Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υ.Π.Π.A.N.

Οκτώ σχέδια επιχορήγησης για το 2022 ανακοινώνουν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες

Οκτώ σχέδια επιχορήγησης για το 2022 ανακοινώνουν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες

Οκτώ σχέδια επιχορήγησης για το 2022 ανακοινώνουν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες

Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης: Ποιητικοί Διάλογοι - Μαντινάδες - Τσιαττίσματα

Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης: Ποιητικοί Διάλογοι - Μαντινάδες - Τσιαττίσματα

Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης: Ποιητικοί Διάλογοι - Μαντινάδες - Τσιαττίσματα

Διεθνές Φεστιβάλ “Κύπρια 2021” – Ανακοίνωση Προγράμματος

Διεθνές Φεστιβάλ “Κύπρια 2021” – Ανακοίνωση Προγράμματος

Διεθνές Φεστιβάλ “Κύπρια 2021” – Ανακοίνωση Προγράμματος

"Death by karaoke" - Μια επινοημένη παράσταση των Sakari Laurila και Λίας Χαράκη

"Death by karaoke" - Μια επινοημένη παράσταση των Sakari Laurila και Λίας Χαράκη

"Death by karaoke" - Μια επινοημένη παράσταση των Sakari Laurila και Λίας Χαράκη