ειδικά σχέδια

Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης: Ποιητικοί Διάλογοι - Μαντινάδες - Τσιαττίσματα

Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης: Ποιητικοί Διάλογοι - Μαντινάδες - Τσιαττίσματα

Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης: Ποιητικοί Διάλογοι - Μαντινάδες - Τσιαττίσματα

7ο Σεμινάριο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

7ο Σεμινάριο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

7ο Σεμινάριο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

«Ο Κυπριακός Παραδοσιακός Χορός – Επιτόπιες έρευνες»

«Ο Κυπριακός Παραδοσιακός Χορός – Επιτόπιες έρευνες»

«Ο Κυπριακός Παραδοσιακός Χορός – Επιτόπιες έρευνες»

Ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού στο European Youth Event – Strasbourg EYE 2018

Ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού στο European Youth Event – Strasbourg EYE 2018

Ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού στο European Youth Event – Strasbourg EYE 2018