Το Τμήμα Θεατρικής Ανάπτυξης ΘΟΚ δέχεται προτάσεις και εισηγήσεις

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 3.9.2020

Το Τμήμα Θεατρικής Ανάπτυξης ΘΟΚ δέχεται προτάσεις και εισηγήσεις για τις ακόλουθες δράσεις κάτω από το Θεατρικό Καταφύγιο:


ΔΡΑΣΕΙΣ:

Α. Εργαστήρια της Τετάρτης

Β. Ο Νέος Χώρος

Γ. Φτωχό Θέατρο

Δ. Thank you for the music(Α)  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Εισηγήσεις για τρίωρα αυτοτελή θεματικά εργαστήρια θεάτρου, για να ενταχθούν στην επιτυχημένη σειρά των Εργαστηρίων της Τετάρτης, τα οποία απευθύνονται σε ειδικές ομάδες ενδιαφέροντος (π.χ. νηπιαγωγούς, λογιστές, εκπαιδευτικούς, ηθοποιούς, επαγγελματίες από το χώρο του πολιτισμού κλπ) αλλά και στο ευρύ κοινό.

Ενθαρρύνουμε  την υλοποίηση πρωτότυπων προτάσεων που συνδυάζουν τη θεατρική τέχνη με την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και την απόκτηση πρακτικών γνώσεων για κάθε ομάδα ενδιαφέροντος.

Εισηγήσεις γίνονται δεκτές τόσο από επαγγελματίες που επιθυμούν να διδάξουν εργαστήρια συγκεκριμένης θεματολογίας, όσο και από ενδιαφερόμενους που θέλουν να προτείνουν ιδέες που πιστεύουν πως θα είναι χρήσιμες και ενδιαφέρουσες.

Λίγα λόγια για τα Εργαστήρια της Τετάρτης

Ο ΘΟΚ δημιούργησε το 2013 το Θεατρικό Καταφύγιο, ένα χώρο που θα αφουγκραζόταν τις ανάγκες και θα πρόσφερε «καταφύγιο» δημιουργικό σε όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε σχέση με το θέατρο. Φιλοξενεί δράσεις, με συμβολικές χρεώσεις, για να είναι προσιτές στο κοινό, με στόχο αφενός να ενδυναμώσουν και να συσφίξουν τη σχέση του κοινού με το θέατρο,  και αφετέρου, να δώσουν την ευκαιρία αξιοποίησης της γνώσης και της εμπειρίας ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελματικά με το θέατρο, προς όφελος του ευρύτερου κοινού.

Τα Εργαστήρια Της Τετάρτης είναι τρίωρα καλλιτεχνικά εργαστήρια που πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, από Οκτώβριο έως και Μάιο, από επαγγελματίες του πολιτισμού και του θεάτρου. Καταπιάνονται με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για τον καθένα, και με την ολοκλήρωση κάθε εργαστηρίου δίνεται δίπλωμα συμμετοχής στους συμμετέχοντες.(Β) Ο ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι καλλιτέχνες καλούνται να υποβάλουν εισηγήσεις για έργα που θα παρουσιαστούν στο κοινό, με τρόπο που οι ίδιοι θα επιλέξουν (να καθορίζεται στην πρόταση) και θα είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση και παρουσίαση, με θέμα την νέα αντίληψη του Χώρου μετά την πανδημία. Κάλεσμα σε σκηνογράφους, ηθοποιούς, χορογράφους, αλλά και όλους τους επαγγελματίες του θεάτρου: Πώς καταγράφετε την πανδημία σε σχέση με την αλλαγή της αντίληψης του Χώρου; Ο Χώρος ιδωμένος διαφορετικά πια, είναι ο ίδιος χώρος, ποιος χώρος, πώς τον ορίζουμε, πώς τον επιλέγουμε, πώς μας επιβάλλεται; Ο νοερός χώρος. Ο εικονικός χώρος. Θα επιλεγούν τέσσερις επιχορηγημένες ιδέες με ποσό €500 έκαστη. Απαραίτητη προϋπόθεση η παρουσίαση στο κοινό και η θεατρική προσέγγιση.(Γ) Θεματική Ενότητα -  Φτωχό Θέατρο στην απουσία φυσικής παρουσίας

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα, οι δημιουργοί του θεάτρου καλούνται να υποβάλουν ιδέες για θεατρικά πρότζεκτς που θα διατεθούν διαδικτυακά ή άλλως πως στο κοινό, με έμπνευση τον τίτλο που αναφέρεται (στην ουσία ανοιχτό ώστε να δώσει ελευθερία στη θεατρική δημιουργικότητα). Θα πρέπει να είναι σε θέση να υλοποιήσουν το πρότζεκτ με τελικούς αποδέκτες το ευρύ κοινό και να καταγράψουν αποτελέσματα. Μπορεί να αφορά περφόρμανς ή εκπαίδευση. Οι εισηγητές θα πρέπει να αναλάβουν την υλοποίηση και παράδοση τελικού προϊόντος. Προϋπολογισμός: Θα εγκριθούν μέχρι δύο προτάσεις με €1.000 έκαστη. Δεν προϋποθέτει δωρεάν διάθεση στο κοινό.(Δ) Τhank you for the Music

