Βουλευτικές

«Διαυγές Όνειρο» από τους Πανίκο Τεμπριώτη και Γιώργο Κούμουρο

«Διαυγές Όνειρο» από τους Πανίκο Τεμπριώτη και Γιώργο Κούμουρο

«Διαυγές Όνειρο» από τους Πανίκο Τεμπριώτη και Γιώργο Κούμουρο

«Διαυγές Όνειρο» από τους Πανίκο Τεμπριώτη και Γιώργο Κούμουρο

«Διαυγές Όνειρο» από τους Πανίκο Τεμπριώτη και Γιώργο Κούμουρο

«Διαυγές Όνειρο» από τους Πανίκο Τεμπριώτη και Γιώργο Κούμουρο