Δρόμοι Kροκοδείλων

Στο βεστιάριο της παράστασης «Δρόμοι Κροκοδείλων»

Στο βεστιάριο της παράστασης «Δρόμοι Κροκοδείλων»

Στο βεστιάριο της παράστασης «Δρόμοι Κροκοδείλων»

Δρόμοι Κροκοδείλων: παράσταση βασισμένη στο έργο του Μπρούνο Σουλτς

Δρόμοι Κροκοδείλων: παράσταση βασισμένη στο έργο του Μπρούνο Σουλτς

Δρόμοι Κροκοδείλων: παράσταση βασισμένη στο έργο του Μπρούνο Σουλτς

«Δρόμοι Κροκοδείλων»: Εργαστήρια κίνησης και δραματουργίας στις Αποθήκες ΘΟΚ

«Δρόμοι Κροκοδείλων»: Εργαστήρια κίνησης και δραματουργίας στις Αποθήκες ΘΟΚ

«Δρόμοι Κροκοδείλων»: Εργαστήρια κίνησης και δραματουργίας στις Αποθήκες ΘΟΚ