Η ενότητα αυτή στοχεύει να προωθήσει τη μουσική γραμμένη για θέατρο με ψηφιακές προτάσεις από επαγγελματίες. Γίνονται δεκτές προτάσεις για δημιουργία ψηφιακών έργων (μικρά φιλμάκια) με βάση ιδέες που προωθούν τη Μουσική που γράφτηκε για θέατρο: από τις πιο απλές και ξεκάθαρες ιδέες όπου Ηθοποιοί μπορούν να τραγουδήσουν ένα τραγούδι από το θέατρο, εισάγοντας μας στο έργο, τα πρόσωπα, τους συντελεστές, την υπόθεση, το χαρακτήρα και γιατί λέει το τραγούδι στο έργο, μέχρι πολύ πιο σύνθετες που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν οτιδήποτε βοηθά στην προώθηση της αξίας της μουσικής στο θέατρο. Διάρκεια: όχι πέραν των πέντε λεπτών. Θα εγκριθούν μέχρι 4-8 προτάσεις (ώστε να προβληθούν ως σειρά) με €250 ή €500 έκαστη.Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο mmaleni@thoc.org.cy  μέχρι τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020.

Κάθε πρόταση χρειάζεται να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (από τις τέσσερις πιο πάνω) Αναγράφεται και στο φάκελο αν θα αποσταλεί ταχυδρομικά ή στο Θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν θα αποσταλεί ηλεκτρονικά.

Τίτλος εργαστηρίου ή πρότασης/έργου

Σε ποιους απευθύνεται (ειδική ομάδα ενδιαφέροντος, ελάχιστος / μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων αν πρόκειται για εργαστήρι. Προτεινόμενος αριθμός συμμετεχόντων για τα εργαστήρια: 25 άτομα). Σε ποιους και πώς θα παρουσιαστεί αν πρόκειται για άλλη δράση.

Σύντομη περιγραφή 50 λέξεων καθώς και οπτικοακουστικό, υλικό που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βάση για την προβολή του εργαστηρίου/της δράσης εάν επιλεγεί (σε δελτίο τύπου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ).

Πρακτικές ανάγκες για τα εργαστήρια (μόνο, δεν ισχύει για τις Δράσεις Β-Δ) (π.χ. προβολέας, ήχος, καρέκλες, μαξιλάρια, να έρθουν με άνετα ρούχα οι συμμετέχοντες κλπ).

Βιογραφικό συντονιστή/εισηγητή/συντελεστών και στοιχεία επικοινωνίας και ιστοσελίδα εάν υπάρχει.

Για τα εργαστήρια: Σύντομη περιγραφή σε μια πρόταση, που να περιλαμβάνει την ιδιότητα και τον τίτλο του εισηγητή π.χ. «Ο/Η .......................... είναι εκπαιδευτικός με ειδικότητα στο θεατρικό παιγνίδι και έχει πείρα στη XX τεχνική».

Τρόπος και τόπος παρουσίασης (ισχύει μόνο για τις Δράσεις Β-Δ) Όλα τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στο Θεατρικό Καταφύγιο του ΘΟΚ.  Οι δράσεις πραγματοποιούνται με ευθύνη και σε χώρο που καθορίζουν οι εισηγητές.

Οι προτάσεις θα μελετηθούν και θα ζητηθούν διευκρινίσεις όπου χρειάζεται. Η επιλογή θα γίνει από τη Λειτουργό Θεατρικής Ανάπτυξης, επιμελήτρια των προγραμμάτων, και θα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ για έγκριση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Λειτουργό Θεατρικής Ανάπτυξης και υπεύθυνη για το Θεατρικό Καταφύγιο, Μαρίνα Μαλένη, στο mmaleni@thoc.org.cy

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Η Υπόγεια Σκηνή παρουσιάζει το έργο “Ο Χρυσοκωστούδκιας”

Η Υπόγεια Σκηνή παρουσιάζει το έργο “Ο Χρυσοκωστούδκιας”

Η Υπόγεια Σκηνή παρουσιάζει το έργο “Ο Χρυσοκωστούδκιας”

Πρεμιέρα με το έργο «Ο εραστής» ο Δεκέμβριος στο θέατρο ένα

Πρεμιέρα με το έργο «Ο εραστής» ο Δεκέμβριος στο θέατρο ένα

Πρεμιέρα με το έργο «Ο εραστής» ο Δεκέμβριος στο θέατρο ένα

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο και θεατρική παράσταση εις μνήμην του Μιχάλη Πιερή

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο και θεατρική παράσταση εις μνήμην του Μιχάλη Πιερή

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο και θεατρική παράσταση εις μνήμην του Μιχάλη Πιερή

Τι να περιμένουμε τον μήνα Δεκέμβριο από το θέατρο Ριάλτο

Τι να περιμένουμε τον μήνα Δεκέμβριο από το θέατρο Ριάλτο

Τι να περιμένουμε τον μήνα Δεκέμβριο από το θέατρο Ριάλτο