Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής

Σε εξέλιξη οι διαγωνισμοί και τα βραβεία του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής

Σε εξέλιξη οι διαγωνισμοί και τα βραβεία του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής

Σε εξέλιξη οι διαγωνισμοί και τα βραβεία του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής

Κυκλοφόρησε ο τόμος πρακτικών με τίτλο «Παλαμάς και Κυπριακά Γράμματα», από τον ΟΛΚ

Κυκλοφόρησε ο τόμος πρακτικών με τίτλο «Παλαμάς και Κυπριακά Γράμματα», από τον ΟΛΚ

Κυκλοφόρησε ο τόμος πρακτικών με τίτλο «Παλαμάς και Κυπριακά Γράμματα», από τον ΟΛΚ

Πραγματοποιήθηκε η η 3η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής

Πραγματοποιήθηκε η η 3η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής

Πραγματοποιήθηκε η η 3η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής

Προκήρυξη λογοτεχνικών διαγωνισμών και βραβείων από τον

Προκήρυξη λογοτεχνικών διαγωνισμών και βραβείων από τον 'Ομιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής

Προκήρυξη λογοτεχνικών διαγωνισμών και βραβείων από τον 'Ομιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής

Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής βράβευσε τους κορυφαίους λογοτέχνες και μελετητές για το 2021

Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής βράβευσε τους κορυφαίους λογοτέχνες και μελετητές για το 2021

Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής βράβευσε τους κορυφαίους λογοτέχνες και μελετητές για το 2021

Στον Κωνσταντίνο Γ. Γιαγκουλλή, το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής.

Στον Κωνσταντίνο Γ. Γιαγκουλλή, το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής.

Στον Κωνσταντίνο Γ. Γιαγκουλλή, το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής.

Δεύτερη Ετήσια Γενική Συνέλευση Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής

Δεύτερη Ετήσια Γενική Συνέλευση Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής

Δεύτερη Ετήσια Γενική Συνέλευση Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής

Διαγωνισμούς και Βραβεία (2021), προκηρύσσει ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής.

Διαγωνισμούς και Βραβεία (2021), προκηρύσσει ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής.

Διαγωνισμούς και Βραβεία (2021), προκηρύσσει ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής.

Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο για τον Παλαμά και την Κύπρο

Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο για τον Παλαμά και την Κύπρο

Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο για τον Παλαμά και την Κύπρο

«Τάσεις και αναζητήσεις στην ποίηση της γενιάς της εισβολής»

«Τάσεις και αναζητήσεις στην ποίηση της γενιάς της εισβολής»

«Τάσεις και αναζητήσεις στην ποίηση της γενιάς της εισβολής»

Επανέναρξη των διαλέξεων του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής

Επανέναρξη των διαλέξεων του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής

Επανέναρξη των διαλέξεων του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής

Έξι κορυφαίοι άνθρωποι των Γραμμάτων, επίτιμα μέλη του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής

Έξι κορυφαίοι άνθρωποι των Γραμμάτων, επίτιμα μέλη του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής

Έξι κορυφαίοι άνθρωποι των Γραμμάτων, επίτιμα μέλη του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής

Εκδηλώσεις Μαρτίου στον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής

Εκδηλώσεις Μαρτίου στον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής

Εκδηλώσεις Μαρτίου στον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής