Όμηρος

Mουσείο Ολυμπίας: Eκτίθεται η πήλινη πλάκα με τους 13 στίχους της Οδύσσειας

Mουσείο Ολυμπίας: Eκτίθεται η πήλινη πλάκα με τους 13 στίχους της Οδύσσειας

Mουσείο Ολυμπίας: Eκτίθεται η πήλινη πλάκα με τους 13 στίχους της Οδύσσειας

Τύφλωση - Μνήμη - Συγγραφή

Τύφλωση - Μνήμη - Συγγραφή

Τύφλωση - Μνήμη - Συγγραφή

Πήλινη πλάκα με στίχους της Οδύσσειας ανακαλύφθηκε στην Ολυμπία

Πήλινη πλάκα με στίχους της Οδύσσειας ανακαλύφθηκε στην Ολυμπία

Πήλινη πλάκα με στίχους της Οδύσσειας ανακαλύφθηκε στην Ολυμπία