Νικηφόρος

Άκυρα φάλτσα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου

Άκυρα φάλτσα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου

Άκυρα φάλτσα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου

Ακροάσεις για μουσικούς στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Ακροάσεις για μουσικούς στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Ακροάσεις για μουσικούς στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Χωρίς καλ. διευθυντή η Συμφωνική Ορχήστρα | Παραιτήθηκε ο Άλκης Μπαλτάς

Χωρίς καλ. διευθυντή η Συμφωνική Ορχήστρα | Παραιτήθηκε ο Άλκης Μπαλτάς

Χωρίς καλ. διευθυντή η Συμφωνική Ορχήστρα | Παραιτήθηκε ο Άλκης Μπαλτάς