Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς

Βραβείο Νέου Χορογράφου στην Άννη Χούρη

Βραβείο Νέου Χορογράφου στην Άννη Χούρη

Βραβείο Νέου Χορογράφου στην Άννη Χούρη

Αιτήσεις συμμετοχής στο 3ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου δέχονται οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες

Αιτήσεις συμμετοχής στο 3ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου δέχονται οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες

Αιτήσεις συμμετοχής στο 3ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου δέχονται οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες

21η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου: Με 13 έργα καθιερωμένων και νεότερων χορογράφων

21η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου: Με 13 έργα καθιερωμένων και νεότερων χορογράφων

21η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου: Με 13 έργα καθιερωμένων και νεότερων χορογράφων

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες δέχονται αιτήσεις για το Showcase Χορογραφίας Κύπρου του 2022

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες δέχονται αιτήσεις για το Showcase Χορογραφίας Κύπρου του 2022

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες δέχονται αιτήσεις για το Showcase Χορογραφίας Κύπρου του 2022

Οι χορογράφοι της 19ης «Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου»

Οι χορογράφοι της 19ης «Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου»

Οι χορογράφοι της 19ης «Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου»