Μόρφου

Άγιος Γεώργιος της Άρπερας και Μνασί Μόρφου : Άγνωστα στοιχεία για δυο χωριά που χάθηκαν .

Άγιος Γεώργιος της Άρπερας και Μνασί Μόρφου : Άγνωστα στοιχεία για δυο χωριά που χάθηκαν .

Άγιος Γεώργιος της Άρπερας και Μνασί Μόρφου : Άγνωστα στοιχεία για δυο χωριά που χάθηκαν .