Πόλη Χρυσοχούς

Στα 3.7 εκατ. η αναζωογόνηση αρχαιολογικών χώρων της Πόλης Χρυσοχούς

Στα 3.7 εκατ. η αναζωογόνηση αρχαιολογικών χώρων της Πόλης Χρυσοχούς

Στα 3.7 εκατ. η αναζωογόνηση αρχαιολογικών χώρων της Πόλης Χρυσοχούς

Παρουσιάστηκε το έργο ανάδειξής τους στην υφυπουργό Πολιτισμού σε συνάντηση με τον Δήμο, εκπροσώπους του Τμήματος Αρχαιοτήτων και Δημοσίων Έργων
«Akamantis | Head and Hand»: Σχεδιάζει περιπάτους στην Πόλη Xρυσοχούς και στον Ακάμα

«Akamantis | Head and Hand»: Σχεδιάζει περιπάτους στην Πόλη Xρυσοχούς και στον Ακάμα

«Akamantis | Head and Hand»: Σχεδιάζει περιπάτους στην Πόλη Xρυσοχούς και στον Ακάμα

Η διαδρομη? θα ακολουθη?σει τα υπο?γεια ρε?ματα των πε?ντε ποταμω?ν που χυ?νονται στον κο?λπο Χρυσοχου?ς
«Ακαμαντίς | Head and Hand»: Οι μνήμες, οι ιστορίες και οι μύθοι της Πόλης Χρυσοχούς

«Ακαμαντίς | Head and Hand»: Οι μνήμες, οι ιστορίες και οι μύθοι της Πόλης Χρυσοχούς

«Ακαμαντίς | Head and Hand»: Οι μνήμες, οι ιστορίες και οι μύθοι της Πόλης Χρυσοχούς

Ένα ξεχωριστό εγχείρημα που ακολουθεί τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης