο στη Λεμεσό. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα φιλοξενίας δημιουργών και ομάδων, που προωθεί τις σύγχρονες προσεγγίσεις, θεωρίες και πρακτικές με στόχο την ενδυνάμωση των παραστατικών τεχνών στην Κύπρο, ιδιαίτερα δε του θεάτρου και της performance. Αποτελεί μια δυναμική πλατφόρμα ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης, πειραματισμού, ανταλλαγής και διαλόγου, μέσα από δια-καλλιτεχνικές και διεπιστημονικές συνεργασίες. Φιλοξενεί δημιουργούς και ομάδες από την Κύπρο και το εξωτερικό, των οποίων η δουλειά αφορά τη διαφορετικότητα, την ένταξη, τη συμμετοχή και τον εκδημοκρατισμό.

Η θεματική του 2023:

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του theYard.Residency.23 θα έχει, η κατανόηση και η ανταπόκριση των προτάσεων γύρω από τη γενική θεματική του ΜΙΤΟΣ για το 2023: Didnt you promise (me) peace? Ένα ερώτημα που αναφέρεται σε μια ξεχασμένη υπόσχεση προς ένα παιδί ή μια γενιά - σε ένα κομμένο δέντρο, μια ερωτική απογοήτευση, μια ανεκπλήρωτη εθνική ελπίδα. Η χρονιά του 2023 ας είναι ένα ανοικτό ημερολόγιο καταγραφής πιο συμπεριληπτικών δράσεων και αφηγημάτων.

Η εκδοχή του theYard.Residency.23:

Μέσα από το Ανοικτό Κάλεσμα θα επιλεγούν 6 προτάσεις δημιουργών ή καλλιτεχνικών ομάδων για να αναπτύξουν τη δική τους ιδέα μέχρι την τελική μορφή της παράστασης ή δράσης τους. Το πρόγραμμα φιλοξενίας θα τρέχει κατά τη διάρκεια της χρονιάς και αρχικά θα περιλαμβάνει ημερίδα συνάντησης, εργαστήρια, παρουσιάσεις συμμετεχόντων με ανατροφοδότηση και αργότερα θα ακολουθήσουν οι φιλοξενίες των συμμετεχόντων με τις παραστάσεις ή τις δράσεις τους. Για αυτό και το κάλεσμα για το theYard.Residency.23 αφορά επαγγελματίες δημιουργούς ή καλλιτεχνικές ομάδες που εργάζονται στον τομέα του θεάτρου και της performance, οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Επίσης, φορείς από το εξωτερικό που ενδιαφέρονται για ανταλλαγή δράσεων ή καλλιτεχνών, μπορούν να επικοινωνήσουν με το mitos@mitos.org.cy για τη δυνατότητα συνεργασίας.

Δομή του προγράμματος:

  • Ιανουάριος: Ημερίδα 1ης συνάντησης διοργανωτών και συμμετεχόντων στο Ξυδάδικο (ενημέρωση για την οργάνωση των παραγωγών, χρήση τεχνικού εξοπλισμού, προβολή, επικοινωνία κλπ).
  • Φεβρουάριος: Εργαστήρια με εξωτερικούς εισηγητές γύρω από θεματικές σχετικές με τις ανάγκες των προτάσεων.
  • Φεβρουάριος: Παρουσιάσεις work in progress/ παρουσιάσεις ιδεών των συμμετεχόντων και διαδικασία ανατροφοδότησης.
  • Μάρτιος – Οκτώβριος: Περίοδος φιλοξενίας και παραστάσεων. Κάθε συμμετοχή θα έχει στη διάθεση της 10 μέρες φιλοξενίας (3 παραστάσεις ή δράσεις για εντός ή εκτός Ξυδάδικου).
  • Νοέμβριος: Τελική συνάντηση για απολογισμό και ανταλλαγή σκέψεων διοργανωτών και συμμετεχόντων στο Ξυδάδικο.

