Κ.Π Καβάφης

Ολοκληρώθηκε ο 6ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ποίησης

Ολοκληρώθηκε ο 6ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ποίησης 'Κ. Π. Καβάφης' 2020

Ολοκληρώθηκε ο 6ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ποίησης 'Κ. Π. Καβάφης' 2020

O Καβάφης του Θ.Ε.ΠΑ.Κ.: «Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος...»

O Καβάφης του Θ.Ε.ΠΑ.Κ.: «Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος...»

O Καβάφης του Θ.Ε.ΠΑ.Κ.: «Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος...»

Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ποίησης «Κ.Π Καβάφης» 2018

Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ποίησης «Κ.Π Καβάφης» 2018

Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ποίησης «Κ.Π Καβάφης» 2018