διακινητές

CYENS Thinker Maker Space: Ομιλία από τον καλλιτέχνη Λεόντιο Τουμπουρή

CYENS Thinker Maker Space: Ομιλία από τον καλλιτέχνη Λεόντιο Τουμπουρή

CYENS Thinker Maker Space: Ομιλία από τον καλλιτέχνη Λεόντιο Τουμπουρή

Palimpsest of voices: Λεόντιος Τουμπουρής σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Oakgrove

Palimpsest of voices: Λεόντιος Τουμπουρής σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Oakgrove

Palimpsest of voices: Λεόντιος Τουμπουρής σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Oakgrove