Με τα μάτια του ζωγράφου

Παραμύθι όγδοο από τα δώδεκα

Παραμύθι όγδοο από τα δώδεκα

Παραμύθι όγδοο από τα δώδεκα

Τα βλέμματα όσων απεικονίζονται στο έργο εκπέμπουν ψυχικό πάθος ανάλογο με τον ρόλο που κατέχουν στη σύνθεση
Παραμύθι έβδομο, το κρυμμένο μυστικό στο Δωμάτιο της Άνοιξης

Παραμύθι έβδομο, το κρυμμένο μυστικό στο Δωμάτιο της Άνοιξης

Παραμύθι έβδομο, το κρυμμένο μυστικό στο Δωμάτιο της Άνοιξης

Όταν η ψυχική αλλοτροπία του ποιητή ταυτιστεί με τις λέξεις, η συνοχή των φθόγγων εξαρθρώνεται και οι ήχοι αποκτούν σημασία μεγαλύτερη απ’ τα νοήματα. Και τότε, είθε οι ρικνές Λιτές...
Εάν μη έλπηται ανέλπιστον, ουκ εξευρήσει *

Εάν μη έλπηται ανέλπιστον, ουκ εξευρήσει *

Εάν μη έλπηται ανέλπιστον, ουκ εξευρήσει *

@Λευκωσία1

@Λευκωσία1

@Λευκωσία1

Πρωτοχρονιά με τον Κιρόν | Μέρος Δεύτερο

Πρωτοχρονιά με τον Κιρόν | Μέρος Δεύτερο

Πρωτοχρονιά με τον Κιρόν | Μέρος Δεύτερο