κατεστημένο

Ένα διαφορετικό "Σάββατο του Λαζάρου"

Ένα διαφορετικό "Σάββατο του Λαζάρου"

Ένα διαφορετικό "Σάββατο του Λαζάρου"

«Ηλέκτρα» του Ευριπίδη: περιοδεία στα χωριά

«Ηλέκτρα» του Ευριπίδη: περιοδεία στα χωριά

«Ηλέκτρα» του Ευριπίδη: περιοδεία στα χωριά

Εβδομάδα κυπριακού θεατρικού έργου στην Αθήνα με τρεις παραγωγές

Εβδομάδα κυπριακού θεατρικού έργου στην Αθήνα με τρεις παραγωγές

Εβδομάδα κυπριακού θεατρικού έργου στην Αθήνα με τρεις παραγωγές