Ανιες Βαρντά

Ανιές Βαρντά, δύο χρόνια χωρίς την ατρόμητη «γιαγιά της Nouvelle Vague»

Ανιές Βαρντά, δύο χρόνια χωρίς την ατρόμητη «γιαγιά της Nouvelle Vague»

Ανιές Βαρντά, δύο χρόνια χωρίς την ατρόμητη «γιαγιά της Nouvelle Vague»

Η Agnes Varda και το ταπεινό μεγαλείο της καθημερινότητας

Η Agnes Varda και το ταπεινό μεγαλείο της καθημερινότητας

Η Agnes Varda και το ταπεινό μεγαλείο της καθημερινότητας