Νιαζί Κιζίλγιουρεκ

«Μια ιστορία βίας και μνησικακίας» του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ | Παρουσίαση στην Αθήνα

«Μια ιστορία βίας και μνησικακίας» του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ | Παρουσίαση στην Αθήνα

«Μια ιστορία βίας και μνησικακίας» του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ | Παρουσίαση στην Αθήνα