φιλοσοφία

H Δίκη του Σωκράτη / Eυθύφρων-Aπολογία-Kρίτων

H Δίκη του Σωκράτη / Eυθύφρων-Aπολογία-Kρίτων

H Δίκη του Σωκράτη / Eυθύφρων-Aπολογία-Kρίτων

O Fantastic Negrito στο Φεστιβάλ Φέγγαρος 2020

O Fantastic Negrito στο Φεστιβάλ Φέγγαρος 2020

O Fantastic Negrito στο Φεστιβάλ Φέγγαρος 2020

Náma: «Στον Φέγγαρο είμαστε σαν μία οικογένεια»

Náma: «Στον Φέγγαρο είμαστε σαν μία οικογένεια»

Náma: «Στον Φέγγαρο είμαστε σαν μία οικογένεια»

Το Φεστιβάλ Φέγγαρος έχει αναλυτικό πρόγραμμα

Το Φεστιβάλ Φέγγαρος έχει αναλυτικό πρόγραμμα

Το Φεστιβάλ Φέγγαρος έχει αναλυτικό πρόγραμμα

Οι συνέπειες της απόλυτης ελευθερίας του ανθρώπου

Οι συνέπειες της απόλυτης ελευθερίας του ανθρώπου

Οι συνέπειες της απόλυτης ελευθερίας του ανθρώπου

Ηρόδοτος: "Ο πατέρας της Ιστορίας" [ΙΙ]

Ηρόδοτος: "Ο πατέρας της Ιστορίας" [ΙΙ]

Ηρόδοτος: "Ο πατέρας της Ιστορίας" [ΙΙ]

"Τάδε έφη Ζαρατούστρας"...

"Τάδε έφη Ζαρατούστρας"...

"Τάδε έφη Ζαρατούστρας"...