Δερύνεια

Eγκαινιάζεται ο υπαίθριος κινηματογράφος εντός της νεκρής ζώνης στη Δερύνεια

Eγκαινιάζεται ο υπαίθριος κινηματογράφος εντός της νεκρής ζώνης στη Δερύνεια

Eγκαινιάζεται ο υπαίθριος κινηματογράφος εντός της νεκρής ζώνης στη Δερύνεια