Βουλή των Αντιπροσώπων

Πέρασε από τη Βουλή νόμος που στηρίζει τους εικαστικούς καλλιτέχνες

Πέρασε από τη Βουλή νόμος που στηρίζει τους εικαστικούς καλλιτέχνες

Πέρασε από τη Βουλή νόμος που στηρίζει τους εικαστικούς καλλιτέχνες

Έκθεση με ιστορικό υλικό για τον ελληνισμό του Πόντου

Έκθεση με ιστορικό υλικό για τον ελληνισμό του Πόντου

Έκθεση με ιστορικό υλικό για τον ελληνισμό του Πόντου