Μακάρειο Νοσοκομείο

Η τέχνη στην υπηρεσία της κοινωνίας: "In support of life"

Η τέχνη στην υπηρεσία της κοινωνίας: "In support of life"

Η τέχνη στην υπηρεσία της κοινωνίας: "In support of life"

Τα Γυμνά του Πολ Γεωργίου στη Λεβέντειο Πινακοθήκη

Τα Γυμνά του Πολ Γεωργίου στη Λεβέντειο Πινακοθήκη

Τα Γυμνά του Πολ Γεωργίου στη Λεβέντειο Πινακοθήκη