Ινδονησία

Taring Padi | Προκάλεσε σάλο με το "People

Taring Padi | Προκάλεσε σάλο με το "People's Justice" μπροστά στην documenta 15 στο Κάσελ

Taring Padi | Προκάλεσε σάλο με το "People's Justice" μπροστά στην documenta 15 στο Κάσελ

Η κλιματική αλλαγή απειλεί την αρχαιότερη σπηλαιογραφία του κόσμου

Η κλιματική αλλαγή απειλεί την αρχαιότερη σπηλαιογραφία του κόσμου

Η κλιματική αλλαγή απειλεί την αρχαιότερη σπηλαιογραφία του κόσμου

Ανακαλύφθηκε στην Ινδονησία η αρχαιότερη σπηλαιογραφία ζώου στον κόσμο

Ανακαλύφθηκε στην Ινδονησία η αρχαιότερη σπηλαιογραφία ζώου στον κόσμο

Ανακαλύφθηκε στην Ινδονησία η αρχαιότερη σπηλαιογραφία ζώου στον κόσμο