Ο Βαφτιστικός

Καλοκαίρι με την οπερέτα «Ο Βαφτιστικός» στον ΘΟΚ

Καλοκαίρι με την οπερέτα «Ο Βαφτιστικός» στον ΘΟΚ

Καλοκαίρι με την οπερέτα «Ο Βαφτιστικός» στον ΘΟΚ