Πλαίσιο Συνεργασίας:

• Οι δημιουργοί και ομάδες, που θα επιλεχθούν στο πρόγραμμα του theYard.Residency.23 είναι ελεύθεροι να εκφραστούν καλλιτεχνικά. Παράλληλα, σημαντική προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να δρουν υπεύθυνα ως προς τη δική τους παραγωγή.

• Δωρεάν χρήση του Ξυδάδικου (max 10 μέρες). Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα οριστούν μεταξύ συμμετεχόντων και ΜΙΤΟΣ, των αναγκών της κάθε πρότασης και της διαθεσιμότητας του χώρου.


• Σε επικοινωνία με τους διοργανωτές, ο χώρος του Ξυδάδικου μπορεί να λειτουργήσει και να διαμορφωθεί όπως καλύτερα εξυπηρετεί την ιδέα των συμμετοχών.

• Στην περίπτωση που η δράση θα υλοποιηθεί σε εξωτερικό δημόσιο χώρο η διοργάνωση θα αναλάβει να εξασφαλίσει τις σχετικές άδειες.

• Δωρεάν χρήση του τεχνικού εξοπλισμού και της υποδομής του Ξυδάδικου.

• Δωρεάν τεχνική υποστήριξη (4 ώρες) από επαγγελματία τεχνικό για κάθε συμμετοχή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουνε με τους διοργανωτές για περισσότερες σχετικές πληροφορίες.

• Όλα τα έσοδα των εισιτηρίων από τις δράσεις ανήκουν στους ίδιους τους δημιουργούς. Όπως και έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για άλλες χορηγίες, για περαιτέρω στήριξη της δικής τους παραγωγής. Το ΜΙΤΟΣ, όταν του ζητηθεί, μπορεί να παραχωρήσει βεβαιώσεις συμμετοχής.

• Όλες οι επιλεγμένες δράσεις έχουν την ίδια προβολή και αντιμετώπιση από τη διοργάνωση. Το ΜΙΤΟΣ συμμετέχει, αλλά δεν αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την προβολή των επιλεγμένων προτάσεων.

• Οι συμμετέχοντες θα λάβουν αρχειακή οπτικοακουστική καταγραφή της δουλειάς τους σε ψηφιακή μορφή.

Κριτήρια επιλογής:

  1. Οι προτάσεις να σχετίζονται με το σκεπτικό και τη θεματική της διοργάνωσης όπως αναφέρονται πιο πάνω.
  2. Θα δοθεί προτεραιότητα στις προτάσεις που ξεχωρίζουν για την παραστατική φόρμα, τη διάθεση για δοκιμή, τη σύγχρονη προσέγγιση και μεθοδολογία, τη συνεργασία με άλλες τέχνες και επιστήμες.
  3. Θα δοθεί προτεραιότητα σε συλλογικές προτάσεις, χωρίς να αποκλείονται τα σόλο.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να δεσμευτούν για τη συμμετοχή τους στις συναντήσεις και τα εργαστήρια του προγράμματος.

Υποβολή πρότασης:

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2022, 00:00 π.μ.. Για να θεωρηθεί μια πρόταση έγκυρη πρέπει να συμπληρωθεί το Έντυπο Συμμετοχής το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.mitos.org.cy στην ανακοίνωση Aνοικτό Kάλεσμα theYard.Residency.23 και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο theYard.Residency@mitos.org.cy, με τίτλο: Aίτηση συμμετοχής στο theYard.Residency.23.

Οι προτάσεις θα εξεταστούν από ομάδα αξιολόγησης, που θα απαρτίζεται από μέλη της ομάδας του theYard και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες. Απαντήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά σε όλες τις προτάσεις με επεξήγηση απάντησης, μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2023. Για ερωτήσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο theYard.Residency@mitos.org.cy.

4391608688030216 777650000222

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου

Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου

Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου

Versus προς Κυβέρνηση: «Αβεβαιότητα και ανεργία στο θέατρο, αναλάβετε δράση»

Versus προς Κυβέρνηση: «Αβεβαιότητα και ανεργία στο θέατρο, αναλάβετε δράση»

Versus προς Κυβέρνηση: «Αβεβαιότητα και ανεργία στο θέατρο, αναλάβετε δράση»