Μιχάλης Πασιαρδής

«Μιχάλης Πασιαρδής ... ένας σιωπηλός άνεμος» του Μιχάλη Χατζηπιερή

«Μιχάλης Πασιαρδής ... ένας σιωπηλός άνεμος» του Μιχάλη Χατζηπιερή

«Μιχάλης Πασιαρδής ... ένας σιωπηλός άνεμος» του Μιχάλη Χατζηπιερή