Βία

Καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους εναντίον της ένοπλης βίας

Καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους εναντίον της ένοπλης βίας

Καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους εναντίον της ένοπλης βίας

Δημιουργούν τον συνασπισμό καλλιτεχνών μουσικής και υποκριτικής «Artist for Action to Prevent Gun Violence».
Μία παράσταση για τη βία στην οικογένεια της Γκέμμα-Μαρίας Ιωάννου

Μία παράσταση για τη βία στην οικογένεια της Γκέμμα-Μαρίας Ιωάννου

Μία παράσταση για τη βία στην οικογένεια της Γκέμμα-Μαρίας Ιωάννου