Ξενοδοχεία

Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται κτίριο του γνωστού αρχιτέκτονα Marcel Breuer

Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται κτίριο του γνωστού αρχιτέκτονα Marcel Breuer

Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται κτίριο του γνωστού αρχιτέκτονα Marcel Breuer

Είναι το πρώτο ξενοδοχείο στις ΗΠΑ με διαπίστευση Passive Hotel