Πάφος2017

Τρεις εικαστικοί μιλούν για τα έργα τους στην «Re:MIX, An Artist

Τρεις εικαστικοί μιλούν για τα έργα τους στην «Re:MIX, An Artist's Choice Group Exhibition»

Τρεις εικαστικοί μιλούν για τα έργα τους στην «Re:MIX, An Artist's Choice Group Exhibition»

Συμμετέχουν στην έκθεση του Πετριδείου Ιδρύματος, η οποία θα φιλοξενεί τα έργα μέχρι και τις 22 Οκτωβρίου
«Απαγορευμένες ιστορίες» στο Πάφος2017

«Απαγορευμένες ιστορίες» στο Πάφος2017

«Απαγορευμένες ιστορίες» στο Πάφος2017

Υφαίνοντας την Ευρώπη: Ο κόσμος ως στοχασμός

Υφαίνοντας την Ευρώπη: Ο κόσμος ως στοχασμός

Υφαίνοντας την Ευρώπη: Ο κόσμος ως στοχασμός

Κύπρος και Ολλανδία σε αναζήτηση κοινών μύθων

Κύπρος και Ολλανδία σε αναζήτηση κοινών μύθων

Κύπρος και Ολλανδία σε αναζήτηση κοινών μύθων

Remote Pafos ξανά, στις 3 - 8 Νοεμβρίου

Remote Pafos ξανά, στις 3 - 8 Νοεμβρίου

Remote Pafos ξανά, στις 3 - 8 Νοεμβρίου