Σύσταση Ομοσπονδίας Θεατρικών Φορέων Κύπρου

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 26.1.2023
Σατιρικό, Θέατρο Ένα, ΕΘΑΛ, Θέατρο Σκάλα, Θέατρο Διόνυσος, Θέατρο Ανεμώνα ανακοινώνουν τη δημιουργία της ομοσπονδίας θεατρικών φορέων Κύπρου

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιούμε τη σύσταση της Ομοσπονδίας Θεατρικών Φορέων Κύπρου. Πρωταρχικός στόχος της ομοσπονδίας η διαφύλαξη των δικαιωμάτων και διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας και προσφοράς των έξι παλαιοτέρων θεάτρων στην Κύπρο (Σατιρικό, Θέατρο Ένα, ΕΘΑΛ, Θέατρο Σκάλα, Θέατρο Διόνυσος, Θέατρο Ανεμώνα) που απαρτίζουν την Ομοσπονδία αλλά παράλληλα και η υποστήριξη, ενθάρρυνση και προάσπιση των συμφερόντων για σκοπούς ανάπτυξης, προώθησης και διάδοσης της τέχνης του θεάτρου στον τόπο μας, όλων γενικά των σχημάτων και θεατρικών ομάδων της Κύπρου, παλαιότερων και νεότερων.

Τονίζεται ότι τα έξι αυτά διαχρονικά θέατρα που προχώρησαν στη δημιουργία της ομοσπονδίας θεατρικών φορέων Κύπρου και αποτελούν τα ιδρυτικά της μέλη και τον βασικό πυρήνα αυτής, εργοδοτούν σχεδόν το 80% των εν ενεργεία επαγγελματιών του θεάτρου στην Κύπρο (ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, ενδυματολόγους, φωτιστές, τεχνικούς κλπ.)

Το σχέδιο επιχορηγήσεων ΘΥΜΕΛΗ, συστήθηκε με τις καλύτερες των προθέσεων και ξεκίνησε με καλές προϋποθέσεις, αποδείχτηκε όμως στη συνέχεια δυσλειτουργικό για τα θέατρα με υποδομές και συνεχή λειτουργία. Ένεκα αυτής της καθολικής διαπίστωσης και μετά από εφτά έτη λειτουργίας του ΘΥΜΕΛΗ, έχουμε ήδη εισηγηθεί στο Υφυπουργείο ένα νέο τρόπο επιχορήγησης τόσο για τα θέατρα που ανήκουν στην Ομοσπονδία μας όσο και για τα υπόλοιπα θέατρα και θεατρικές ομάδες στην Κύπρο, ούτως ώστε ο διαμοιρασμός των ποσών χορηγίας πια να είναι πιο δίκαιος για όλους τους φορείς και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες. Εξάλλου αυτή η αναγκαιότητα απεδείχθη ήδη περίτρανα προσφάτως όπου οι χρόνιες παθογένειες του σχεδίου παραλίγο να οδηγούσαν κάποια μέλη μας σε οριστικό κλείσιμο και διαφάνηκε ως ο μόνος τρόπος ώστε τα διαχρονικά θέατρα που ανήκουν στην Ομοσπονδία μας να μπορέσουν αδιαλείπτως να τηρούν τις συνεχείς και ποικίλες υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργοδοτούμενους τους-ως οι δυνητικοί θεατρικοί εργοδότες στον τόπο- αλλά και στο κράτος ως εγγεγραμμένοι επαγγελματικοί οργανισμοί (κοινωνικές ασφαλίσεις, ταμείο προνοίας, ελάχιστος κατώτατος μισθός, φορολογικές οφειλές, δημοτικά τέλη κ.ο.κ)

Η Ομοσπονδία μας θα είναι ανοιχτή για να δεχθεί και άλλα θέατρα που τηρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές τέθηκαν στο ιδρυτικό-καταστατικό της έγγραφο (π.χ τα μέλη να έχουν απαραιτήτως νομική υπόσταση, να έχουν ελάχιστη διάρκεια λειτουργίας τα 20 έτη, να συντηρούν θεατρική αίθουσα και να διατηρούν κτιριακές εγκαταστάσεις, να διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές με βάση τις πρόνοιες του νόμου κ.ά)

Προσδοκούμε στο άμεσο άνοιγμα ενός δημοκρατικού δημιουργικού διαλόγου με το υφυπουργείο πολιτισμού όπως μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις του πολύ πρόσφατα ανακοίνωσε ο έντιμος υφυπουργός κύριος Τουμαζής, μέσα από διαφανείς διαδικασίες και με δεδομένη την κοινή αγωνία των ανθρώπων που υπηρετούν τον πολιτισμό. Τελούμε εν αναμονή της δρομολόγησης των διαδικασιών αυτών που θα επιτρέψουν τη δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου σχεδίου χορηγιών, πιο δίκαιου και πιο ευέλικτου που θα δίνει χώρο και θα καλλιεργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ενίσχυση των θεατρικών ομάδων την ώρα που θα επιτρέπει στα διαχρονικά σχήματα να συνεχίζουν την καλλιτεχνική προσφορά τους διευρύνοντας τον διάλογο με το κοινό τους και εργοδοτώντας περισσότερους ανθρώπους με πιο αξιοπρεπείς αμοιβές.

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η βούληση της πολιτείας και δη του αρμόδιου υπουργείου καθώς και μια σημαντική αύξηση του διαθέσιμου για τη θεατρική ανάπτυξη κονδυλίου.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: Σατιρικό Θέατρο, Θέατρο Ένα

ΕΘΑΛ, Θέατρο Σκάλα, Θέατρο Διόνυσος, Θέατρο Ανεμώνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
«Μεγαλοπρέπεια» | Ανεβαίνει αυτό το Σαββατοκύριακο για δύο τελευταίες παραστάσεις

«Μεγαλοπρέπεια» | Ανεβαίνει αυτό το Σαββατοκύριακο για δύο τελευταίες παραστάσεις

«Μεγαλοπρέπεια» | Ανεβαίνει αυτό το Σαββατοκύριακο για δύο τελευταίες παραστάσεις

Υποβλήθηκαν 47 προτάσεις για το β’ εξάμηνο του Σχεδίου Θυμέλη

Υποβλήθηκαν 47 προτάσεις για το β’ εξάμηνο του Σχεδίου Θυμέλη

Υποβλήθηκαν 47 προτάσεις για το β’ εξάμηνο του Σχεδίου Θυμέλη